2014-10-03

Diogenes, en man som avsa sig allt beroende

Första gången jag hörde talas om Diogenes var i boken Possum Living, av Dolly Freed. Tyckte det lät som en intressant och kul lirare. Diogenes var Dolly Freeds och hennes pappas inspirationskälla till att leva enkelt. Kanske jag kommer med en recension av den boken senare, då jag gillade vissa delar i den.

Diogenes verkar vara legendarisk för din extrema behovslöshet.

Nedan ett litet utdrag från boken Possum Living som handlar om Diogenes:

//s4 //
“Do you remember the story of Diogenes, the ancient Athenian crackpot? He was the one who gave away all his possessions because "People don't own possessions, their possessions own them." He had a drinking cup, but when he saw a child scoop up water by hand, he threw the cup away. To beat the housing crunch he set up an abandoned wine barrel in a public park and lived in that.

The central theme of Diogenes' philosophy was that "The gods gave man an easy life, but man has complicated it by itching for luxuries."” //lite längre ner s4 //When Alexander of Macedon, the future conqueror of the known world, was traveling through Greece, he honored Diogenes with a visit. Alexander admired Diogenes' ideas to the point of offering him any gift within his means.Diogenes, who was working on his tan at the time, asked as his gift that Alexander move aside a bit so as to stop shading him from the sun.  
This to the richest and most powerful man in the Western world. Parting, Alexander remarked, "If I were not Alexander, I would be Diogenes." Diogenes went back to nodding in the sunshine.Diogenes was fair and just to all but refused to recognize the validity of man-made laws. He was a good old boy, one of the first back-to-basics freaks in recorded history. He lived to be over 90.Alexander, The Mighty Conqueror, drank himself to death at age 33.

Well, this "Saint Diogenes" has been my father's idol for many years. I remember when I was a little girlDaddy painted a picture of Diogenes sitting in his barrel tossing away his drinking cup. He wrote "Are You a Diogian?" as a caption and hung it on the living room wall to inspire us.”
------- slut bokutdrag -------

Från Wikipedia

”Diogenes från Sinope, född cirka 412 f.Kr. (enligt andra år 404), död 323 f.Kr., var en grekisk filosof, som var den mest kände representanten för denkyniska skolan."
”Enligt anekdotfloran bodde Diogenes på en strand i en tunna, tvättade sig aldrig, luktade illa, kallades hunden (grek. kynos) eller betecknade rentav sig själv som en hund för att framhäva sitt ideal. Känd är anekdoten om hur Alexander den store, som hört talas om den berömde filosofen, besökte honom och frågade om det fanns något han kunde göra för honom. Diogenes svarade då att Alexander kunde flytta på sig så att han inte skymde ljuset från solen.
En annan berättelse om hans behovslösa leverne säger att han, då han sett ett barn dricka ur sin kupade hand, slängt iväg sin kopp som för honom då framstod som onödig.”
//lite längre ner, från ett större utdrag //
…” menade att lyckan består i den inre frihet man uppnår genom att avsäga sig allt beroende av världen och genom att vara nöjd med enbart livets nödtorft, inte helt olikt buddhismen. Han sade sig i ett berömt uttalande inte vara medborgare i någon stat utan en världsmedborgare. ”
Kände du till Diogenes sen tidigare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar