2017-07-14

Hälsan och rörlighetens inverkan på frihet. Hélio Gracie var aktiv hela sitt liv..

För att ha frihet är hälsan en förutsättning.. Den stora frågan att fundera på blir.. hur behåller vi hälsan?

Hélio Gracie Brasiliansk kampkonstnär (1913 – January 29, 2009)

..Var aktiv inom träning hela sitt liv. Och är ett bevis på att det verkar vara fördelaktigt att hålla igång och inte tro att man börjar bli gammal (bara för att man tillfälligt skadat sig eller liknande och börja skylla på det). Att äta väl och träna på ett sunt sätt håller kroppen igång //tror i alla fall undertecknad //och detta medför en kropp som fungerar förhoppningsvis enda in i döden. Se även Bernando LaPallos exempel som blev 114 år (och åt ingen som helst medicin heller). Detta medför en något återhållen livsstil vad gäller ”godsaker”, mindre rött kött etc..  men å andra sidan är nog för de flesta av oss hälsan viktigare.. (långsiktigt tänk här..)
Bild från Wikipedia på Hélio Gracie, 10 gradens röda bälte inom Jiu-Jitsu.

Helio blev 95 år gammal och undervisade / tränade på mattan tills 10 dagar före hans död när han blev sjuk. Man kan verkligen säga att han åldrades med värdighet.

Vill vi inte alla göra det? Ändå är det tänkvärt att det är så få som lyckas disciplinera sig till ett hälsosamt, aktivt långt liv.

Hittade förövrigt en intressant video där Helio diskuterar rang/bältesgrad och vad det egentligen innebär. Det här med gradering är en ganska intressant sak. Det säger i alla något om en viss kompetens, åtminstone teoretiskt och kanske även något om pedagogiska färdigheter. Ungefär som omdöme är på Tradera, dvs är folk pålitlig att göra affärer med.
Tänk vad bra det vore om man fick en hint vilken slags kompetens folk anses ha, åtminstone teoretisk i olika ämnen/färdigheter. Men i politiska korrekthetens Sverige verkar detta lika sällsynt som en kolibri..

För ju mer fakta vi har torde innebära att det skulle kanske det bli liiite lättare för en människor att skilja ut kvalitativa samtal från flummiga åsikter (som låter bra, men som saknar någon sammanhängande logik).. Att skilja ut sanningar från lögner kan som bekant vara väldigt svårt att göra om man själv är förvirrad..

I en exklusiv och tidigare aldrig sedd konversation för Helio Gracie samtal med sina lärjungar Valente bröderna, här diskuterar stormästarn Helio Gracie jiu-jitsus bältessystem.
Helio förklarar: Bältesranking har inget att göra med kämpande förmåga och har allt att göra med förmågan att lära ut och vidarebefordra teknikerna inom försvarskonsten Jiu-Jitsu.
https://www.youtube.com/watch?v=cVQC-fyF5-c
//Helio har förövrigt samma ståndpunkt som Harry Brown, att du är egentligen inte skyldig någon något. Förutom att respektera andras "space" och egendomar och behandla andra på samma sätt som du själv vill bli behandlad. Enkelt förklarat, att man förtjänar respekt istället för att kräva den. //

Helio: "Du behöver inte förklara någonting. Du är inte skyldig någon förklaring. Jag ger grader enligt personens effektivitet.
Jag har ingen tidslinje för att ge grader.”

Valentebroder: Det är inte med tiden?

Helio: "Vad då tid? Tiden är vad de använder i skolan där du ändrar klass efter ett visst antal år.
Någon som är briljant, en intelligent person som utvecklas snabbare än någon annan måste stanna hals över huvud och vänta på de andra för att dom andra inte utvecklas? "
"Ni har kompetensen att ha dessa grader och ännu mer om jag vill tilldela den."
"Jag tilldelar inte mer eftersom för mig är grader och skräp är samma sak. Ni är den som avgör eran grad. Vad är min grad?
Det här skräpet som är målat på mitt bälte?
I Rio så är jag ett blå bälte.
Jag har inga grader. Än sen då!
Hur kommer det sig att ingen kritiserar mig?
Denna grad sak är inte värd någonting. Det är bara en orientering som jag har för min användning.
Jag tycker att du förtjänar det för att du är en utmärkt lärare, som lär ut utmärkta klasser. Du förtjänar det."


Allmän fråga: "Ska turneringsprestandan vara den avgörande faktorn för bältesbefordran?"

Helio svarar: "Grader representerar pedagogiska färdigheter och inte kämpar färdigheter. Fighters har inte grader, de har en tid. Jag var den bästa fightern i världen, nu är jag ingenting, och så vad? Jag skulle inte kunna få fighter grader längre. "


Valentebroder: "Så grader på bältet är för teknik?"

Helio: "Ja! Min bältes rang är som en jiu-jitsu lärare."

Läs gärna mer om att åldras med värdighet.. här.

----------- In English --------------------
Från videon.
“You don’t have to explain anything. You don’t owe anyone an explanation. I give degrees according to the persons efficiency.
I don’t have a timeline to give degrees.

Valentebroder: It’s not by time?

Helio: “What time? Time is what they use in school where you change grade after a certain number of years.
Someone who is brilliant, an intelligent person who develops quicker than another will have to stay neck and neck and wait for the other because the other doesn’t develop?”
“You guys have the competence to have these degrees and even more if I want to award it.”
“I don’t award more because for me degrees and rubbish are the same thing. You are the one who makes your degree. What’s my degree?
This junk that is painted on my belt?
In Rio I’m a blue belt.
I don’t have any degrees. So what!
How come no one criticizes me?
This degree thing is not worth anything. It is only an orientation that I have for my use.
I think you deserve it because you are an excellent teacher, teaching excellent classes. You deserve it.”

Fråga: “Should tournament performance be the determining factor for belt promotions?”

Helio svarar: “Degrees represent teaching skills not fighting skills. Fighters don’t have degrees, they have a time. I was the best fighter in the world, now I’m nothing, and so what? I wouldn’t be able to have fighter’s degrees anymore.”

Valentebroder: “So degrees on the belt are for technique?”

Helio: “Yes! My belt rank is as a jiu-jitsu teacher.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar