2016-09-03

En liten gård mitt i staden?

Detta inlägg handlar om Jules Dervaes som har en liten gård i staden. Här odlar han med sin familj sin egen mat och säljer även till andra. De har även djur på sin lilla tomt.

Älskar människor som tänker, Jules Dervaes verkar vara en sådan människa.

Jules gick emot strömmen där gräsmatta hade blivit det normala.. (ja, i en vilsen värld dådå). Tittar jag ut genom fönstret är det samma här, gräsmattor till största del.. Varför odlar vi inte mer ätbart och obesprutad mat utanför?? Konstigt..

3:15 ”This is my front yard and this is the first area where I decided to take a stand and plant something useful instead of grass. I knew that grass was costing me too much. Too much time, too much water and now too much money. It would never look that good and I decided to make some changes that were pretty radical. My lawn fell victim to six inches of mull.” - Jules Dervaes, källa: https://www.youtube.com/watch?v=7IbODJiEM5A

“Growing food your self is a dangerous act because you endanger of becoming free.” - Jules Dervaes
"Att odla mat själv är en farlig handling eftersom du riskerar att bli fri." - Jules Dervaes

[Härskarklassen (de som lever på medel från andra) gillar förstås inte det här.. De är därför de har reglerat så mycket vad vi får och inte får göra.. ]
 Det handlar om att omvandla en vanlig stad till en revolutionerande modell för hållbara städer
"Transforming an ordinary city lot into a revolutionary model for urban sustainability"
”In our society, growing your own food has become the most radical of acts.” - Jules Dervaes
“I knew early on that we needed to settle the food problem because if you can grow food it’s empowering. In fact I believe growing food is one of the most dangerous occupations on the face of this earth because you’re in danger of becoming free….” - Jules Dervaes, source: https://www.youtube.com/watch?v=7IbODJiEM5A

Deras Tomt
Deras city lot är på 8,712 sq. ft.
Det är deras odlingar som är 4300 sq.ft.
8712ft²= 809.3713m²

”And asking question, I guess that´s an dangerous thing.”

Jules avslutar

“Don’t look for others to change. You start by changing yourself. The government can’t do it and the corporations won’t do it. So what we have to do is to take a look at our self and point the finger straight back at us and ask the question “what can I do?” Because change begins with me.” – Jules Dervaes, https://www.youtube.com/watch?v=7IbODJiEM5A (12:30)

Receptet och vägen till frihet delges också i den trevliga videon.. (den består av många steg)

"Path to Freedom
Is
Many Steps ...

A home turned Homestead        -- Ett hem som görs om till gård
A Super-productive Microfarm  -- En Super-produktiv Micro Farm
A Wildlife Sanctuary                  -- En fristad för växt- och djurliv
An Alternative Energy Outpost   -- En alternativ energi möjlighet
A Waste Recovery Site              -- En avfallsåtervinnande plats
A Simple Lifestyle                      -- En enkel livsstil
An Educational Outreach           -- En bildande utsträckning att nå ut med
                                                     lärande och spridning av kunskap
A Worldwide Website               -- En världsomspännande hemsida.

Source: Homegrown Revolution (Award winning short-film 2009)- The Urban Homestead, Dervaes

In our society growing food yourself has become the most radical of acts. It is truly the only effective protest, one that can – and will – overturn the corporate powers that be.
By the process of directly working in harmony with nature, we do the one thing most essential to change the world...
We change ourselves!"

Fritt översatt:
I vårt samhälle har odlandet av mat i sig själv blivit den mest radikala av handlingar. Det är verkligen den enda effektiva protest, som en som kan - och kommer - välta företagens makthavare.
Genom förfarandet i enligt att direkt arbeta i harmoni med naturen, gör vi den sak som är viktigaste för att förändra världen ...
Vi ändrar oss själva!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar