2016-04-17

Filosofi vs filologi, Seneca talar klarspråk“There are indeed mistakes made, through the fault of our advisors, who teach us how to debate and not how to live. There are also mistakes made by students, who come to their teachers to develop, not their souls, but their wits. Thus, philosophy, the study of wisdom, has become philology, the study of words.” (Lucius Seneca, Letters from a Stoic)


//Fritt översatt //
Det finns helt klart misstag, som genom fel av våra rådgivare, som lär oss hur oss debatera/diskutera och inte hur man ska leva. Det finns också misstag av studenter, som kommer till deras lärare att utvecklas, inte deras själar, men deras sinnen. Sålunda har filosofin, studiet av visdom, blivit filologi, studier av ord. - Lucius Seneca, Letters from a Stoic

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar