2016-08-12

Till er missanpassade.. (video)

För er som tycker er befinna sig i en märklig värld som (ännu) inte förstår er. Det här en video för er.

Steve Jobs berättarröst läser följande citat till sin Applereklam "Think Different". Oerhört påverkande reklam may I say..

“Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” - Rob Siltanen


"Det här är för de galna. De missanpassade . Rebellerna. Bråkmakarna. De runda pinnarna i fyrkantiga hål. De som ser saker annorlunda. De är inte förtjusta i regler. Och de har ingen respekt för stagnation. Du kan citera dem, inte komma överrens med dem, förhärliga eller förtala dem. Just det enda du inte kan göra är att ignorera dem. Eftersom de förändrar saker. De driver mänskligheten framåt. Och medan vissa kan se dem som galna, ser vi genialitet. Eftersom de människor som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som gör det." - Rob Siltanen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar