2014-04-17

Diagramdags: Uppfyllelsekurvan


Idag jämför vi med hjälp av ett diagram.

Jag har lite svårt att hitta en bra ord för det engelska ordet fulfillment. Denna bild är inspirerad av den s.k "Fulfillment curve". I brist på bättre ord får det bli Uppfyllelsekurvan. :) Denna läste jag om i boken "Your Money or Your Life, av Vicki Robins och nu avlidne Joe Dominguez. Jag gillar sådana här diagram, dom får en verkligen att tänka till. Jag har justerat kurvan en aning då jag tyckte den kunde göras bättre.

Det är ett sätt att se på "köpbar lycka" vs "spenderade pengar".

Den s.k fulfillment curve något omritad. Tills vidare får den heta uppfyllelsekurvan.
Överlevnad, komfort, kreativitet, lyx. När är det "tillräckligt" för dig?

Som synes kommer man förr eller senare till en gräns när kurvan börjar gå ner.

I området som kallas för "Lyx" går det att se en alternativ väg. Jag kallar den för "Nog", eller tillräckligt.. Den kurvan är bara streckad och inte helt fullföljd då det förmodligen skulle se "plottrigt" ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar