2016-04-14

Ord från Robin Sharma

Snott från: Robin Sharma nyhetsbrev (e-mail): [My New LIVE Event] Personal Mastery Academy 4/12/2016
Jag kan alltså inte låta bli att dela några nyckelmeningar i Robin Sharmas nyhetsbrev. Here goes:

“To the wise few [in a world that celebrates selfies, viral video games and dancing cats with party hats on YouTube], knowledge is the currency of legendary.” - Robin Sharma


//Fritt översatt //
"Till de visa få [i en värld som hyllar selfies, virala videospel och dansande katter med partyhattar på YouTube], är kunskap valutan i sagomspunnenhet." - Robin Sharma

(hahah, oops, känner mig lite träffad vad gäller att kolla på dansande katter med partyhattar på tuben) :-)
Robin fortsätter
“Education is inoculation against disruption. And victory belongs to those who love learning. Because as you know more, you can achieve more. And where most only see volatility (economically, politically, societally), you will have trained [and bulletproofed] your brain to spot purely opportunity.” – Robin Sharma


//Fritt översatt //
"Utbildning är som vaccination mot störningar. Och segern tillhör dem som älskar att lära. För som du vet mer, kan du uppnå mer. Och där de flesta bara ser ombytlighet/flyktighet (ekonomiskt, politiskt, socialt), kommer du att ha tränat [och skottsäkrat] din hjärna att upptäcka enbart tillfälle." - Robin Sharma


//lite längre ner
Robin myntar återigen ett nytt ord. 2x3x Mindset
//
“The 2x3x Mindset”: "To double your income and impact, triple your investment in your self-development and professional growth." - Robin Sharma


"The 2x3x Mindset": ".. För att fördubbla din inkomst och påverkan, tredubbla din investering i självutveckling och professionell utveckling." - Robin Sharma

Där mindset = den etablerade uppsättning attityder som innehas av någon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar