2014-09-15

Stoiker, några ord om Stoicism och enkelt leverne

Har ni märkt att det är rätt många som tagit till sig stoisk filosofi (och således nämner det då och då)?

Det är en filosofi som bygger på förnuft och logik. (och för er som redan tycker detta låter tråkigt, herrå). Kort och gott handlar stoicism om att bli medveten om sina affekter (känslostämning). Minimera dess betydelse och därmed skapa balans däri. En viss likhet finns mellan minimalism och enkelhet i det att tingen har låg betydelse och att man icke ska leva i överflöd.

”Stoicismen var en filosofisk riktning som grundades av Zenon från Kition på 300-talet f Kr. Namnet stoicism kommer från pelarhallen, stoan, som man samlades i.” - Epiktetos – Handbok i livets konst, förord av Anders Håkansson på sidan 6
//längre ner s6 //
”I grunden för den stoiska uppfattningen finns en övertygelse om ett gudomligt förnuft i tillvaron, en högre ordning. Tanken är att allt som sker är ändamålsenligt och i sig gott. Om individen uppfattar någoting i tillvaron som ont beror det alltså bara på hans eget begränsade synsätt. Den vise försöker istället att e allting i ett vidare perspektiv. Han blir inte upprörd över orättvisor eftersom han inser att allt har en orsak och ingår i en större helhet som är både nödvändigt och god.”
//längre ner s6 //
”Om man inser att allt är nödvändigt och att allt som sker måste ske kan man också uppnå den högsta friheten, det högsta sinnestillståndet, det som stoikerna beskriver som upphöjt lugn, affektlöshet, sinnesro, apatheia.”

Filosofin kräver ett enkelt leverne, filosofin bör utövas utan pompa men inte i misär. Och som vi vet, ett enkelt leverne kan såklart även vara behagligt..
Som i de flesta filosofier finns det massor med åsikter om ditt och datt. Och det står oss fria att plocka russina ur kakan och lämna resten..  (åt fåglarna) Eller med ett finare ord; eklekticism, som var ett honnörsord på 1700-talet. vars betydelse är ungefär att man väljer ut det förnuftiga ur olika läror.

"The birds are gonna get some" - Jim Rohn citat :)

Även Jim Rohn menar att vi ska ha koll på våra känslor:

"Measure your emotions. You don't need an atomic explosion for a minor point."
- Jim Rohn

Låt oss dra tåget på spåret igen: Stoicismen uppstod alltså ett antal hundra år innan kristus gjorde sin uppenbarelse här på jorden. I slutändan är dess syfte att göra livet bättre (fast det är inte bevisat.. än).

Några som ofta nämner stoiker är Tim Ferriss (bla 4-hour workweek) och Ryan Holiday (The obstacle is the way) (Ryan hittade jag tack vara Joanna Penn Podcast, thx) mfl.

En person som ovantståene personer ibland nämner är Seneca. Vem var då denna person?

Seneca föddes 4 f.Kr. och tog sitt liv  65 e. Kr. (han fick order att ta självmord av Nero, kejsare i Rom). (Rättsväsendet var minst sagt godtyckligt på den tiden). Japp, hårda bullar på den tiden. Seneca var en spanjor som fördes till Rom vid en tidig ålder. Han studerade retorik och filosofi och fick snart ett rykte om sig vid baren. Han är kanske den som de allra flesta kopplar ihop med Stoicism.

Värt att veta: Stoikerna sägs också djupt influerat kristendomen i s.k. moraliska frågor.
(källa: Frances & Henry Hazlitt The Wisdom of the Stoics).


Efter att ha hört Ryan och Tim prata om detta ämne så blev undertecknad lite nyfiken och har lite smått börjat läsa om Stoicism. Onekligen finns det en hel del kloka ord sagda av dom "gamla romarna & grekerna". :-) Det finns också saker jag inte vill ta till mig.

Jag läser en bra bok av Bo Lindberg som fördjupat sig i ämnet och skrivit en bok:
Bokutdrag: Seneca, människosläktets lärare (Bokförlag Atlantis), skriven av Bo Lindberg

//s 29 //
”STOICISMEN vill vara en terapi för människan. Den vill bota henne från fruktan för döden, från sorgen över katastrofer och personliga förluster, från vreden över lidna oförrätter, från besvikelsen över uteblivna framgångar. Filosofin lär människan bemästra de stora olyckorna och bära dem med stoiskt lugn.”
//lite längre ner samma sida //
”Men stoicismen lovar också att kurera själsliga brister som inte omedelbart kommer av olyckor: avund, girighet, karriärlystnad, njutningslystnad. Den erbjuder också befrielse frön den mindre dramatiska oro och otillfredsställelse som drabbar människor.”
//längre ner samma sida //
”De flesta människor lever enligt Seneca ett eländigt liv, och med det menar han inte att de lever i materiell eller social misär utan att deras sinnestillstånd är kaotiskt. De drivs av avund och längtan att komma sig upp; de är giriga och jagar efter egendom, somligas passion är att kriga. De som anses framgångsrika är i samma belägenhet: de tyngs av sin egendom, många bleknar av ständiga njutningar, andra förlorar all frihet när de skall tillfredsställa sina anhängares önskningar.

I botten av allt detta ligger en brist på stadga och lugn i själen.”Hittade en video på Utube, en basic genomgång på några frågor:


Huruvida man har tron att universum i grunden skapats av gud eller atomer spelar ingen roll. Stoisk filosofi står ändå fast. Det sägs inte finnas någon motsägelse i detta.

Det finns såklart mycket mer att säga om Stoicism, men detta var en liten aptitretare. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar