2016-05-26

Tre saker som inte kan gömmas länge

"Tre saker kan inte vara dolda länge : solen, månen, och sanningen." - Buddha (fritt översatt)

“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.” - Genuint Buddha citat även om det är "parafrasat" och förenklat.
“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.” - Buddha
“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.” - Buddha
Bilden
 http://weheartit.com/entry/group/58042410
“Either you run the day or the day runs you.” – Jim Rohn
“Either you run the day or the day runs you.” – Jim RohnJim Rohn Bild
http://quotesville.net/2014/08/04/three-things-cannot-be-long-hidden-the-sun-the-moon-and-the-truth-buddha/


"Antingen är det du som styr dagen eller så är det dagen som styr dig." - Jim Rohn

Vad väljer du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar