Ansvarsfriskrivning

Några ord om den påstådda "sanningen".

När jag säger sanningen menar jag som sanningen antingen som jag ibland vet den vara, eller i vissa fall precis som jag bäst förstår det. Så det jag skriver är för dig att ta eller lämna. Jag gör inte anspråk på att ha monopol på sanningen, jag är ledsen om jag framstår som arrogant och ignorant från tid till annan. Jag försöker göra mitt bästa efter uppnådd förmåga, begränsad såklart av min kunskap, så vitt jag vet / To the best of my knowledge..

Vad jag försöker säga är ungefär, försök stå ut med min okunskap. En passion jag har är att försöka bättra på den med tiden..

-------- ---------------------  --------------
Som en parallell >>

Sir Francis Bacon, skriver i
The Advancement of Learning [skrevs alltså 1605]
// Som förövrigt var en av initiativtagarna/upphovsmannen av den vetenskapliga metoden, kan man argumentera //

ON THE DIGNITY AND ADVANCEMENT OF LEARNING
FIRST BOOK
//[40] -- http://oll.libertyfund.org/titles/1433 //
“On the threshold of the first part it is advisable to sift the merits of knowledge, and clear it of the disgrace brought upon it by ignorance, whether disguised (1) in the zeal of divines, (2) the arrogance of politicians, or (3) the errors of men of letters.” - Sir Francis Bacon

//Tycker detta sammanfattar kritiskt tänkande så väl //
Min tolkning och översättning:
”På tröskeln till den första delen är det lämpligt att sålla fördelarna med kunskap, och rensa den på den skam inträtt pga. okunnighet, huruvida förtäckt (1) i den iver av präster/teologer/gudagoda, (2) arrogans från  politiker, eller (3) felaktigheter av män av bokstäver. " - Sir Francis Bacon

Detta skrevs för över 400 år sedan, kanske det är dags att vi börjar lyssna? :-)


------- ---------- ------------
Ett finare ord för att ta reda på sanningen är Epistemologi eller kunskapsteori.

 Epistemologi handlar om läran om kunskap. Vi har nog alla upplevt oss tro att vi sitter på sanningen, men sedan dyker det upp ett argument som är mycket rationellt och vips förstår vi att det vi tidigare trodde var sant, visade sig vara falskt. Det finns så mycket i dagens värld som bygger på falska grunder, indoktrinering osv. Att ifrågasätta är ett måste för att skingra dimmorna. Att skingra agnarna från vetet, att skilja på åsikter ifrån fakta och sanning.
Epistemologi är utredningen av vad som skiljer motiverad uppfattning från åsikter.

Det är en gren av filosofin som undersöker ursprung, natur, metoder och gränserna för mänsklig kunskap. - Http://dictionary.reference.com/browse/epistemology

"Epistemologi är studiet av kunskap: vad vi vet, hur vi vet det, hur vi vet att vi vet det, och hur man kan hålla koll på det utan att driva oss till att bli galen." Http://www.vocabulary.com/dictionary/epistemology

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar