2017-11-29

Det enda du tar med dig i graven är ditt namn

Livsråd!

”The only thing that you take to the grave with you is your name, so the reputation how people speak about you is the only thing that’s gonna last.” – heard it on a tv show giving advice

"Det enda du tar med dig i graven är ditt namn, så ryktet och hur människor talar om dig är det enda du lämnar efter dig.” - okänd

Tänkvärt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar