2016-12-28

The Endowment Effect (Video)

Jean Piaget - en grundare av barnpsykologi - observerade något djupgående om den mänskliga naturen: Vår känsla av ägande framträder otroligt tidigt. Men varför vi blivit så fäst vid saker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar