2019-08-15

Bokutdrag av Siddhartha, av Hermann Hesse

Den här boken läste jag för något år sedan, och skrev av några avsnitt. Jag vet inte hur mycket som man får citera innan man hamnar i trubbel, men vi testar väl och hoppas någon säger till om de tycker jag citerat för mycket av bokens innehåll..Hur som haver så gillade jag boken.


Hermann Hesse, Siddhartha


//s19 //
”Visserligen finner drinkaren bedövning, visserligen får han en kort befrielse och vila, men han återvänder från självbedrägeriet och finner att allting är som förr; han har inte blivit klokare, han har inte samlat insikt, han har inte stigit ett trappsteg högre.””

//s35 //
”Akta dig dock, du vetgirige, för åsikternas snårskog och för striden om ord. Åsikter betyder ingenting, de kan vara fula eller vackra, kloka eller dåraktiga, vem som helst kan ansluta sig till dem eller förkasta dem. Läran däremot, den som du har hört av mig, är inte en åsikt hos mig och dess uppgift är inte att förklara världen för de vetgiriga. Den har ett annat mål, dess mål är förlossningen från lidande.”
//s50 //
”Siddhartha kände det hetta i sitt blod, och då han i samma ögonblick erinrade sig sin dröm böjde han sig en smula mot kvinnan och kysste med läpparna hennes bruna bröstvårta. När han tittade upp såg han hennes ansikte le av längtan och ögonen bli smala av åtrå.”

//s60 Kamala börjar //
””Du har haft tur”, sade hon vid avskedet, ”den ena dörren efter den andra öppnas för dig. Hur kommer det sig? Har du någon trolldomskraft?”
Siddhartha sade: ”I går berättade jag att jag kunde tänka, vänta och fasta, men du ansåg att det inte var till någon nytta. Det är emellertid till stor nytta, det ska du får se, Kamala. Du ska få se de dumma samanerna i skogen har lärt sig mycket vackert som ni inte kan. Ännu i förrgår var jag en trasig tiggare, i går hade jag redan kysst Kamala och snart ska jag vara köpman och ha pengar och alla de där sakerna som du fäster vikt vid.”
”Nåja, medgav hon, ”men hur skulle de står till med dig utan mig? Vad vore du om inte Kamala hjälpte dig?”
”Kära Kamala”, sade Siddharta och rätade på sig, ”när jag kom till dig i din lustgård tog jag det första steget. Jag hade föresatt mig att lära kärleken av den skönaste bland kvinnor. Från det ögonblick jag fattade detta beslut visste jag också att jag skulle förverkliga det. Jag visste att du skulle hjälpa mig, det visste jag redan efter din första blick vid lustgårdens port.”
”Men om jag inte hade velat?”
”Du har velat. Ser du Kamala, när man kastar en sten i vattnet, söker den sig kortaste vägen till botten. //s61 // På samma sätt är det när Siddharta beslutar något, när han uppställer ett mål för sig. Siddharta gör ingenting, han väntar, han tänker, han fastar, men han går genom världens företeelser raka vägen liksom stenen i vattnet, utan att göra något, utan att röra sig, han blir dragen, han låter sig falla. Hans mål drar honom till sig, ty han lämnar inte kvar något i sin själ som kan hindra honom från att nå målet. Det är detta Siddhartha har lärt sig hos samanerna.”

//s62, Siddhartha besöker köpmannen Kamaswami //
””Man har sagt mig”, började köpmannen, ”att du är en braman, en lärd, men att du söker plats hos en köpman. Har du då råkat i nöd, braman, eftersom du söker plats?”
”Nej”, sade Siddharta, ”jag har inte råkat i nöd, jag har aldrig varit i nöd. Du ska veta att jag kommer från samanerna och att jag länge vistats hos dem.”
”Varför skulle du inte vara i nöd om du kommer från samanerna? Samanerna är ju fullständigt egendomslösa.”
”Egensdomslös är jag”, sade Siddhartha, ”om det är det du menar. Ja, jag är verkligen egendomslös, men jag är det frivilligt, alltså inte av nödtvång.”
”Men vad ska du leva av om du inte äger något?”
”Det har jag ännu inte tänkt på, herre. Jag har varit //s63 // utan egendom i över tre år och har aldrig tänkt på vad jag skulle leva av.”
”Då har du alltså levt av andras egendom?”
”Antagligen. Även köpmännen lever ju av andras egendom.”
”Bra svarat. Men han tar inte ifrån de andra deras egendom utan vederlag, han lämnar sina varor i stället.”
”Så tycks det förhålla sig. Alla tar, alla ger, sådant är livet.”
”Men tillåt mig fråga: Om du är egendomslös, vad har du då att ge?
”Var och en ger det han har. Krigaren ger styrka, köpmannen ger varor, läraren ger lärdom, bonden ger ris, fiskaren ger fisk.”
”Mycket bra.  Och vad är det då du har att ge? Vad är det du har lärt, vad är det du kan?”
”Jag kan tänka. Jag kan vänta. Jag kan fasta.”
”Är det allt?”
”Ja, tror det är allt.”
”Och vad tjänar det till? Fastan exempelvis – vad tjänar den till?”
”Den är mycket bra, herre. När en människa inte har något att äta, är det klokaste hon kan ta sig till att fasta.  Om Siddhartha exempelvis inte hade lärt sig att fasta så måste han redan i dag ta någon plats, antingen hos dig eller någon annan, ty hungern skulle tvinga honom därtill. Nu däremot kan Siddhartha lugnt vänta, han är inte otålig, han känner ingen nöd, han kan länga låta belägra sig av hungern //s64 // och skratta till på köpet. Sådant är fastan bra för, herre.””

//fortsätter på s64 något stycke ner, Kamaswami har gått och hämtat en pappersrulle //
””Utmärkt!” sade Kamaswami. ”Vill du nu skriva något på detta papper?”
Han räckte honom ett pappersblad och ett skrivstift; Siddharta skrev och återlämnade papperet.
Kamaswami läste: ”Att skriva är bra, att tänka är bättre. Klokhet är bra, tålamod är bättre.”
//Siddhartha intog bara en måltid om dagen, varvid han inte åt kött eller drack vin. //
//s64 //
”Och med Kamalas ord i minnet underordnade han sig aldrig köpmannen utan tvang sig till en behandling som en jämställd, ja mer än en //s65 //jämställd. Kamaswami skötte sina affärer med omsorg och stundom lidelse”

//fortsätter på s65, som jag redan börjat, men hoppar ett par rader. Det handlar om Kamala//

”Varje dag besökte han emellertid den sköna Kamala vid en tidpunkt som hon bestämde; han hade då vackra kläder och fina skor och snart medförde han också presenter. Det var mycket hennes röda, förståndiga mun lärde honom. Det var mycket hennes mjuka, smidiga hand lärde honom. Han som i fråga om kärleken fortfarande var en gosse och frestad att blint och omättligt kasta sig i den bottenlösa lusten fick från grunden lära sig att man inte kan njuta lust utan att skänka lust, att varje åtbörd, varje smekning, varje beröring, varje anblick, varje liten fläck på kroppen har sin hemlighet som den vetande känner lycka att avslöja. Hon lärde honom att de älskande inte får gå ifrån varandra efter en kärleksfest utan att skänka varandra sin beundran, utan att var och en känner sig lika mycket besegrad som segrare, så att ingen övermättnad eller ensamhetskänsla uppstår eller någon outhärdlig tanke att ha missbrukat eller ha blivit missbrukad. Det var underbara timmar som han tillbragte hos den sköna och kloka konstnärinnan, han blev hennes lärjunge, hennes älskare, hennes vän. Det var Kamala som gav värde och mening åt hans nuvarande liv, inte affärerna hos Kamaswami.”//s71 //
”Men alltid återvände till den sköna Kamala; han lärde kärlekens konst, utövade vällustens kult, där givandet och tagandet mer än annorstädes är ett och detsamma, talade med henne, lärde av henne, gav och tog råd. Hon förstod honom bättre än Govinda hade gjort, hon och han var mera lika.
En gång sade han: ”Du är som jag, du är olik människor i allmänhet. Du är Kamala, ingenting annat, och du har i ditt inre en stilla ro, där du när som helst kan söka din tillflykt och känna dig hemma. Så är det också med mig. De flesta människor har det inte, trots att möjligheten finns för alla.”
”Det är inte alla människor som är kloka”, sade Kamala.
”Det är inte klokhet det är fråga”, sade Siddhartha. ”Kamaswami är lika klok som jag, men har ingen tillflykt inom sig. Andra människor, som har det, kan å förståndets vägnar vara som barn. De flesta människor, Kamala, är som fallande löv som dalar och svävar och vänder sig i luften innan de sjunker till marken. Andra – fast det är inte många – är som stjärnorna som går sina fastställda banor, oberörda av vinden, och har sina lagar och sina banor bestämda inom sig själva.”

//s74 //
”Länge levde Siddhartha i världen och i lustan utan att dock tillhöra dem. Sinnena som han hade dödat under de heta saman-åren, hade åter vaknat, han smakade på rikedom, han smakade på vällust, han smakade på makt, men ändå var han länge i hjärtat en saman, det hade den kloka Kamala rätt i. det var alltid tänkandets, väntandets, fastandets konst som styrde hans liv; världens människor, barnmänniskorna, var honom hela tiden främmande, liksom han var dem främmande.”

//s75 om Siddhartha //
”Visserligen fanns mycket kvar av det som han hade lärt av samanerna, lärt av Gotama, lärt av sin fader bramanen: det gåtfulla livet, tänkandets glädje, stunderna av meditation, det hemliga vetandet om det eviga jaget som varken är kropp eller ande. Mycket av detta hade stannat kvar hos honom, men åtskilligt hade sjunkit undan och övertäckts med stoft. Liksom krukmakarens skiva fortsätter att snurra när den väl har satts i gång och endast så småningom förtröttas och saktar farten, så rörde sig i Siddharthas själ alltjämt asketens hjul, tänkandets hjul, särskiljandets hjul som så länge snurrat där, men det gick långsamt och dröjande och var nära att stanna. Liksom fuktigheten tränger in i den döda trädstammen, långsamt fyller den och kommer den att multna, så trängde världen och dess flegma in i Siddharthas själ, fyllde den så småningom, gjorde den tung och ovig, trött och slapp. Däremot skärptes hans intellekt så att han lärde sig mycket, teoretiska såväl som praktiska ting.
Siddhartha lärde sig att driva handel, utöva makt över människorna, förnöja sig med kvinnor, bära vackra kläder, befalla över tjänare, bada i välluktande vatten.”


//s77 //
”Han hade infångats av världen, av lustan, begäret, trögheten, och till slut även av en last som han alltid föraktat och hånat såsom den dåraktigaste av alla, nämligen vinningslystnaden. Även besittningen, rikedomen, själva ägandet hade slutligen infångat //s78 // honom; det var inte längre spel och lek, det hade blivit boja och band. Och detta sista och simplaste beroende hade dessutom lockat Siddhartha in på en besynnerlig och betänklig väg, tärningsspelets. Från det ögonblick han upphört att i själ och hjärta vara saman hade han med växande iver och lidelse börjat bedriva spel om penningar och penningars värde, något som han förut hade betraktat som en barnmänniskornas sed och endast flyktigt och överlägset deltagit i.”

//s79 //
”Samtidigt som han på tärning kunde spela bort tiotusen och skratta till på köpet, blev han i affärerna sträng och småaktig och drömde stundom om nätterna om pengar. Och varje gång han vaknade ur denna förhatliga förtrollning, varje gång han i spegeln på sovrumsväggen såg sitt åldrande och förfulade ansikte, varje gång han greps av blygsel och äckel, flydde han vidare, flydde till en ny hasard, flydde till vällustens eller vinets bedövning och därifrån vidare till driften att förvärva och samla ting. I detta meningslösa kretslopp rände han omkring tills han blev trött, tills han blev gammal, tills han blev sjuk.”


//s83 //
”Kamala hade varit honom kär och dyrbar – men var hon det fortfarande? Behövde han henne ännu, eller hon honom? Lekte de inte en lek utan något slut? Var det nödvändigt att leva därför? Nej, det var inte nödvändigt. Denna lek hette sansara, det var en lek för barn, kanske rolig att leka en gång, två gånger, tio gånger – men beständigt?”//s87 //
”Vattenytan speglade en förlamande tomhet som motsvarade den fruktansvärda tomhetens i hans själ. Ja, han var vid slutet. Ingenting annat återstod honom än att utsläcka sig, krossa sitt livs misslyckade beläte och kasta det framför fötterna på hånskrattande gudarna.”

//s94 //
”Han mindes att han inför Kamala hade yvts över tre saker, hade skrutit med att han behärskade tre ädla och oövervinnerliga konster: konsten att fasta, konsten att vänta, konsten att tänka. På den tiden var det hans egendom, hans makt och styrka, hans säkra stav; med flit och möda hade han i sin ungdom lärt sig dessa tre konster och inga andra. Och nu hade de övergivit honom, ingen av dem fanns kvar, inte förmågan att fasta, inte förmågan att vänta, inte förmågan att tänka. Han hade offrat dem för det eländigaste, det förgängligaste av allt, för sinnesnas lust, för vällevnad, för rikedom. Det hade sannerligen gått honom på ett sällsamt sätt. Och nu, tyckte han, nu hade han verkligen blivit en barnmänniska.”

//s96 //
”Jag gick och hos Kamala lärde jag mig kärlekslustan, hos Kamaswami lärde jag mig köpenskapen, samlade pengar, slösade pengar, lärde mig älska buken, lärde mig smeka sinnena.”//s105 Vasuveda berättar för Siddhartha om floden//
“Det är floden som har lärt mig lyssna och han kommer också att lära dig det. Han vet allt, floden, allt kan man lära av honom. Se, du har ju redan lärt av vattnet att det är bra att sträva neråt, att sjunka, att söka djupet.”

//s119 Vasuveda fortsätter berätta hur Siddhartha uppfostrar sin son//
”Du tvingar honom inte, befaller honom inte, slår honom inte, därför att du vet att mildhet är starkare än hårdhet, vatten starkare än klippan, kärlek starkare än våld.”


//s129 //
”Fastän han var nära fullkomningen och det sista såret ännu sved inom honom, tyckte han att dessa barnmänniskor var hans syskon; deras dårskaper, lystenhet och löjlighet förlorade sina löjliga drag, blev förståeliga, värda att älska, ja, till och med att vörda.”

//s130 //
”Långsamt spirade och mognade hos Siddhartha kunskapen, insikten om vad visdom egentligen var, vilket målet var för hans långvariga sökande. Det //s131 // var helt enkelt själens beredskap, en förmåga, en hemlig konst att varje ögonblick, mitt uppe i livet, kunna tänka enhetstanken, känna och inandas enheten.”

//s139 //
””När någon söker”, sade Siddhartha, ”händer det lätt att hans öga bara ser det han söker efter, att han inte kan hitta, inte kan släppa in hos sig något annat, därför att han alltid bara tänker på det sökta, därför  att han har ett mål, därför att han är besatt av sitt mål. Att söka betyder att ha ett mål. Men att finna betyder att stå fri och öppen åt alla håll och inte ha något mål.”


//Siddhartha berättar för Govinda, s141 //
“Ty du ser, min Govinda, en av det saker jag har upptäckt är: Vishet kan inte meddelas. Den vishet som en vis söker meddela låter alltid som dårskap.”
“Skämtar du?” frågade Govinda.
“Nej, jag skämtar inte. Jag talar om vad jag har upptäckt. Vetande kan man meddela, men inte vishet. Man kan bara finna den, man kan uppleva den, man kan låta sig bäras av den, man kan göra underverk med den, men förklara den och lära ut den kan man inte. Det var detta som jag ofta anade redan som yngling och som drev mig bort från lärarna.”

2019-08-14

Vacker lampa och andra fina färger!

Nyss hemkommen från Burning Van 2019..

Det här är Malins bil. Bara älskar lampan! Bilen är en Ford Transit.

Foto: Kevin Deelay‎


Efter mycket pinterest letande lyckades jag hitta vad lampskärmen heter:
"Indian Wedding Decor Lanterns Collapsible Lamps" på Pinterest visar liknande hängande .
Indisk bröllopsdekor med lyktor av hopfällbara lampor.
Kallas ibland "Decorative Lanterns". Går att köpa på bla Etsy.

Jag har också tagit massa foton, det kommer en liten sammanställning vad det lider.

Andra fina bilar med fin gardin:

En Opel från 1968..

Per F:s fina Volvo.

2019-08-05

Göra en jordgubbshållare av en fyrkantig pall (VIDEO)

Vad använda lastpall till?https://www.youtube.com/watch?v=K3eKc0eFbIA
Fyrkantig pall med nio brädor

Vad du behöver: Sticksåg eller fogsvans, hammare,
Sqare pallet
HT = Värmebehandlad
MB = kemikaliskt impregnerad mot insekter och du ska absolut undvika den. Om du vill ha jord eller mat i den.How to plant a DIY Strawberry Pallet Planter
https://www.youtube.com/watch?v=eRp_oyz5Fik


https://lovelygreens.com/2013/05/how-to-make-better-strawberry-pallet.html

RESULTAT!


2019-07-30

Sängskåp eller murphy säng

Säng i sin van?

Vill du ligga på bredden och vill ha en 200 säng så måste du antagligen köpa flares (typ rutor som sticker ut från vanen). Men dom är dyra (ca 15k), och ofta kostar installationskostnaden lika mycket till. Dock kan du få ruta i samma veva vilket kan vara ett plus.

Vad finns det då annars för alternativ.

Dra ut säng / Slide Out Slat Bed / Pull Out Couch

"Sängskåp"

Vet åtminstone en som har en Murphy säng (sängskåp) i sin van.

Timothy har byggt riktigt smart!
Horisontell Murphy-säng, glidpaneler på framsidan gör att sängen även fungerar som garderob (och kan luftas om man så vill)

2019-07-28

Vanlife i en Previa - ett par bilder

En underbar tid, fri och ledig. Få problem = Har det hur bra som helst. Hoppas ni andra har det också!

2019-07-26

Torrtoalett med separator, Separett Privy eller 500 som den heter i Sverige

Torrdass alternativt Hummus toalett


Jag har som bekant skrivit lite tidigare om hur man kan leva mer hållbart. Se t.ex. följande inlägg (om Hummus toalett). Separator och torrdass tror jag kan var en del i denna lösning som ger mer återvinningstänk. Close the loop så att säga.  Organiskt material; jord, spån, löv eller liknande fungerar i varieande grad.

Jag har när detta skrivs tillverkat två stycken torrdass, varav en med en separator. Varför separera, för att få bort den obehagliga lukten såklart.
Jag har använt trä som slängts bort (återvunnet material). Det är endast skruvarna/spikarna som kostat, samt själva tiden att bygga.. (Researcharbetet är som vanligt det som tar längst tid, lite av det bjuder jag på nedan). Ett separat inlägg kanske kommer om detta (samt en video eller två). Jag är i alla fall väldigt nöjd med resultatet! Som sagt får jag bara mer tid så kommer mer info.

Nedan är några anteckningar jag gjorde i researcharbetet. Kan tänka mig att det hjälper er som funderar på liknande! Varsågod.

Vad gäller själva kompostdelen måste man läsa på noggrant hur man hanterar detta för att inte få problem. Men jag tror jag skrivit om det tidigare någonstans i bloggen.


--------------------  ------------------

"Skaffa en dass-Isak, frigolitsits med urinseparator. Då kommer du ifrån det mesta av lukten. En hink med lite förströ att strö över nummer 2 och en liten skopa med vatten att skölja ur kiss-slangen med så det inte blir kristallbildning i den. Sen klarar du året runt." - Susanne L


Genialisk enkelhetstänk kring torrdass, separator och handfat. Pissburken kan ställas utanför eller inuti lådan. Fläkt kanske inte ens behövs. Nej, den behövs inte. Se bara till och täck. Kanske får du gå tillbaka och täcka lite till efter några timmar beroende på konsistens.

Bygg gärna med öppen ventilation nedtill så kan andas. Om ska ha fläkt behövs insug ändå. Tänk husvagns öppning på nedre soffor osv. Se tex tänket i denna PDF: http://library.uniteddiversity.coop/Ecological_Building/Compost_Toilets/Ecowaters_Box_Urine-Diverting_Composting_Toilet.pdf

------------------  -----------

Martin Doyle gjorde denna variant 2012, han har gjort en vackrare variant senare.” All products are not equal, although if you are new to this, they may look the same. The proof is often to re-visit a year later to see how well they perform. A good compost toilet will start with a good separator - Ihave been making wooden base units for compost toilets for over 4 years now, and I initially started with the Separett Privy - this is a good unit - robust, well designed and works well. I didn't like the colour (blue), but others did, and it can disguise the *yellowing* that any plastic separator will suffer from over time.

I did look at an alternative plastic separator that was a lot cheaper, but being vacuum formed (as opposed to injection moulded) there were parts that were very thin and liable to breaking, plus it lacked things like an effective *drip* rail at the rear - little things, but they make a BIG difference. When Kildwick started making the GRP separator, I tried one and really liked it - for me, the big jump was when they made the Klassic as they enabled me to offer a gloss white bowl, plus a quality toilet seat (the Privy seats where rather cheap looking, although worked fine).

There's a bit more involved in fitting a Kildwick, but as I make loos day in, day out, it's not an issue for me. One of the joys for me has been having a good working relationship with Kildwick - in many ways we are competitors, but Colin and Maria are very open and we've both bounced ideas and problems between us. As a result, I hope I've contributed to Kildwick improvements, and I can say that Kildwick have helped make my products better.” - Martin Doyle

Typ Loveable loo osv – samla sågspån – hickory sägs vara bäst – ek inte så bra – Testa
Separett 500 – slang går att ta bort. Det är 32 mm innerdiameter och 36 mm ytterdiameter på slangen.
Gör en fyrkant som går att sitta på. Dvs lock över skit och pisshål. Kanske ingen sittring.Den här gjorde Martin senare:


--------------------------- Portabel urinbehållare ----------------

"We ordered the urine diverter from C-Heads Sanford Graves, he is very helpful and gave some great advice. Best advice he gave was to keep the urine tank portable. if you plumb the urine to a permanent tank, the Coast Guard will/may require the toilet to be certified. We will have a small bladder in the nearby bilge with quick disconnect to empty." - http://www.cruisersforum.com/forums/archive/index.php/t-104810.html

-------------  --------

Furuplywood är inte lika starkt som björkplywood men billigare.
Ikea kör bland annat björkplywood på sin minibyråserie Moppe. Björkplywood har många tunna skikt faner och därför är den både formstabil och stark. Ådringen är ganska diskret. Används till möbler som lackeras--------------------  -----------------

Ett riktigt genomtänkt bygge med Separett Privy eller 500 som den heter i Sverige. Bord/toalett i samma funktion!

https://sailingauklet.com/2013/09/22/homemade-composting-head/
Bilderna från ovanstående hemsida, beskrivande text finns där.
Tror pianogångjärnet är vänt inåt för att ge mellanrum till separetten. Alltså rundheten.

Rostfritt som kan troligen passa 12 mm skiva, A1 9 mm. 3 mm skruv behövs.
https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/gangjarn/pianogangjarn/pianogangjarn-rostfri-32mm-l1mPianogångjärn eller möbelgångjärn används

50cm verkar definera längden.
https://www.clasohlson.com/se/M%C3%B6belg%C3%A5ngj%C3%A4rn/40-7103?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkFZgqXnC8KQ9ox_AQQYVMIR11i47Rb-sSvzfBNWry9k6xkTqZVZD1AaAujKEALw_wcB

Välj mässing eller rostfritt.
Riktig mässing finns på Jula, men är kortare. 280x25 mm och kostar 100kr.


---------------------  --------------Uppifrån: 450mm x 375 mm
Höjd: 171 mm under brädan (som jag inte vet hur tjock den är)


----------------------  ------------
Vince Nash gör snygga torr toaletter:

The "Cabin Can" Oak Composting Toilet


Gjord i Ek plywood och ek från en pall. Tror han delat ekpinnarna. Smörjt med någon form av vax.

Vince föredrar ek före gran.
Ser ut att vara spikad och antagligen limmad.köpa list utan klarlack:
https://www.bauhaus.se/smyglist-ek-8x15x1000mm.html?refSrc=14789&nosto=nosto-other-purchases

Finns även billigare
Foglist
8x21

https://www.byggmax.se/virke/lister/foglist-----------------  -------------

http://humanurehandbook.com/humanure_toilet.html

Loveable Loo Compost Toilet Assembly


---------------  ---------------

https://www.youtube.com/watch?v=GxTOld1bLDI

Toilet for an Airstream, using aluminium on the side. Part 2 is not available yet.

----------------------  --------------
Från
https://www.youtube.com/watch?v=WQnZINp4ZBc


 Blandar 2" och 4" på smart sätt.

---------- En annan snygg toa -----------

Bilden från: https://minicasasportugal.com/portfolio/dry-toilet/#jp-carousel-346-----------------  -----------

Separett
Gerardo tog bort motorn och monterade en dragförbättrare på skorstenen. Det funkar jättebra. Ingen lukt alls, och trivialt att hantera med en latrinkompost. Kisset går direkt i en kanna med åtta delar vatten i från början.

Foto: Gerardo M. G.

"Vatten kommer vi att skörda från taket på byggnaden bredvid. För att inte slösa på filtrerat rent vatten ur brunnen."


--------------------  --------------
Lådprincip bra funktion för att själv bygga tex ett torrdass:
Han använder bräder som är 55 mm breda. Spikarna är 38 mm långa.

8 ben 260 mm lång

sitsupport 2x270 och 2x240 mm långa

Lär behöva lika till den nedre stabiliseraren också.

"If you haven't got a nail gun you;ve got two choices. You can either screw your project together or nail it together using nails. Pallet wood can be pretty hard so you may need to pre drill your holes before you nail the pieces together." - DIYForKnuckleheads

Clear varnish

"the smaller step stool was 390mm in length x 235mm in width. The height of the legs was 135mm. "

DIYForKnuckleheads
--------------- ----------
Smart att limma stolsbenen som fyrkanter:----------------  -----------

Pallverktyg
Andra länkar:
ProMaster Camper Van Conversion -- Composting Toilet
2019-07-23

Summer Van Mälardalen 2019

Hej på er! Long time no see..

What´s up? Hade möjlighet att besöka Summer Van Mälardalen i helgen och har klippt ihop en liten video för er som är nyfikna. Det är en träff för folk som gillar "vanlife". Det var förövrigt en toppenhelg med mestadels bra väder!

Annars är det fullt upp, har semester och njuter och gör sånt man känner för.


Träffen ägde rum i Strängnäs kommun.

2019-05-23

Video, Possum Livning

Possum Living, En trevlig Dokumentär som ser ut att vara från 70-talet om Dolly Freed och hennes farsa.

Jag fick slå upp vad Possum betyder. Pungråtta tydligen. Pungråttalevande är alltså vad Dolly benämnt sitt levende till. :)

Hon menar på att om pungråttor kan överleva så kan människor också göra det på liknande sätt.

Dolly Freed, är alltså en författare till en kultklassiker från 1970-talet. Boken heter Possum Living och handlar om att leva på små medel och vara i stort sett självförsörjande. Jag har precis börjat läsa lite ur den.

Dolly berättar om olika trix, såsom att plocka bär och sånt samtidigt som hon utövar sitt intresse fågelskådning. Hon berättar hur hon kombinerar fritid med arbete. Hur dom föder upp kaniner som föda mm. Hon tycker inte om att behöva lönearbeta med något hon inte trivs med. Hon klarar sig ändå säger hon. Hon lever inte på bidrag heller.

Jag hittade boken här, en pdf.

Första delen:


Del 2:

Del 3:2019-05-02

Bästa 1 maj tal? Kulturens premiss i en enda mening

Ledsen att tiden inte riktigt räcker till för att blogga nu. Det kommer nog fortsätta vara körigt i mitt liv ett tag så det är som det är...

Nåväl, igår var det 1 maj och efter att ha sonderat några av första maj talen var det detta nedan som gav mest intryck. Aron Flam briljerar i nedanstående fetstilta mening som jag inte hört tidigare. Tack.

4:50 "Kultur måste få vara fri annars är det inte kultur utan propaganda. Det är vad Public Service sysslar med." - Aron Flam, Första Maj demonstration utanför Public Service på Gärdet 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=k6uAAgPmWoE

Låt den sjunka in och utvärdera den.."Kultur måste få vara fri annars är det inte kultur utan propaganda"

2019-03-22

Konst kan verkligen djupt inspirera! (vithaj)

Jag har varit sjuk denna vecka, men börja nu äntligen hämta mig efter den värsta huvudvärken (mancold). Och har då konsumerat mycket Youtube i sängen. Allt från att måla rustikt till att måla med blyerts och akrylfärg. Detta är även något man kan göra om man lever fri..

Tyvärr är jag väldigt kass på att rita på frihand, men jag vill nästan hävda att idag finns så många hjälpmedel med datorn så man kan skapa nästan vad som helst ändå tror ja, man behöver bara öva, massor. Och se på hur andra gör. En dag hoppas jag bli lite bättre på att kunna måla! :)

Tänkte tipsa om följande videotutorial av en Vithaj ( Great White Shark).

Christopher Straver visar oss hur ett proffs gör! Han är otroligt duktig. Så vackert!En annan video från Messer Creation:Och man hittar bara häftigare och häftigare grejer när dator blivit använd. Följande ser ut som ett helt fantastiskt foto!
Kolla in Wayne Dowsent's digital brush!

Otroligt!

2019-02-27

Hållbar toaletter, bla den enkla Hummus toaletten och ord från Friedensreich Hundertwasser

Humus Toalett


När jag första gången läste "The Humanure Handbook: A Guide to Composting Human Manure" av Joseph C. Jenkins fick jag lära mig hur otroligt konstig vi lever idag. Inget jag tidigare direkt tänkt på. Tror jag skrivit om det förr (eller så är det inte publicerat).. Att det ganska sjukt hur vi förorenar rent vatten (en bristvara på många ställen), spolar och hoppas någon annan tar hand om vår avföring. Visst är det komfortabelt, men komfort är ibland överskattat.
Om man vet hur svårt det är att göra rent vatten skulle vi nog tänka både en och två gånger innan vi skita ner det. Vi är så bortskämda, och de flesta av oss lever så onaturligt. Så långt från naturen.Vi låter något industriellt avloppsverk hantera det istället. Ibland känns det som människan har tappat fotfästet.

Den goda nyheten är dock att du med rätt val och små ekonomiska medel kan få en toalett och avloppslösning som är mer miljövänlig än kommunalt avlopp (där möjligheten att tillvarata näringsämnen i urin och fekalier förloras)!

"A toilet that makes gardens." - Joseph Jenkins

I mitt sökande efter "komposttoaletter" (en vanlig benämning som är lite missvissande), torrtoaletter är mer rätt så hittade jag "The Simple Humus Toilet".
Istället för sågspån som material till kompost toaletten använder man hummus jord (båda är kolrika).

"Everything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler" - Albert Einstein
"Simplicity is the ultimate sophistication" - Albert Einstein

Thomas Lauterbach (med i videon nedan) om att gå till sitt utedass: "I simply prefer my walk into the garden amongst the flowers, plants, bees and birds to the sweet little humus toilet out house to a sterile conventional toilet we are so used to! And as you rightly point out, we are used to 'flush it all away' and leave the problems our human waste causes to others. It's a kind of mindset which is hard to change for most people, unfortunately.
But I think more people start thinking about their actions in regards to the environment. The SIMPLE HUMUS TOILET set up and handled correctly is a safe and enjoyable way to deal with our most elementary needs. No water wasted and always a 'gesture' of making peace with nature."

I den här videon finns genial enkelhet! Den bästa jag funnit och bygger på Friedensreich Hundertwasser
Humus toilet. Thomas Lauterbach berättar:


Nedan bild på Friedensreich Hundertwasser
Humus toilet.

Denna typ bygger även de svenska toaletterna: Clivus, Mull-Toa, Mullbänk, Multrum.

Här ser ni Friedensreich Hundertwasser som förövrigt har intressanta texter, varav ni kan finna texten "Pip" kultur - den heliga "pip". Se den engelska varianten nedan. Han har även designat en allmän toalett; Hundertwasser Toilets - Kawakawa projektet (New Zealand). (mycket vacker) Hundertwasser trodde på mänsklig arkitekturdesign i harmoni med naturen. Han har designat många fina hus med bland annat flaskor som fönster. Lite åt Gaudihållet. Han dog år 2000, men hans tankar, konst och idéer lever vidare än idag. En tänkare som influerat oss på många sätt.

"Nature is my teacher, is my master." - Friedensreich Hundertwasser, https://www.youtube.com/watch?v=4PmONVJyVsI
Bilden från hundertwassers hemsida: http://hundertwasser.com/oeuvre/73-applied-art/3177-the-humus-toilet


Excerpt from the manifesto « Scheißkultur. Die heilige Scheiße » (Shit Culture – The Holy Shit)

"Vegetation needed millions of years to cover the sludge, the toxic substances, with a layer of humus, a layer of vegetation and a layer of oxygen, so that man may live on earth.

And this ungrateful man brings back to light these same poisonous substances that had been covered through long and tedious cosmic labour. By the misdeed of irresponsible man, the end of the world will be like the beginning of times. We are committing suicide. Our cities are cancerous ulcers. This is clearly visible from above. We do not eat what grows in our own country, but import our food from far away, from Africa, America, China and New Zealand. We do not keep our shit for ourselves. It is washed far away, polluting rivers, lakes and seas, or it is sent to highly complex and costly purification plants, seldom to centralised composting factories. Or it is destroyed. Our shit never returns to our fields and never returns there where our food came from. The cycle from food to shit is working. The cycle from shit to food has been broken.

We have a misconception of our waste.

Every time we flush the toilet, thinking it a hygienic action, we violate cosmic law. For in truth it is a godless deed, a wanton act of death. When we go to the toilet, lock ourselves in and flush away our shit, we end it all. Why are we ashamed? What are we afraid of? That which actually happens to our shit afterwards is something we repulse, like death. The toilet hole seems to us like the gateway to death: we want to get away as fast as we can, forget the decay and putrefaction. But we are quite wrong. It is with shit that life first begins. Shit is much more important than food. Food only nourishes mankind that increases in quantity, diminishes in quality and has become a deadly threat to the Earth, a deadly threat to vegetation, the animal world, water, air, the humus layer.

Shit is the building block of our resurrection.

As far back as man can remember, he has sought immortality. Man wants to have a soul. Shit is our soul. Shit enables us to survive. Shit makes us immortal. Why are we afraid of death? Whomever uses a humus toilet is not afraid of death, for our shit makes future life and our regeneration possible. If we fail to value our shit and turn it into humus to the glory of God and the world, we lose our right to be present on this Earth.

In the name of false hygienic laws, we lose our cosmic substance, we lose our regeneration. Filth is life. Sterile cleanliness is death. (Editorial comment: all disinfectants are biocides, lifekillers.) Thou shalt not kill, and yet we sterilize all life with poison and a layer of concrete. This is murder. Man is just a tube. On the one side he puts things in, on the other side they come out again, more or less digested. The mouth is at the front, the anus at the back. Why? It should be the other way around. Why is eating positive? Why is shit negative? What comes out of us is not waste, but the material from which the world is made, our gold, our blood. We bleed to death, our civilization is bleeding to death. Our earth is bleeding to death by the insane interruption of the cycle. Whomever bleeds simply loses blood. If the blood is not replaced with new blood, he will bleed to death.

Freud was right when he said, in his interpretation of dreams, that shit is a synonym for gold. We must now realize that it is not just a dream, but a reality. When Passolini had actors eat shit in a film, it was a symbol of the continuation of the cycle, a desperate short cut. We must devote the same love, time and attention to what comes out from « behind » as to what enters « in front ». The same ceremony as for meals, with table-laying, knives, forks and spoons, chopsticks, silver cutlery and candle-light. We say grace before and after meals. No one says grace when they shit. We thank God for our daily bread, which comes from the Earth. But we do not pray that our shit becomes earth again.

Waste is beautiful. The sorting and reintegration of waste is a joyous activity, an activity that takes place not in cellars and backyards, on dung-heaps and in toilets, but there where we dwell, where there is light and sunshine: in our living rooms, in our parlours.

There is no such thing as waste. Waste does not exist.

The humus toilet is a status symbol. We have the privilege of being witnesses, with the help of our own wisdom, to the transformation of our own waste, our own shit into humus; just as a tree grows and the harvest ripens. At home with us, as if it were our own child. Homo – humus – humanitas, three fateful words with the same origin. Humus is true black gold. Humus has a good smell. The fragrance of humus is holy and closer to God than that of incense.

Anyone who walks in the woods after the rain knows its smell. Of course it is a bit shocking when the waste bin is placed in the centre of our apartment and that the humus toilet becomes the seat of honour, the most beautiful place. But this is precisely the about-turn that our society, our civilization must now make if it is to survive. The smell of humus is the smell of God, the smell of resurrection, the smell of immortality."

By Friedensreich Hundertwasser
Algajola, Venice, New-Zealand, 1979-1980

-----------------------------   ---------------

"sätt en tunna under nr 2, ta ut tunnan genom bakväggen, sätt på lock och förvara i 2 år. Sen är det fin mull till blommor och prydnadsbuskar/träd." - Susanne L

Ska du äta det som du odlar ska du varmkompostera för att vara säker på att ta död på farliga bakterier etc.

------------------------------  -----------------------


 Flaskan innehåller 10 ml EM, + 10 ml socker/honung 0 500 ml vatten.

2019-02-23

Rädda Europeisk Internet säg Nej till EUronet (EUCD)

Jag är själv alldeles för dåligt insatt i detta (ännu) men är det så att EU vill reglera sönder Internet så är jag såklart EMOT!! Frihet och Internet är för mig självklart, Internet har gjort att sanningen är lättare att finna.Detta vill nu lögnarna stoppa.. Ett fritt Internet har hög prioritet och nu verkar lobbyister nått framgång inom EU-parlamentet.
"Internet är viktigare än EU. Internet är kanske det viktigaste mänskligheten någonsin har skapat." - Henrik Jönsson

"Om EU vill förstöra Internet, är det bättre att vi förstör EU." - Henrik Jönsson

Henrik Jönsson: "Håller du med om att Internet är viktigare än EU?"

Mig: - JA SJÄLVKLART!

2019-02-22

Leif Östling: Om att göra ett ordentligt omtag – ändra ledarskapet i Sverige.

Jag hittade nyss på ett podcasten ”Smarta Samtal”. Företagsledaren Leif Östling blir intervjuad. Leif behöver ingen beskrivning, alla vet vilken bra företagsledare han är. Han ledde bland annat Scania till en riktig framgångssaga. Kort och gott.. När Leif pratar lyssnar de som har något bakom pannbenet. Leif är klokare än de flesta och alltid intressant att höra på. Det är ett spännande samtal värt att lyssna på. Leif är bland annat kritisk till hur det offentliga sköts och att finansministern (Magdalena Andersson) är inne på en livsfarlig väg.

Undertecknad känner också av det enorma missnöje i Sverige som stöts på. Folk känner sig utnyttjade och ifrågasätter vart alla pengar som betalas i skatt går. Att de bland annat slösas på saker som de inte stödjer.

Här kan du lyssna på samtalet: https://soundcloud.com/smarta-samtal-podcast
Några små utdrag från "Smarta Samtal Avs 14 - om vinst med Leif Östling"


16:50 ”Och det går inte att bara öka skatterna. Magdalena Andersson är inne på en livsfarlig väg. För hon håller på och bryta sönder lojaliteten för det samhällskontrakt som vi ändå har jobbat med och trott på.” – Leif Östling
Mia Odabas:- På vilket sätt?

Man får ingenting för pengarna. Det bara pratas om ökade skatter, för vi måste stoppa in någonting ännu mer i ett system som inte fungerar. Det fungerar inte inom sjukvården, fungerar inte inom skolan, andra vårdsidor också, även inom polis och så vidare. Varför står det så många tomma utbildningsplatser till lärare på våra lärarhögskolor? Varför vill man inte komma dit? Likadant med polishögskolor. Det är ju så många som slutar där efter en termin. Då måste man ju vara självkritisk och säga ”vad sjutton är det som är fel?”" – Leif Östling

22:30
Intervjuaren Mia Odabas: - ”Så du spår att om 5 till 10 år bara så kommer samhällskontraktet och krackelera och vi kommer ha mycket flera privata alternativ i det offentliga?”
- ”Ja det går i den riktningen. Och när det väl krackelerar så går det väldigt fort. Därför folk kommer inte vara beredd och betala så mycket pengar och inte få något.” – Leif Östling
//Leif verkar tycka att kompetensen på dagens politiker är låg (egen tolkning eller kanske rent av min egna projektion) //
23:20 ”Och dom politiska beslutsfattarna som jag såg då när jag växte upp dom finns inte idag.” – Leif Östling 
Intervjuare Mia Odabas: - ”Du saknar den typen av politiker?”
- "Jag saknar beslutskrafter och insikter om vad man måste göra och hur man måste gå fram. Nu har det blivit väldigt mycket bara politiskt käbbel. Förlåt att jag säger det.” – Leif Östling
Mia Odabas: - ”Vart ifrån ska den typen av politiker komma ifrån då?”

- ”Det är det som är det stora problemet. Vi har tyvärr inte den politikerkader idag som vi då hade. Och det har väl också att göra med att politikeryrket är inte lika attraktivt nu som det var då.” – Leif Östling
//Leif pratar om vakuumet i politiken som attraherar många människor vilket gjort att Sverigedemokraterna kommit in och blivit så starka (Leif förtydligar att han inte delar SD:s uppfattning gällande den humanistiska sidan)//
25:10 ”Ja det vakuumet är just brist på insikter om verkligheten och brist på beslut för att åtgärda alla problem vi har ute i vissa av våra förorter. Klart att invandringen har påverkat väldigt mycket här. Men också, jag är helt övertygad om att långa vårdköer, att vårdapparaten inte fungerar. Det är inte bara polisväsendet; det påverkar också människor. Och då finns det, då säger man ”ja men dom här kan kanske ändå kan göra någonting.” – Leif Östling

Sammanfattningsvis: Väldigt bra podcast som varmt rekommenderas att lyssna på!

2019-02-11

Bygg din van som en liten stuga

Fiffig och genomtänkt van!
Ser dock lite tung ut, men annars fin och en annan känsla än vanlife.

Det är en Dodge Promaster, typ samma som Fiat Ducato / Citroen Jumper/Relay och Peugeot Boxer (motoralternativ skiljer)2019-02-10

Småroligt! :)


Tycker den här machosalladen är så himla kul!

Scenen är från filmen "Farsan". Enjoy! :-)Lite övrigt som snappats upp på nätet..