2014-04-22

Boktips: Samma art olika världar. Om manligt och kvinnligt beteende

Läste för ett tag sedan en intressant bok om manligt och kvinnligt beteende. Jag har funderat ett tag på om jag ska våga skriva något om detta känsliga ämne.. Att skriva något om biologi känns ju så opolitiskt korrekt i dagens förvirrade samhälle. Men jag tänkte what the heck.. kan ju i alla fall publicera lite utdrag från boken så får ni en känsla..

Jag tyckte den var helt klart läsvärd och gav förklaring på mycket av vad jag känt av, men inte riktigt kunnat sätta ord på. En hel del ahaupplevelser fick jag av den.

Boken heter:
Samma art olika världar. Om manligt och kvinnligt beteende
En bok av Allan och Barbara Pease.

Samma art olika världar. Om manligt och kvinnligt beteende
 //s25 //
”Människan har utvecklats under miljoner år, men ändå tvingas vi idag leva i en teknologisk, politisk korrekt värld som tar liten eller ingen hänsyn till vår biologi.”
//s26 //
”Kvinnan kände att mannen uppskattade henne, eftersom han satte sitt liv på spel för att ta hand om familjen. Hans framgång som man berodde på hans förmåga att döda djur och komma hem med föda, och hans självkänsla stärktes när hon satte värde på hans ansträngningar. Familjen var beroende av att han kunde klara sitt jobb som jägare och beskyddare – och ingenting annat. Mannen behövde aldrig ”analysera förhållandet”, och ingen förväntade sig att han skulle gå ut med soporna eller byta blöjor.
Kvinnans  roll var lika entydig. Hennes utveckling bestämdes av att det var hon som födde och uppfostrade barnen, och hon blev specialist på den rollen. Hon behövde kunna övervaka sin närmaste omgivning för att upptäcka omedelbara faror, ha utmärkt förmåga att orientera sig på korta avstånd och kunna använda landmärken för att hitta vägen.”
//s27 //
”De här enkla ritualerna och traditionerna existerar fortfarande i uråldriga civilisationer på Borneo, i delar av Afrika och Indonesien samt hos en del aboriginer i Australien, maorier på Nya Zeeland och inuiter på Grönland och i Kanada. I dessa kulturer känner och förstår alla sina roller. Män uppskattar kvinnor och kvinnor uppskattar män. Var och en anser att den andra på ett unikt sätt bidrar till familjens överlevnad och välstånd. Men för människor som lever i moderna, civiliserade länder, gäller inte de gamla reglerna. De har förkastats och ersatts av kaos, förvirring och olycka.”

//s98 //
”De flesta kvinnor behöver ingen examen i utvecklingsbiologi för att inse vilken makt en pipig, nästan sjungande röst ger dem. Höga tonlägen relateras till höga östrogennivåer, och en barnslig röst vädjar till de flesta mäns inbyggda vilja att beskydda. Kvinnor föredrar en djupare basröst hos män, eftersom den är en starkt indikation på höga testosteronnivåer vilket betyder högre virilitet. Den här sänkningen till basnivå inträffar när pojkarna når puberteten och deras kroppar genomströmmas av testosteron. När en kvinna höjer sitt tonläge och en man sänker sitt, är det en viktig signal till att de ”fjädrar sig” för varandra.”


//s117 //
”Pojkar älskar leksaker – det är därför 99 % av alla patents registreras av män. Flickor tycker också om att leka med leksaker, men de förlorar i allmänhet intresset i tolvårsåldern, när det börjar förvandlas till unga kvinnor. Män tappar aldrig intresset för opraktiska leksaker som är relaterade till spatialt tänkande – de lägger bara ut mer pengar på dem. De älskar tv-apparater i miniatyr, mobiltelefoner som ser ut som bilar, dator- och videospel, digitala kameror, lampor som tänds och släcks med röstkommando och allt som har en motor. Om det blinka, piper och kräver minst sex batterier vill de flesta män ha det.”
//längre ner s 117//
”Diskussioner om könsskillnader framkallar i regel vrål av protester från feminister och politiskt korrekta aktivister. De tycker att många av deras argument för lika och rättvisa möjligheter undergrävs om man erkänner att könen är olika. Men även om samhällets fördomar kan förstärka stereotypt beteende hos kvinnor och män, är det inte detta som orsakar beteendet utan vår grundläggande biologi och våra hjärnors utformning. Många kvinnor anser att de är misslyckade, eller att kvinnor i allmänhet har misslyckats, därför att de inte har kunnat erövra mansdominerade områden. Det är helt enkelt inte sant.
Kvinnor har inte alls misslyckats. De har bara inte varit särskilt väl utrustade för att ge sig in på domäner som passar den manliga hjärnan mycket bättre.”

//s 119 //
”Om du är kvinna och uppfostrar en son eller har män i din närhet, måste du inse att även om de har utmärkta spatiala förmågor kan de bara göra en sak i taget. De flesta av dem behöver hjälp med att organisera sin läxläsning, sitt dagsschema och sitt liv för att bli effektiva. Kvinnor och flickor är naturligt bättre på sådant. Albert Einstein var ett spatialt geni, men han lärde inte att tala förrän han var fem år gammal och han hade nästan ingen förmåga att interagera med andra människor eller att organisera, något som syntes på hans frisyr.”

//s124 //
”Mannens medvetande är koncentrerat på resultat, mål, status och makt. Det kvinnliga medvetandet är fokuserat på kommunikation, samarbete, harmoni, kärlek, gemenskap och relationer. Den här kontrasten är så stor att det är häpnadsväckande att män och kvinnor ens överväger att leva tillsammans.
Pojkar gillar saker, flickor gillar människor
Flickors hjärnor är utformade för att reagera på människor och ansikten, medan pojkarnas reagerar på föremål och deras former. Studier av spädbarn som är mellan ett par timmar och par månader gamla visar tydligt att pojkarna gillar saker och att flickorna tycker om människor. Mätbara skillnader mellan könen visar att de uppfattar samma värld på olika sätt, eftersom deras hjärnor inte är likadant utformade. Småflickor dras till ansikten och behåller ögonkontakten två eller tre gånger längre än pojkarna, medan småpojkar är mer intresserade av att se en rörlig mobil med oregelbundna former och mönster.”

//s226 //
”Det har tagit miljoner år för män och kvinnor att utvecklas till vad de är idag, och det skulle förmodligen ta ännu en miljon år för dem att utvecklas till varelser som matchar det politiskt korrekta samhället. Det största problemet för dagens människor är att deras högtflygande ideal och föreställningar om beteenden ligger n miljon år före den genetiska verkligheten.
Vår biologi har inte förändrats mycket
Pojkar vill leka med saker, flickor vill samverka med andra. Pojkar vill kontrollera, dominera och nå toppen, medan flickor är mer intresserade av moral, relationer och människor.”
//s226 //
”På israeliska kibbutzer har man i många år försökt få bort flickors och pojkars stereotypa könsbeteenden. Barnens kläder, skor, frisyrer och livsstil har utformats neutralt och könlöst. Pojkarna har uppmuntrats att leka med dockor, sy, sticka, laga mat och städa och flickorna att spela fotboll, klättra i träd och kasta pil.
Tanken med kibbutzerna var att skapa ett könsneutralt samhälle där det inte fanns några rigida modeller för könen utan varje medlem fick samma möjligheter och ansvar inom gruppen. Fördomsfullt språk och uttryck som ”pojkar gråter inte” och ”små flickor smutsar inte ner sig” förbjöds, och man hävdade att man kunde visa upp en fullständig frihet från könsroller. Nå, vad hände? Efter nittio års kibbutzboende har studier visat att kollektivens pojkar ständigt uppvisade ett aggressivt och olydigt beteende. De //s227// bildade hierarkiska grupper, slogs och träffade ”avtal”, medan flickorna samarbetade, undvek konflikter, uppträdde tillgivet, skaffade sig vänner och delade med sig åt varandra. När de fritt fick välja kurser och ämnen i skolan studerade pojkarna fysik, ingenjörsvetenskap och idrott, medan flickorna riktade in sig på att bli lärare eller sjuksköterskor. Deras biologi ledde dem mot yrken och sysselsättningar som passade deras hjärnor.”
//längre ner samma sida 227//
”Relationer mellan män och kvinnor fungerar, trots överväldigande könsskillnader. Det är i hög grad tack vare kvinnan, eftersom hon har de färdigheter som krävs för att hålla samman förhållandet och familjen.Hon har förmåga att känna bakomliggande motiv och betydelser i tal och uppträdande och kan därför förutsäga händelser eller tidigt agera för att undvika problem. Bara det är en faktor som skulle göra världen betydligt säkrare om alla nationer leddes av kvinnor. Männen kan jaga, skaffa kött, hitta vägen hem, stirra in i elden och avla barn – det är i stort sett allt. De måste hitta nya metoder att överleva i det moderna samhället, på samma sätt som kvinnor redan gör.

Det blir problem i relationer när män och kvinnor inte erkänner att de är biologiskt olika utan har orealistiska förväntningar på sina partner. Mycket av den stress vi upplever i våra förhållanden kommer från falska föreställningen att män och kvinnor numera har samma prioriteringar, drivkrafter och önskningar.”


2 kommentarer:

 1. Kanske lever vi snarare i samma värld men tillhör olika arter? ;)

  Att dessa frågor om skillnader mellan könen ska vara känsligt är bara så fånigt. Men så är jag ingen feminist heller. Du tar upp intressanta delar ur boken. Det mest slående är det där med att män bara kan göra en sak i taget. Det är något jag lagt märke till många gånger och det är lite lustigt och komiskt.

  Och det där med att mäns medvetande är fokuserat på resultat, mål,status och makt... Ärligt talat så uppfattar jag inte alltid detta så tydligt annat än via media.I verkligheten så har jag många lite lätt feminiserade män i omgivningen, både på jobb och i övrigt socialt umgänge (som numera dock har krymt rejält). Men det kanske är som en kollega sade en gång: "Kom ihåg att aldrig gifta dig med en man som är lärare, ingen riktig man jobbar i en skola." Mycket riktigt, har aldrig någonsin träffat på en attraktiv man som jobbat i en skola. Det är en alltigenom feminin värld och tror det är en inte helt liten del av skolans problem.

  Eva

  SvaraRadera
 2. Ja, det är en lustig översättning. :) Tror den heter "Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps" egentligen.

  Ja, vi män är rätt primitiva som bara klarar av att göra en sak i taget, men så är det :)

  Angående mäns fokus på status och makt. Jag tycker det är som djurvärlden (tigrar tex). Jag tycker jag märker av försök till hierarkiska maktspel hela tiden. Dominant (alfahanne) vs undergiven hanne... Kanske ni tjejer inte märker av det så mycket, men nog försiggår sådant. Det pågår inte med män som man är vän med utan framförallt karlar som man inte känner. Kanske speciellt när killarna sitter skyddade i en stålbur (läs bil). En del får också utlopp i en högre rang i lönearbetet (genom sin maktposition tillåts dominera andra). Jag försöker i mångt och mycket stå över detta "hierarkiska" spel (nuförtiden), men i min ungdom kunde jag ibland känna att "försök från dominerande hannar" behövdes sättas på plats :). Status och maktspelet kan också göra sig gällande i närvaron av en attraktiv feminin uppenbarelse, "fjädring och tuppfäktning" :).

  Lärare.
  Jag känner en kille som arbetar som fordonslärare. Han är inte feminin privat, men jag kan mycket väl tänka mig att han måste bli feminin där i skolan. Annars skulle han troligen få sparken. Han får ju inte "röra" elever som lever rövare. Nu menar jag inte att slå, men att få rycka tag i någons arm när dom sitter och tutar inuti en bil (på ett öronbedövande sätt), borde man väl få göra?.. Eleverna (oftast manliga) vet om att läraren inte får "röra" dom (och påpekar givetvis detta tydligt!). Eleverna testar med andra ord vad dom kan göra,försöker uppbringa viss status, makt och rangordning inom sin lilla elevgrupp. Har också fått intrycket att skolan leds på ett feminint sätt. Näh tror inte jag skulle trivas så bra där om man inte får säga ifrån!.

  Speciellt svårt måste det vara att få rätsida på barn som har en "fri uppfostran". Barn som uppfostras utan gränser och där föräldrarna alltid tar barnens parti. Dessa föräldrar låter ju andra (samhället) uppfostra deras barn.

  Minns när jag gick i skolan som barn och var speciellt jobbig mot kvinnliga vikarier (manliga lärare var det mer drag i), typ kastade suddgummi på dom när dom vände ryggen, testade vad dom tolererade osv. (Jag vet, jag var ett jobbigt litet svin!). Vi visste ju att vikarien bara var tillfällig. Men en gång blev jag paff och det är något som jag minns än idag. (I övrigt har jag väldigt få minnen från barndomen). Det var en kvinnlig vikarie som satte mig på plats, med all rätt. Jag var ju jobbig. Jag förtjänade det!

  Hon drog med mig utanför klassrummet till utrymmet där vi hade ytterskorna, stängde dörren till klassrummet och gav mig sedan en rejäl örfil! Hon sa till mig att skärpa mig! Riktigt paff blev jag! Hur vågade hon? Men jag fick ny respekt för henne. Tydligen gjorde det intryck för jag minns det än idag. Tror det var förbjudet att aga redan då.
  Jag tycker hon gjorde helt rätt! Efter detta minns jag inte om jag blev hemskickad eller om om jag fick komma in i klassrummet igen, men jag skötte mig i hennes närvaro.
  Hemma förklarade jag för mamma att jag fått en örfil (och ville ha sympati) och minns att mamma frågade vad jag hade gjort för att förtjäna det. Jag sa att jag varit stökig. Jag insåg att jag hade förtjänat det. Mamma tog inte mitt parti den gången, helt rätt.

  Skolans problem? Nu har ju jag ingen direkt inblick av skolan (mer än vad jag hör från andra), men när en skola i Malmö endast lyckas få igenom 3 procent av elevantalet (som alltså nådde målen).. jaaa nog ger det ett visst intryck.. Jo, du läste rätt 97 procent av eleverna klarade inte av skolans mål. Antingen är det väldigt tufft att klara målen eller så gissar man ju på att det är stökigt? Jag tror kommunen kände sig tvungna att stänga ner högstadiet (vid Rosengårdsskolan) efter detta resultat. Skolan hade såvitt jag förstår kämpat med dåliga resultat i många år.

  SvaraRadera