2016-08-05

Den frihetliga filosofins grunder..

Inspiration och ursprungliga text och tankar: Ken Schoolland (från videon: The Philosophy of Liberty ). Fritt översatt. Det är en text som öppnar för reflektion och eftertanke. Det är en frihetlig och humanisk filosofi. Det är den grund som den frihetliga filosofin utgår i från.

Själv -ägarskap
Du äger ditt liv.
Att förneka detta är att antyda att en annan person har en högre fordran på ditt liv än vad du gör.
Ingen annan person eller grupp av personer, äger ditt liv. Inte heller äger du andras liv.

Tidens rum
Du finns i någon slags relation till tid. Dåtid, nutid och framtid.
Ditt förflutna manifesteras genom produkten av ditt liv och din frihet.

Att förlora din frihet är att förlora din nutid.
Att förlora ditt liv är att förlora din framtid. Och produkten av ditt liv och frihet är ditt förflutna.
Och att förlora produkten av ditt liv och frihet är att förlora den del av ditt förflutna som producerade den.

Egendom
En produkt av ditt liv och din frihet är din egendom.
Egendom är frukten av ditt arbete - en produkt av din tid, energi och talanger.
Egendom är den del av naturen som du vänder till värdefull användning.
Egendom är egendom som av andra ges till dig av genom frivilligt utbyte och ömsesidigt samtycke.
Två personer som byter egendom frivilligt är båda av bättre utkomst av det annars skulle de inte göra det. Bara får de iblandade i transaktionen kan rättmätigt göra det beslutet för sig själva.

Våld eller bedrägeri
Ibland använder vissa människor våld eller bedrägeri för att ta från andra utan frivilligt medgivande.
Inledandet av våld eller bedrägeri.

Att ta liv är mord.
Att ta frihet är slaveri.
Och att ta egendom är stöld.

Det är densamma oavsett om dessa åtgärder utförs av en person, ensam eller med många agerar mot de få, eller till och med av ämbetsmänniskor med fina hattar.

Försvar
Du har rätt att skydda ditt eget liv, frihet och rättvist förvärvad egendom från de kraftfulla angreppen av andra.

Och du kan be andra att hjälpa till att försvara dig.

Men du inte har rätt att inleda våld mot liv, frihet eller andras egendom.
Således har du ingen rätt att utse någon person att inleda våld mot andra för din räkning.

Ledarskap
Du har rätt att söka ledare för dig själv, men du har ingen rätt att införa härskare för andra.
Oavsett hur en ämbetsman väljs är de bara människor och de har inga rättigheter eller krav som är högre än någon annan människa. Oberoende av de fantasifulla etiketter för sitt beteende ... eller antalet personer som uppmuntrar dem, ämbetsman har ingen rätt att mörda, att förslava eller att stjäla.
För du kan inte ge dem någon rätt som du själv inte besitter...

Ansvar
Eftersom du äger ditt liv, så är du också ansvarig för ditt liv. Du behöver inte hyra ditt liv från andra som kräver din lydnad. Inte heller är du en slav till andra som kräver att du offrar dig. Du väljer dina egna mål, utifrån dina egna värderingar.

Framgång och misslyckande är både nödvändiga incitament för att lära och växa.

Frivillighet
Ditt agerande på grund av andra eller deras agerande på grund av dig är endast dygdigt när dess ursprung kommer från en frivillig överenskommelse.
För dygd och förtjänst kan existera endast om det finns fri vilja och därmed fritt val.

Detta är grunden för ett verkligt fritt samhälle. Det är inte bara den mest praktiska och humanitär grunden för mänskligt handlande, utan också den mest etiska.

Lösningen
Problem i världen som uppkommer från initiering av våld av staten har en lösning. Lösningen är för människorna som besitter vår jord är att sluta välja regeringstjänstemän som ska att initiera tvång för deras räkning. Ondska uppstår inte bara från onda människor, utan också av goda människor som tolererar initieringen av våld som ett sätt att gynna deras egna syften. På detta sätt har goda människor gett onda människor befogenhet genom historien.

Att ha förtroende för ett fritt samhälle är att fokusera på processen där den fria marknaden värderar och upptäcker värden, snarare än att fokusera på några påtryckta visioner eller mål. Att använda statligt tvång för att trycka på andra en vision är intellektuell lättja och resulterar oftast i oönskade, perversa konsekvenser.

Att uppnå ett fritt samhälle kräver mod, att vi tänker, talar och agerar. Speciellt när det är så mycket lättare att bara göra ingenting ... och hoppas att någon annan reder upp situationen. Att sticka huvudet i sanden och vara behaglig (moralisk feghet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar