2018-04-19

Skillnaden på att tro och skaffa sig kunskap

Risken av att inte utbilda sig.. är att man tror en massa... man har massa villfarelser och åsikter.. Man kan inte tolka och förstå verkligeheten och drar därför fel slutsatser..    -- Tyvärr väldigt vanlig åkomma bland oss människor..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar