2015-07-08

George Bernard Shaw om syfte och det Mighty one

Det finns så mycket insikt i det här få raderna tex t>>

“This is the true joy in life, the being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one; the being thoroughly worn out before you are thrown on the scrap heap; the being a force of Nature instead of a feverish selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy.” - George Bernard Shaw
Epistle Dedicatory
“Man and Superman: a Comedy and a Philosophy”

En tolkning..


“Be used for a purpose recognized by yourself as a mighty one” –
Vi ska användas för ett syfte som vi inom oss själva finner som "det stora, det mäktiga". Det som gör gott.
Vi bör ingjuta allt vi gör med glädje, medkänsla, fred, kärlek och visdom.

“Be thoroughly worn out before you are thrown on the scrap heap”

Vi ska vara produktiva! // Med Det SOM Hör tills Det Mighty One // Flit en av dygderna, och vi ska passa oss för att vara upptagna med att vara upptagna (med alltför oväsentliga ting). Vi ska ge allt innan vi hamnar i graven.

“Be a force of Nature”

Vi ska vara en kraft sprungen från naturen. På naturens villkor. Efter dess spelregler. Det här innebär också att vi är mogna, visa, hittar vägar framåt, är anpassningbara och fulla av livsglädje!


Att inte vara “a feverish selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy” 

Att vi inte ska vara en febrig självisk liten klump av krämpor och klagomål som klagar på att världen inte kommer att ägna sig åt att göra dig lycklig "

Att det är upp till oss själva att ta ansvar för våra liv. Lära oss vad som är bra och dåligt, vad fungerar och vad fungerar inte, vad är moralisk och etiskt, konstruktivt och destruktivt. Vad är hållbart. Att använda kritiskt tänkande i våra val. Använda filosofi som vår guide för att borra oss djupare ner i ämnen. Att vi måste lära oss att kontrollera impulser och önskningar från vårt primitivare jag. Vi måste sluta vara småaktiga, omogna, giriga, självcentrerad, ägande, avundsjuka och svartsjuka. Vi måste växa upp, lära oss om oss själv och inse hur underbart livet är oavsett vad våra omständigheter är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar