2015-09-26

Vad menas med förnimmelse?

På ett Yogapass som jag gå på brukar ledaren (Ebba) ofta säga ett visst ord. Det brukar ske efter att vi gjort ”kundalini krigaren” (ja jag orkar inte slå upp det riktiga namnet, take it). I alla fall... när vi gjort ett antal serier av den här ”krigarrörelsen” så brukar hon säga att vi ska ”känna efter vilka förnimmelser som vi upplever i kroppen” alltså känna efter om något har förändrats... typ. Av någon anledning har jag funderat en del på just ordet förnimmelse och vad det egentligen innebär. Vad menar Ebba egentligen? Vad vill hon säga? Häng med så försöker vi reda ut det!

Enklast är ju förstås att bara slå upp ordet hos synonymer.se som jag förövrigt ofta använder. I varje fall och emedan ;), om vi gör det så får vi följande ledtråd och svar:

sinnesintryck, varseblivning, perception, intryck, känsla, aning, uppfattning

Okey, uhmhuh, lite klarare blev det kanske??... Det verkar handla om att vara i ”nuet” i alla fall.
Går vi lite djupare så ska ordet komma från grekiskans aisthesis; förnimmelse (Estetik)
Och i Estetik arbetar vi med frågor om vad som är vacker (skönt) och vad som är fult i natur och konst. (ganska subjektivt kan man tycka, men never mind)

Tydligen kan man dela in estetiken i tre delar (bara för att gå ääännnuuuu djupare). Nåväl, dessa tre är följande:
Metaestetik, (meta verkar vara ett vanligt ord att slänga på något uttryck som man vill ska låta lite komplext, nej jag förlöjligar absolut inte ordet)
Deskriptiv estetik
och normativ estetik.

Låt oss nu titta in i boken: Pedagogisk Filosofi (andra upplagan, 2007) (jupp håller på och läser den, intressant)
Av Christer Stensmo
Christer skriver följande
//s58 om Estetik, eller förnimmelse //
------ BOKUTDRAG ----
”Metaestetik innefattar logiska och semantiska analyser av centrala estetiska begrepp som ”skönhet”, ”konst”, ”estetiskt värde”, men också begrepp som ”tragisk”, ”komisk” och ”gripande”.
Normativ estetik uppställer regler för den estetiska värderingen; Vilka konstverk har estetiskt värde? Vad utmärker estetiska föremål? Vilka egenskaper framkallar estetisk beundran? Den normativa estetiken arbetar med frågor som rör stil och komposition inom konsten; måleri, skulptur, drama, musik och dans. Den normativa estetiken ligger till grund för konstkritik. Inom den normativa estetiken talar man om ”stämningstyper”: t.ex. det idealsköna eller klassiskt sköna – grekiska skulpturers harmoniska proportioner, rofyllda landskap, lugn och måttfullhet. Eller det sublima eller upphöjda som verkar storslaget och vilt – hav i storm, väldiga klippor eller vattenfall.
Den normativa estetiken har pedagogisk relevans vid kultiverandet av smak och känsla för vad som är vackert; bild, drama, rörelse, musik och hantverk är pedagogiska verksamheter som syftar till utvecklande av människor som för ett harmoniskt och vackert liv.”

//Nästa sida fortsätter författaren med Deskriptiv estetik //

”Den deskriptiva etiken arbetar med den estetiska upplevelsens art. Hur skall upplevelsen av ”det vackra”, ”det tragiska”, ”det komiska”, ”det sublima” avgränsas från andra upplevelser? Vad är den estetiska upplevelsen psykologiska innebörd? Vilka är dess moment? Hur fungerar de som psykologisk upplevelse?
Den norske pedagogen Lars Lovlie framhåller att den estetiska upplevelsen innehåller irrationella drag som skiljer den från rationella vetenskapliga erfarenheter. Den estetiska upplevelsen är central i pedagogiken och den innefattar känsla, intuition och tolkning.”
-------- slut bokutdrag ------


Hmm.. Blev det glasklart? Jag tror jag fortfarande undrar vad hon menar egentligen. Deep stuff.

L8r

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar