2014-12-11

Fylla tomrummet inuti

Om ditt liv är en komplex röra, om du  upplever vantrivsel i din vardag, tex på ett arbete, eller om du känner att ditt hus är mer som ett lager än ett hem så kanske enkelt leverne är någonting för dig.

“You can ask the universe for all the signs you want, but ultimately, we
see what we want to see when we are ready to see it.”
- Unknown (via zombridiaries), (via i-mthecaptainofmysoul)

 Vi har alla ett tomrum. Ett tomrum som många till varje pris undviker. Ett omedvetet tomrum som vi ofta fyller med rastlös aktivitet. Vilsna som vi är försöker vi fylla denna tomhet med sökande efter uppmärksamhet, status såsom ägodelar, utseende, självtvångstankar, och andra stimuli, men tomrummet försvinner bara när vi accepterar, känner glädje eller entusiasm (Källa: E. Tolle, medvetna handlandets modaliteter, s244-245, En ny jord). Många av oss tycks glömma att vi föddes till ett liv i utvecklingens tecken, ett liv som behöver reflekteras och funderas på. Där vi vågar möta tråkigheten, ledan och eftertänksamheten. En utvecklingsprocess som tar oss till nya oupptäckta områden. Det är fundamentalt för vår existens att upptäcka sitt sanna jag. Att hitta sitt syfte och mening i det liv vi föddes för att leva. För alla har ett syfte, en övertygelse eller sysselsättning där vi finner frid och nytta. Den processen kommer att naturligt leda oss till ett enklare liv samtidigt som vår livskvalitet radikalt förbättras. Saker vi tidigare inte insett blir alltmer uppenbara för oss då vi filtrerar bort det oviktiga i våra liv.

//Bokutdrag – Lev LIVET fullt UT, Eckhart Tolle. s 49 //
”Oavsett vilket ägnar sig människor ofta åt ett tvångsmässigt sökande efter att tillfredsställa egot och efter saker att identifiera sig med för att fylla det tomrum de känner inom sig. Det strävar kanske efter ägodelar, pengar, framgång, makt, berömmelse eller en speciell relation, helt enkelt för att de ska må bättre och känna sig mer hela. Men när de har uppnått alla det här sakerna upptäcker de snart att tomrummet finns kvar, att det är bottenlöst.”

Genom processen av självkännedom och reflektion kommer du förmodligen komma fram till en slutsats om vikten av att viga din vakna liv åt något du känner entusiasm inför, någoting som fyller ditt liv med mening. Du kommer kanske se villfarelsen av att konsumera sig blind på ständiga kickar i form av nya upplevelser eller nya ting. Kanske ser du hur vi blivit hjärntvättade till konsumenter genom sociala och ekonomiska krafter konstruerade för att förslava oss från födseln. Hur vi bara gjorde som alla andra, blev följare till följare, ungefär som får i grupp. Hur det som vi trodde skulle ge oss lycka, istället tvärtom gav oss ångest och depression. Att ständig yttre stimuli inte är hur vi ska leva om målet för vårt liv är fridfullhet och lycka. Vägen dit innebär att våga möta sig själv. Att man ger sig själv tid att mogna, fundera och inte fatta alltför snabba oöverlagda beslut.Att bejaka sina sämre sidor, jobba med sig själv, sitt liv och sträva efter att bli ett bättre jag.

Hittade delad på Facebook, ursprungpiecomic.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar