2015-11-10

Egot och dess dualitet


Människor är medvetna om sig själva och sin relation till omvärlden. Ändå har det mänskliga medvetandet helt klart sina begränsningar. Och felaktigheter i medvetandet skapar verkliga problem i världen.
Vi är fortfarande relativt ignoranta arter i vår värld (även om vi ofta tror något annat). Det är här egot kommer in i bilden. Egot kan vara motorn i medvetenhet eller det kan vara agent för det dolda omedvetandet som därmed styr en person (omedvetet) i en destruktiv riktning. Oftast visar det sig via någon slags känslostyrt beteende.

Den idealiska, men ändå uppnåeliga uttryck för egot är att "känn dig själv" eller mer välkänt ”know thyself”. Att medvetet kunna se sig själv utifrån, ”observerande ego” som Dr. Paul kallar det.
Till sin natur är egot perfekt motiverad att med utöka sitt medvetande i att göra just detta. Allt detta är en del av upptäckten av befogenheter och kraften i medvetandet. Det leder också till en förståelse av de begränsningar som varje individ möter i sitt sökande. Människan står oftast alltid inför ofullständig kunskap (begränsad av sann och falsk input) och ändå finns det för många av oss en vilja och oemotståndlig lust att "känna sig själv." Vi tror oss förstå att det finns något viktigt där. Det är detta unika som i slutändan i viss mån uppfyller egot och även definierar begränsningen som binder egot.
Varje människa är subjektiv (personlig,ensidig,partisk, /med en sanningshalt/ som varierar). Varje individ kan egentligen bara närma sig det mål att helt känna sig själv och är begränsad av vår avsaknad av tillgång till distinktion mellan dem av våra trosföreställningar som faktiskt är sanna och dem som bara hålls för sanna av oss.
Någonstans i allt det här ska vår objektivitet (sunt omdöme) och rationalitet (giltigt resonemang) leda oss framåt till ett försök till ett dygdefullt liv, enligt vår moraliska kompass där vissa kommit längre än andra i sitt sökande. Alltså i begränsningens ramar utifrån vad vi upptäckt är moraliskt riktigt och där vår ignorans är akilleshälen vi behöver utveckla. Ibland känns det som att jobba i motvind, men det är i motvind som draken lyfter som ordspråket lyder.. :) (ja, vara bara tvungen att dra den analogin, hehe..)

Ett starkt omedvetet ego kan tyvärr missa magnifika människors subjektivitet (och den faktiska sanning som de predikar) och i stället omedvetet (med ignorans) lura vissa individer att tro att deras värderingar är "bäst" och predika, åtminstone, att deras värden bör följas av andra, och därmed ignorera andras rätt till att ha sina egna subjektiva värderingar. I en värld där många tillhör följarna är det många som omedvetet dras med i värderingar som egentligen står för något ont. Så långt kan det omedvetna ta oss om vi inte är aktsamma.

Så vad består då den dubbla karaktären av hos de flestas ego?

1. Ett sökande, eller en vacker strävan efter de unika kvaliteter och egenskaper som sammanfogar och utgör det mänskliga medvetandet för den enskilde. En vilja att förstå hur vi och världen fungerar. Ett försök att göra vår subjektivitet till något närmare en riktig sanning.

2. En ego-driven illusion som trampar på andras verklighet och som internt (via psyke, ex. positivt tänkande, skönmålande, rättfärdigande) lurar en ego-driven person att tro att ett sådant perspektiv är normalt.

Ett alltför start ego-drivs av reptilhjärnan (typ amygdalan, (fly, fäkta, frys), me no hjärnforskare) och skapar verkliga problem i världen genom införandet av sina tolkningar eller dess insatser.
Ett exempel utifrån utgångsläget - "icke aggressionsprincipen", kan vara den konstgjorda, korrupta institution som gör det möjligt för egodrivna individer att påtvinga sin vilja på andra, den stat som tar många olika former inom alla kulturer som följer ideologin ”Statism”. Att gå och rösta för på så sätt  förtrycka någon med mindre röststyrka kan vara ett annat. Den omedvetne har antagligen inte ens några som helst grundprinciper för sitt livs guidning. Vi har alla varit där, det är där sökandet tar sin början. OCH ... eet är väldigt spännande att söka! :-) (tidigare uppfattning verkar sättas ur spel när vi lär oss mer om omvärlden)

Fotnot:
Ovanstående är inspirerat från följande inlägg av Bruce Koerber, med lite egna tankar.
https://divineeconomytheory.liberty.me/the-dual-nature-of-ego/

Sidan hittades via gruppen “The Philosophy Network” som finns på LinkedIn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar