2015-12-13

Ett samhälle som bygger på frivillighet?

Vi ser runt omkring oss hur förvirringen och ignoransen tycks öka, hur motsättningarna och åsikter stretar allt mer, och fram växer ett allt oroligare samhälle som spåren av denna förvirring.
Mer och mer växer det fram att det enda rätta är ett samhälle som bygger på frivillighet, ett samhälle utan förtryck av varandra.
Ett samhälle där vi får ta eget ansvar för våra val. Ett samhälle som drivs med frivilliga medel, inte tvång. Det är väldigt lockande att tänka sig hur ett sådant samhälle skulle se ut. Ett samhälle som har frivillighet som sin genomgående princip.
Frivilligism - drivs med frivilliga medel - "Jag tror på ett frivilligt samhälle - universifiera icke-våld"

Bra idéer behöver inte tvång.


Ord som har F R I i sig och har enormt värde:

Frivillighet
Frihet
Frisk
Friare
Frimodig
Frispråkig (Freedom of speech)
Yttrandefrihet,
Det fria ordet
Tryckfrihet
Motsägelsefri

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar