2015-03-20

Internationella lyckodagen, tankar kring lycka

Japp, idag är Internationella lyckodagen!

Förenta nationerna instiftade den här dagen med fokus för välbefinnande och lycka.
Okey, man kan tycka vad man vill om en instiftad dag som denna, känns kanske lite klyschig, men jag väljer att omfamna den. Kanske den får oss att reflektera lite kring ämnet till
åtminstone.

Okey. Idag fick jag ett tips och såg på Aftonbladet TV och där var det någon psykolog vid namn Katarina Blom som var med i ”rutan”. Hon menade på att det är en myt att livet går ut på att bli lycklig. Hon tycker att målet med livet är snarare att göra olika saker som du tycker är viktiga och där du känner dig vital över det du gör. Hon fortsatte att avliva “myter” i rask en självsäker rask takt. Men då jag inte höll med speciellt mycket i övrigt så slog jag ganska snart av.

Såå…

Jag tänkte nu själv filosofera och spekulera lite i vad jag tror det handlar om, häng med.

Postulatets Grundsats: För att finna lycka tror jag att man måste följa naturens villkor. Det är lönlöst och energislösande att gå i en annan riktning. Ju mer man läser böcker och ställer olika teorier emot varandra, desto tydligare syns denna natur. Falska sanningar kan förskjutas, gamla (falska) dogmer kastas över axeln etc. Går man MOT det naturliga och det evolutionistiska blir det betydligt mer friktion, onödig friktion, mer känt som lidande.


Hur når man till lycka och välbefinnande? Jag tror det handlar om att ha en filosofi att ta sig an livet. Låt oss stolpa upp lite punkter så det ser seriöst ut.


  • Livsåskådning och livssyn. -  kan sägas vara en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik. Utan en vettig etik och moral i samhälle blir grunden korrupt. Och när inte ens moral och etik finns inom staten sprider det sig som ringar på vattnet. Att kristallisera en hållbar etik och moral är inte lätt. Filosofer har genom århundranden klurat på dessa saker och vissa teorirer går tvärs om vartannat. En vettig hållbar filosofi som använder naturens villkor som grund kan alltså i sig vara väldigt svårt att kristallisera fram. Det är därför vi ser så stor förvirring i dagens samhälle, och ett skäl till att många mår dåligt. (En miljon svenskar sägs äta lyckopiller nu för tiden).
  • Livsfilosofi -  ordet kommer från tyska Lebensphilosophie, (ja, jag försöker låta beläst) och är en inriktning av filosofin som bygger på livets och karaktärens enhet. Vår livs byggs av det inflöde och de erfarenheter vi utsätt för. En sökare hittar mer än en som inte söker.
  • Karaktär - Heraclitus of Ephesus, en gammal grekisk filsof slängde sig med (menade på) att: En bra karaktär inte bildas i en vecka eller en månad. Den är skapad lite i taget, dag för dag. Det behövs en utdragen och tålmodig insats för att utveckla god karaktär.
    Heraclitus var väldigt insiktsfull när han sa sina tre ord: ”Character is destiny”. Tre ord som fick mig att reflektera över hur mycket dessa ord betyder. Även Sigmund Freud repeterade dessa ord. Just det, karaktären som du består av ger dig ditt öde. En karaktär utvecklar man med tiden. Um. Känner du hur ansvaret ligger på dina axlar? Yupp, vems annars skulle de ligga på? Kanske du väljer mysticism i stället, låter andra influera ditt liv och hoppas på det bästa. Valet är fritt.
  • Ledstång att hålla sig – en ledstång kan hjälpa dig att ej falla offer för tillfälliga nycker och impulser (som du sedan ångrar). De räcker inte längre med ”gamla skoltricks” för att hålla i stången. För mig kan handla det om att välja enkelhet och minimalism istället för komplexitet, mindre intressen, mer fokus, mer möjlighet till inre utveckling etc. När min karaktär inte är tillräckligt utvecklad behöver jag något att hålla mig på vägen fram. Jag behöver inse att inte ta på mig någon slags offerroll, jag behöver inse att ansvaret för mitt kommande liv är mitt eget.
  • Observerande Ego - om att bli medveten om sig själv och kunna se sitt handlande i realtid som ett tredje öga utanför. Medvetenhet och närvaro.Våra livsval handlar om att ta konstruktiva beslut ("win-win") och helst undvika de destruktiva (försök till olika slags "win-lose"). Men en människa som inte tar några beslut alls sägs hamna i någon slags psykisk sjukdom, regression eller depression enligt Dr. Paul Dobransky. Stagnation. Han säger att agerande är bättre än passivitet, och att det alltså är bättre att ta destruktiva beslut i stället för att inte ta något beslut alls. En fördel är förstås om du tar du konstruktiva beslut som för dig närmar vad du vill åstadkomma, men vet vi inte vad vi vill måste vi försöka ta reda på det först. Att lyssna till det inre.. Ja, inget säger att det ska vara lätt.

Glöm inte att ha kul! Det är lätt att vara för seriös och sammanbiten ibland. Göra det som vi tror förväntas av oss... men..  Folk vill hellre umgås med en kul lirare. Ta inte så allvarligt på saker. Skratta. Bygg inte luftslott av dig själv. Ta inte dig själv på för stort allvar. Lek och ha kul ibland. Balansera såklart tillvaron med en smula logik och förnuft och goda beslut. Balans är nyckeln.

Vara nöjd med vad man faktiskt har och åstadkommit. Ibland är det lätt att glömma och vara tacksam för att man fått mat för dagen, och andra saker man lätt glömmer när man befinner i framtidens tankebanor. Stanna upp, var närvarande och njut.
Inse allt du har att vara glad för.

Upptäck gränserna i din psykologi och arbeta på att täppa till dina små hål. Gränser som är som osynliga linjer mellan det externa och det inre. Där det inre hör samman med din inflytandecirkel. Dessa osynliga linjer har vi alla mer eller mindre. Jag kan ta ett konkret exempel. Är du rädd för vad andra ska tycka om dig när du visar dig naken inför en person vars åsikt du bryr dig om? Rädd för att någon ska komma innanför ditt skinn? Rädd för att någons åsikter ska såra dig? Kanske för att du har blivit bränd tidigare? Då har du hål i din gränslinje till ditt inre, hål i din självkänsla. Andra hål i våra gränser kan handla om att lära sig att inte dräneras på energi, lära sig hindra andra från att tömma oss på energi. Det kan i stället handla om att jobba med sig själv.. på att bli en bättre människa som därmed bidrar till andra, på dina villkor, inte på andras.. Frivillighet i stället för tvång.
Jag vet, detta är inte lätt. Vore det lätt skulle alla behärska det.
Allt detta kräver alltså att man jobbar med sitt inre. Andra människor bör väl inte diktera och kontrollera ditt liv? Inse att dina personliga psykologiska gränser bestämmer vad DU kontrollerar och vad du inte kontrollerar. Släpp taget om det du inte kan styra och jobba med du kan kontrollera. ”Let it go”. Du kan inte kontrollera och hjälpa hela världen. Var och en måste ta ansvar för sitt liv. Acceptera att du inte kan påverka allt.

Enligt Dr Paul består lycka av hög självkänsla. Vet du varför? Jo, för inget rår på oss när vi känner genuin lycka, då är vår självkänsla så stark och det finns inget som tränger igenom vårt skinn. Vi blir som en gås som skakar av oss vattnet. Och om du får en elak och taskig kommentar tolkar du det bara som att motparten har dålig självkänsla. När du själv är hög på självkänsla så kan du bara känna medkänsla för en individ som försöker dra ner dig till samma nivå som dom.

Lycka och framgång är det samma sak? Nej, framgång innebär bara att du nått ett visst mål. Att du har utökat din kontroll något. Du kanske känner en form av hög självkänsla och lycka just i stunden du uppnått ditt mål, men sen lägger det sig ganska snabbt igen. Framgång är därmed inte hållbar lycka.

Det kommer i princip vara omöjligt att ligga på hög nivå av lycka kontinuerligt, vi är trots allt människor med invecklade känslomönster. Men dessa känslomönster och hur de påverkar oss går att jobba på. Det går att komma till lägen där du faktisk inte bryr dig, för du är så stark i dig själv och din gräns. Då ser du i stället en motgång som något bra du kan lära dig av etc. Det finns så mycket att jobba med, och jag tror det är värt det! Men som med allting kan du sätta upp gränser som är som väggar, som ingen kommer igenom. Det är inte bra. För mig är det eftersträvansvärda en gräns med massor med dörrar, som jag själv väljer om jag vill öppna eller stänga. Har man byggt murar runt sitt inre har man gått för långt. Återigen, balans.

Vad vill vi uppnå? Hur långt kan man nå? 
En engelskt ord är Fulfillment, någon slags fullbordan. Att lyckats.
Att ha allt (vi pratar inte materialistisk nu) = Tillfredsställelse eller lycka som ett resultat av fullt utveckla sina förmågor eller karaktär.
Det handlar således om uppfyllelse, infriande, fullbordan, utförande. Om att kunna ligga där på sin dödsbädd och dö utan att ha ångest, att man åstadkommit det man velat, vad nu detta än är. Antagligen högst individuellt.

Jag tror uppdraget i livet handlar om just detta att hitta hållbar uppfyllelse och hållbart utförande, om att få sina behov stillade, nöjd med livet. Om att få och sprida glädje. Om att hållbart leva sitt liv utan utnyttjande av andra. Om glädje, framgång och frihet att göra vad vi vill. Det finns oändligt med möjligheter där ute, oändligt med lyckliga stunder!

Trevlig internationell lyckodag på er! :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar