2015-06-07

Filosofisk tanke, del 2. Aristoteles

Fortsätter på tankarna kring överflöd och underskott. Om måttfullhet, om förträfflighet mm. Aristoteles svar:

Bokutdrag - Aristoteles, Den Nikomachiska Etiken

Översättning och kommentarer: Mårten Ringbom
Förlag: Natur och kultur, Stockholm

//s58 //
”Därför undviker också varje kunnig person överflöd och underskott, uppsöker det mellanliggande och väljer det, fastän det inte i och för sig behöver vara intermediärt utan bara i relation till honom själv.

Ifall varje form av kunnighet sålunda strävar att fullgöra sin uppgift väl genom att beakta det intermediära och leda verket i denna riktning, (- om goda verk brukar man ju därför säga, att det inte finns något att ta bort eller något att tillägga, eftersom det goda skulle förstöras av överskott eller brist, men bevaras av måttligheten – så verkar också de goda yrkesmännen enligt vår mening med detta i sikte;) och då den mänskliga förträffligheten i likhet med naturen är förnämligare och bättre än alla >>konster>>, så måste också förträffligheten vara böjd att eftersträva det intermediära.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar