2017-05-31

Boken Framgångsfaktorn, av Malcolm Gladwell

Framgångsfaktorn – som skapar vinnarna

av Malcolm Gladwell

Tror boken heter "Outliers" - The story of success,  i dess orginalutförande.
(som vanligt är den svenska översättning konstig)

Framgångsfaktorn – som skapar vinnarna  av Malcolm Gladwell  Tror boken heter "Outliers" - The story of success,  i dess orginalutförande.
Så här ser boken ut!
Ravens test.. Fixar du den högra? Det gjorde inte jag. Give it a shoot!
Testa din förmåga i detta Ravens test! Är du så smart som du tror? Tips! den vänstra är enkel och den högra mycket svår.. tjuvtitta inte på svaret som står i texten. :)
Malcolm Gladwell skriver ganska bra böcker. De är lättlästa, ofta fulla av diverse exempel, historier mm. Eftersom jag läste färdigt boken så är det ett gott betyg.
Ska jag säga något negativt och detta gäller ganska många böcker, så är det att det som är poängen i boken hade kunnat sammanfattats på några sidor, resten är utfyllnad för att fylla upp en hel bok. Detta är inget specifikt för Gladwell, detta gör det flesta. Visserligen av intressanta historier, men vill man maximera poängerna tar det lite extra tid att plöja hela boken. Då ens tid är väldigt begränsad med tanke på allt som finns att läsa / förstå.

I författarens tack //s287 // skriver Malcolm följande:
”Detta är en bok om arbetets meningsfullhet, och jag har lärt mig att arbete kan vara meningsfullt av min far. Allt han gör – från hans mest komplexa akademiska matematik till att gräva i trädgården – gör han med glädje, beslutsamhet och entusiasm.”
//Lite längre ner samma sida //
”Min mor har lärt mig att uttrycka mig; hon har lärt mig att det finns en skönhet i att säga något tydligt och enkelt. Hon har läst vartenda ord i den här boken och försökt få mig att hålla den nivån.”

//s74 //
”Tron på samma idéer får också High tech-företag som Google och Microsoft att göra en noggrann bedömning av arbetssökandes kognitiva förmåga. De är övertygade om att de som placerar sig allra högst på IQ-skalan har störst potential. (Microsoft är känt för att ställa en massa frågor till de arbetssökande, allt i avsikt att testa deras skarpsinnighet, bland dessa klassikern ”Varför är manhålslock alltid runda?” Kan du inte komma på rätt svar på den frågan är du inte tillräckligt intelligent för att få arbeta för Microsoft.*)

* Rätt svar är att ett runt manhålslock inte kan falla ner i manhålet, oavsett hur man vrider och vänder på det. Men det kan ett rektangulärt lock göra. Det enda man behöver göra är att luta det åt sidan. Såja, nu kan du få jobb på Microsoft.”

//s75 //
”Ett av de mest använda intelligenstesten kallas för Ravens progressiva matriser. Det kräver inga speciella språkkunskaper eller någon bestämd förvärvad kunskapsmängd. I stället är det ett mått på förmåga till abstrakt tänkande.”

//Boken öppnade upp ögonen för Chris Langan, han har en av världens högsta IQ), s93 //
””Fast å andra sidan”, fortsatte han, ”är Harvard i grund och botten ett glorifierat affärsföretag som bedriver sin verksamhet med profit som ledstjärna. Pengar, det är vad allt handlar om på Harvard. De får miljarder dollar i donationer. Ledningen där söker inte nödvändigtvis efter sanning och kunskap.”

//s115 //
”Vid det här laget hoppas jag att du är skeptisk till historier av det här slaget. De som handlar om invandrargrabben med huvudet på skaft som trots fattiga uppväxtförhållanden, trots depressionen och trots att den snobbiga advokatfirman i city inte vill ge honom arbete, tar sig fram enbart av egen förmåga och näsa för fina tillfällen. Det är en framgångssaga av den gamla sorten och allt vi hittills lärs oss om hockeyspelare, mjukvarumiljadärer och Termiter säger oss att framgång inte vinns på det sättet. Framgångsrika människor har inte blivit framgångsrika av egen kraft. Bakgrunden spelar en roll. Framgångsmänniskorna är produkter av speciella platser och miljöer.”

//s127 //
”Som du kanske minns från kapitlet om Chris Langan var Lewis Termans studie om genier en undersökning av hur det gick i vuxen ålder för barn med exceptionellt höga IQ-värden födda mellan åren 1903 och 1917. I studien konstaterades att det fanns en grupp som haft verklig framgång och en som det hade gått riktigt dåligt för, och att det var långt mer troligt att de som det gått bra för kom från mer välbeställda familjer. I det avseendet stärker Termans studie den tes som Annette Lareau för fram, den om att det har stor betydelse vad ett barns föräldrar arbetar med och vilka attityder som följer med den egna klasstillhörigheten.”

//s234 //
”Det är detta som Schoenfeld försöker lära sina studenter. Framgång är en funktion av intresse och envishet, att man är beredd att verkligen anstränga sig i tjugotvå minuter för att förstå medan de flesta andra ger upp efter en halv minut.”

Övrigt som bland annat avhandlas

Matteuseffekten – olika fenomen där ett system gynnar en tidigare gynnad part.
Bland annat nämns Jeb Bushs syn på saken om det spelade roll vilken position hans far hade.
//s272 //
”Attityden var i stort densamma som den han 1992 gav uttryck för på CNN i Larry King Live. ’På det hela taget tror jag det är en nackdel’, sa han som svar på frågan vad det hade betytt för hans möjligheter inom affärsvärlden att han var son till landets president.
’För det har en så begränsande inverkan på vad man kan göra.’
”Tankegångar av det slaget kan inte betecknas som annat än självbedrägerier.”

Andra kaptitlet: Regeln om de tiotusens timmarna.

Människor som läser mycket har förstås redan hört talas om artikeln som som K. Anders Ericsson och hans kollegor skrivit om. Att vi blir inte experter på något förrän vi lagt 10.000 timmar på något. Och att erfarenhet/träning slår talang som inte tränat lika mycket. Det är något som tas upp i var och varannan bok (nästan).
Sjunde kapitlet: Teorin om kulturella skillnader som orsak till flygplanskrascher.
Intressant kapitel som visar på eventuella kulturella skillnader och vem som anses veta bäst etc.

Nu har du fått en liten inblick! Hoppas du fann något av värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar