2016-02-24

Huset av kort

Har börjat följa en serie som heter House of Cards. Finns på Netflix. Blev rekad av en av mina förebilder. Serien briljerar till och från med riktigt genomtänk dialog. Riktigt bra retorik och ibland visar den på ordens makt. Den handlar främst om politiker och hur de försöker manövrera och kontrollera ditten och datten. Uppfattar det som en serie med mer fokus på intellekt än aktion. Sevärd.
Ägarinnan av tidningen Washington Herald, Margaret Tilden är på besök hos sin tidning
Chefredaktör Tom Hammerschmidt

Journalisten Zoe Barnes som blir inkallad till chefredaktören och ägarinnan. De vill veta hennes källa.

Bilderna från avsnitt 3, säsong 1
Ägarinnan av tidningen Washington Herald, Margaret Tilden är på besök hos Chefredaktör Tom Hammerschmidt.
Zoe Barnes blir inkallad till samma rum som ägarinnan och chefsredaktören. Hon har publicerat information om vem som skulle bli nominerad (innan någon visste detta).
07:25

Mrs Tilden: ”Tell me how you knew she would be nominated before she did?”
Zoe: “You want my source?”
Mrs. Tilden: “Tom says you won’t tell him.”
Zoe: “ I haven’t told anyone.”
Mrs Tilden: “Well, I own the paper.”
Zoe: “And I´m very grateful to be working here.”
Mrs Tilden: “So you are not going to tell me either?”
Zoe: “Which do you want? My source or my integrity?”
//SMART sagt Zoe!! // 
Mrs Tilden: “Tom, move Zoe´s piece to the front page of Sundays edition.”
Tom: “Let me think that over.”
Mrs Tilden: “You´ll think that over as much as you want and then put it on the front page.”
//Hahah //

Tycker det är sååå genomtänkta dialoger! Nix, har inte fått ett öre för att skriva detta, gör det ändå! :-)

Nedan Francis "Frank" Underwood försöker övertyga en person.

Frank: “How about I help you lock up that seat?”
Personen Frank talar med: “I´m not looking to make a deal Frank.”
Frank: It´s not a deal, it’s an opportunity.”

---- Zoe Barnes intervjuad i tv -----

Zoe Barnes: “I wouldn’t argue with that statement, we could do more.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar