2015-11-23

Sätter vi människors känslor före förnuft och sanning?

Jag vet att många av oss gör det. Jag gör det definitivt ibland. Är det sen bra eller dåligt kan vi reflektera över.

För några år sedan läste jag några böcker om radikal ärlighet, om att verkligen säga sanningen, och att det är viktigt i relationer med andra. Att vinna förtroende osv. Visst känner vi när någon är falsk och på något sätt försöker blidka våra känslor?
Det innebär inte att du behöver vara elak, utan du kan ändå linda in din ärlighet om den är negativ. Du kan avsluta meningen med något som du ser som ärligt positivt om personen inte klarar av raka puckar.
Även Harry Browne förespråkade ren och rak ärlighet. Att säga sanning bäst man uppfattar den om någon frågar. Av Harry fick man rak ärlighet. Personligen måste jag säga att jag har en helt annan respekt för människor som vågar säga hur de ser på saker, även om jag inte gillar det jag hör. Det är något visst med radikal ärlighet.

Lauren Southern tankar i ämnet
30:08 ”We have given up reason and honesty for people’s feelings. And put feelings ahead of reason. It´s a very strange world to live in and I do understand why people wanna to do that. It is appealing to want people to treat you how you want to be treated and it´s appealing to have people cater to your emotions but it´s not a world that is going to progress, or create success; better relations between people or truth. It´s not going to find truth ultimately.” – Lauren Southern, sep. 2015 ( https://www.youtube.com/watch?v=7T_kTAM-GFI )
//Egen översättning //
"Vi har gett upp förnuft och ärlighet för människors känslor. Och sätter känslor före reson. Det är en mycket underlig värld att leva i, och jag förstår varför folk vill göra det. Det är lockande att vilja att folk ska behandla dig som du vill bli behandlad och det är lockande att få folk att tillgodose dina känslor, men det är inte en värld som kommer att utvecklas, eller skapa framgång; bättre relationer mellan människor eller sanning. Det går inte att finna sanningen i slutändan." – Lauren Southern, sep. 2015


Om du är nyfiken...en av böckerna jag nämnde ovan var: 
Radical Honesty: How to Transform Your Life by Telling the Truth, Av Brad Blanton

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar