2017-10-08

Seriöst barnuppfostranråd från Jordan B Peterson

Hur kan du leva relativt fri med barn? Vi har nog alla sett bråkiga jobbiga barn och tänk, nej fy bubblan.. Det där vill jag inte ha..

Hur förhindra?  Du måste ta ansvar för ditt hushåll! Tillåt inte dina barn att göra något som gör att du ogillar dem! Men gör det med argumentation och kärlek istället för våld. Aga aldrig ditt barn.

”Vår kultur lever som om vi bara existerar när vi är unga. Men vi lever längre än så.”


Det här en översättning till svenska av mig från föreläsning av Jordan B. Peterson:

10:30 "Saken om moderna människor är att de är rädda för barn, för de tror att de betraktar barn som om de vore miniatyr tyranner. Och de kan de naturligtvis vara, för någon kommer att tyrannisera över dig om du tillåter dem. Kanske inte alla, men nästan alla. Varför inte reglera dina barns beteende ?! Jag skrev ett kapitel i min nya bok kallad "Tillåt inte dina barn att göra något som gör att du ogillar dem." 
Och det är som riktigt allvarlig rådgivning! Det är som om du låter dina barn uppföra runt omkring dig själv på ett sätt som gör att du ogillar dem, om du är ärlig. Om du uppmärksammar skuggsidan av dig själv som kan vara aggressiv och destruktiv, då om du tillåter dina barn att göra saker som gör att du ogillar dem, så har du barn som strular till ditt liv. Men du behöver inte göra det. Du har faktiskt en enorm mängd kontroll för kvaliteten på ditt förhållande med dina barn. Och också det sätt som du väljer att distribuera din tid."

11:50 "Så människor är rädda för barn och det är synd eftersom barn är helt underbara. Jag menar att du måste vara försiktig med dem och de blir trötta och de blir hungriga och de blir heta och de har inte en uppmärksamhet som är lång som en vuxen, vilken har en lång uppmärksamhet. Men de är härligt sällskap och de är otroligt komiska och de älskar dig och de ger tillbaka mycket mer än de tar om du har ett uns av förnuft när du hanterar dem. Så var inte rädd för barn, människa. Du är vuxen för guds skull; du har överhanden. Och om du har en partner du kan lita på så vet du att ni kan båda bestämma hur ni ska driva ert hushåll så att du faktiskt är glad över att du har barn och att du har ett liv." -Jordan B. Peterson

------------------------  ---Nedan orginalutdrag på Engelska ------------------  -----------------

Seriöst råd från Jordan B Peterson.
Be in charge of your household

10:30 “The thing about modern people is that they are terrified of children, because they think, they regard children as if they miniature tyrants. And they can be of course, because anyone will tyrannize over you if you allow them to. Perhaps not everyone, but virtually anyone. Why not regulate your children’s behavior?! I wrote a chapter in my new book called
”Don’t let your children to anything that makes you dislike them”. And that’s like really serious advice! It’s like if you allow your children to conduct them self around you in a manner that makes you dislike them, if you’re being honest. If you are paying attention to the shadow side of yourself that can be aggressive and destructive then if you allow your children to do things that makes you dislike them, then having children is going to mess up your life. But you don’t have to do that. You actually have a tremendous amount of control for the quality of your relationship with your children. And also the manner which you choose to disburse your time.” – Jordan B Peterson

11:50 “So people are afraid of children and it’s too bad because children are absolutely wonderful. I mean you have to be careful with them and they get tired and they get hungry and they get hot, and they don’t have an attention span that is long as an adult who has a long attention span. But they are great company and they are unbelievable comical and they love you and they give back far more than they take if you have an ounce of sense when you’re dealing with them. So don’t be afraid of children man. You’re the adult for god sake; you’ve got the upper hand. And if you have a partner you can rely on then you know, you could both decide how you are going to run your household so that you’re actually thrilled to death that you have kids and that you have a life.” – Jordan B Peterson

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=LASAIgBt-4g
Women at Thirty — Jordan Peterson's Advice for Young Women Choosing Careers Over Motherhood


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar