2016-04-09

Maslows behovshierarki

Maslows behovshierarki. Det här är en av de första versionerna. Det ligger mycket kunskap i den.. Den är inspirerande på något vis..

Maslows så kallade "behovstrappa"
Maslows så kallade "behovstrappa", avritad och översatt av undertecknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar