2016-05-16

Marcus Aurelius citat om perspektiv

Tänkvärt. Vet inte om uttrycket är sant i sig, men det gäller för många saker?

"Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth." - Marcus Aurelius

"Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth." - Marcus Aurelius
"Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth." - Marcus Aurelius

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar