2016-07-04

Använder du axlarna du står på eller tror du dig veta bättre?

Läste följande tänkvärda text av Lauren Southern, tänkte jag kunde dela..

//Fritt översatt //
“Millenniegenerationen har antagit att vi inte behöver kunskap om det förgångna och är inneboende klokare än våra förfäder. Vi är en så kallad en upplyst generation, den framåtgående generation, den medvetna generationen. Trots en stor brist på bevis, så får enkla upprepningar av etiketten oss att dra slutsatsen att det är sant. 
Verkligheten är att vi står på en jättes axlar, och att vi glömmer det och driver grundlösa identiteter, eller att kasta bort vår historia motsvarar att sluta våra ögon och falla baklänges från dessa axlar till marken där vi är bundna att möta vår död. Vår intellektuella död, vår filosofiska död, politiska död och kulturella död. 
Postmodernism och totalt förkastande av tradition och kultur förstör oss. Tradition och kultur bör vara öppna för kritik snarare än huvudlöst kastas bort. 
Ack, skadan har redan är gjorts.” – Lauren Southern 
"If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants." - Isaac Newton
"If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants." - Isaac Newton
Bilden från stgwifi.com

Ursprungstext:
Lauren skrev detta 2016-07-03 (Facebook)

“Millennials have assumed that we do not need knowledge of past and are inherently wiser than our ancestors. We are the so called enlightened generation, the progressive generation the mindful generation. Despite a vast lack of evidence, simply repetition of the label makes us conclude that it is true. 
The reality is we stand on the shoulders of giants, and us forgetting that and pursuing baseless identities or throwing away our history is the equivalent of closing our eyes and falling backwards off those shoulders to the ground where we are bound to meet our death. Our intellectual death, our philosophical death, political death and cultural death. 
Post modernism and the total rejection of tradition and culture is destroying us. Tradition and culture should be open to critique rather than heedlessly tossed away. 
Alas, the damage has already been done.” - Lauren Southern
En av anledningarna till vissa supportrar vandaliserar arkeologiska platser?

Hur kan jag ens ana framtiden om jag inte står på andra jättars axlar?

L8r :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar