2016-05-25

Lifestrech - Stationsanalys - Arbetsmetod

Häromdagen var jag på ett intressant seminarium (ABB Elnätsdagarna), en trevlig tillställning där det slog mig att det verkar som att företag generellt tänker mer på sin utrustning än vad gemene man gör. Jo, lite tragiskt är det. Hur många är det t.e.x gjort en ordentlig analys av sig själv, förutsättningar, riskbedömning osv. (och plitat ner det på något översiktligt sätt?

Företag är generellt intresserade av att överleva så att de företaget kan gå med plus och därmed även ge jobbtillfällen osv. För att inte tala om den produktion och de tjänster som ett företag levererar och förhoppningsvis torde vara efterfrågade av marknaden.

Jag tycker det var jätteintressant med Stationsanalys, även kallat Lifestretch eftersom man i princip kan ersätta anläggningen med en person/individ, sig själv om man vill.

Den bästa stationsanalysen var enligt föreläsaren "Tillförlitlighetsbaserat underhåll (RCM)"

Arbetsmetodiken baseras på kondition och viktigheten av utrustningen. Men det kan lika gärna bytas ut till oss själva. En riskutvärdering görs

--> ökad tillgänglighet och minskade avbrottstider.
Vilket kan översättas till mer energi och mindre sjukdom.

Lifestretch handlar om - Vad för framtiden med sig?
En bedömning av hur anläggningen bäst utvecklas långsiktigt.

En Riskmatrix görs - nuvarande riskexponering - Current Risk Exposure

Vilken livslängd kan förväntas
Vilken livslängd kan förväntas
Riskbedömning av anläggning - stationsanalys
Riskbedömning av anläggning - stationsanalys

Metoden till höger är bäst RCM. Tillförlitlighetsbaserat underhåll.
Metoden till höger är bäst RCM. Tillförlitlighetsbaserat underhåll.
Vad för framtiden med sig? Framtidstänk, nuvarande riskexponering osv. Lösningar osv. Riskmatris
Vad för framtiden med sig? Framtidstänk, nuvarande riskexponering osv. Lösningar osv. Riskmatris

LifeStretch, Arbetsmetodik. Uppdelning i ekonomisk analys, hållbarhet och teknisk kvalitet.
LifeStretch, Arbetsmetodik. Uppdelning i ekonomisk analys, hållbarhet och teknisk kvalitet.
.
Skräddarsydda kriterier som läggs in i modellen för att passa specifika behov
Ekonomisk analys - hur ett visst agerande påverkar ekonomisk
Tillförlitlighet - om tillförlitligheten går ned finns det någon backup?
Teknisk kvalité - vad för kvalité bygger du upp, vad matar du den med? Vad motionerar du den med? Kan du höja nivån på någon del som har betydelse för din kvalité? Utbildning, kunskap, filosofi, moral osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar