2016-02-14

Epictetus om sann glädje/lycka

Dagens klokhet. Att sann glädje består av ett verb, någonting man gör i samband med värdiga handlingar.

"Happiness is commonly mistaken for passively experienced pleasure or leisure… True
happiness is a verb. It’s the ongoing dynamic performance of worthy deeds."

– Epictetus

//Egen översättning //
"Lycka misstas vanligen för passivt upplevt nöje eller fritid ... Sann
lycka är ett verb. Det är den pågående dynamiska utövningen av värdiga handlingar."

- Epictetus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar