2016-12-04

Förbjuda samåkning?

Åhhh, alltså det bara puttrar i mig att läsa när människor försöker tvinga på andra sina förslag. Tvång istället för frivillighet. Det verkar bli ett alltmer ett korrupt och ofritt samhälle..

"Regeringens utredare Amy Rader Olsson vill förbjuda samåkning. Man ska endast få åka tillsammans i en bil om alla i bilen ska till och från samma ställe. Annars blir det olaglig taxiverksamhet enligt den sk "Uberutredningen"."

Läs mer här.

Bilden från: https://www.pinterest.se/pin/202239839497074268/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar