2018-08-26

Paula om vad som ger henne ro i sinnet. Låg standard.

Varför finns det så få tjejer som Paula Pant i min närhet? Hallå! Finns ni, och vart är ni isåfall?!


Nedan berättar Paula om att inte ha för hög standard.. Personligen vet jag att jag inte blir lyckligare av en massa onödig lyx (speciellt om jag måste sälja sin själ för att få denna). Människorna i min närhet är viktigast. Visst kan en häftig bil vara kul i fem minuter, men sen då? Den kommer med mer  nackdelar än fördelar. Hörde bland annat om en snubbe som köpte en bil för 4,5 miljoner, försäkringen kostade 150k om året och han var livrädd när han lämnade den att någon skulle repa den. Plus att bilen grävde stora hål i hans ekonomi vilket oroade..

Nedan berättar Paula Pant om vad som ger henne ro i sinnet. Hon har bland annat köpt en RV som hon kan bo i om det skulle bli ekonomiskt tufft..

Jag är precis likadan. Jag till och med gillar att leva materiellt med "låg standard". För då behöver jag inte sälja min tid/själ lika mycket. Därav vanlife och husvagn som passar mig utmärkt. Tycker ändå jag har allt jag behöver.. Vad gäller människor balanserar jag med "hög standard" istället.. Alltid balans.


47:00
"We have talked a lot about financial anxiety and worries. Do you know what gives me a lot peace of mind? It is not just having money, that's great, but it's also the fact that I have extremely low standards. There's a massive amount of freedom that comes from that. I know that if things got rough I would be perfectly happy living in a cheap RV parked at some RV park. I have a camper that I bough for 5200 dollars on EBay. If things got really rough I could rent out my condo and just live in that camper. I would park it in a RV park so that it would have electricity and air conditioning for when it's hot and my housing cost would be 200 bucks a month. It would be the cost whatever I would have to pay the RV park. Add to that the cost of some groceries and health insurance. I could be living for less than a grand a month. And there's a lot of freedom that comes from that knowledge. " Paula Pant, avsnitt 143 (Podcast) https://youtu.be/O4b-ZqURh5I

49:20 "To me FI is when you reach that point at which you just don't feel as though you  have to sell your soul anymore. Your soul is yours to keep." - Paula Pant
https://youtu.be/O4b-ZqURh5I

2018-08-16

Språkkurs i spanska

Mer spanska!

Det gäller att hitta folk som man kan träna med. Prata med. Jag har nu hittat en kollega (M) som är minst lika intresserad av att lära sig spanska som jag så det är ju perfekt att träna med!. Han är även den som rekommenderade "Spanish with Paul" som nu också blivit en av mina favoriter.


Som sagt nu har jag gått igenom lite olika språkkurser inom spanska och vilken tycker jag då bäst om? Fluenz blandat med Spanish with Paul (som har en fri nybörjarkurs ligger på Youtube). Har skrivit om det här.

Driftiga Sonia Gil är av grundarna bakom företaget Fluenz. Hon tyckte Rosetta Stones inte var tillräckligt bra och menade på att det gick att göra bättre, framförallt genom att förklara mera.
Denna video ger lite känsla och Sonia verkar ha en varm personlighet. Hennes attityd är fantastisk.Övrigt
Om du vill ladda ner lite mp3:or och ha och lyssna på i tex telefonen är Language Transfer bra att lyssna på. Här finns 90 st små filer som du kan ladda ner gratis. Instruktionerna är på engelska.
https://soundcloud.com/languagetransfer/sets/complete-spanish

Finns även filer som kan laddas ner gratis från Coffee Break Spanish som jag skrivit om tidigare här.

Är västerländska värden och kultur värd att bevara?

Är västerländska värden och kultur värd att bevara?


Personligen säger jag definitiv ja till detta. Där yttrandefriheten står överst. Etik som att man inte ska stjäla eller våldföra sig på andra osv.. Eller enkelt beskrivet; leva civiliserat och ha moral.
Försöker man tysta ner eller föra bort obehagliga samtal så som ofta sker i Sverige nu för att skapa någon slags "safe space" mentalitet går det bara under ytan med en backslash som följd.


Vad är då västerländsk kultur i stora drag.
Västerländsk kultur hänvisar i stort sett till ett arv av sociala normer, etiska värderingar, traditionella seder och bruk, trossystem, politiska system och specifika artefakter och tekniker som har något ursprung eller associering med Europa.

Grekerna var de första som utvecklade det som har kommit att kallas västerländsk civilisation. De utvecklade demokratin och gjorde kritiska framsteg inom vetenskap, filosofi och arkitektur.

Västkulturen kännetecknas av en mängd konstnärliga, filosofiska, litterära och juridiska teman och traditioner; arv av grekiska, romerska, germanska, keltiska, slaviska och andra etniska och språkliga grupper. Kristendomen inklusive den romersk-katolska kyrkan, Protestantism och den ortodoxa kyrkan, har spelat en framträdande roll i utformningen av den västerländska civilisationen sedan åtminstone det 4: e seklet liksom judendomen (särskilt den hellenistiska judendomen och den judiska kristendomen).

 Ett annat viktigt ögonblick i utvecklingen av västkulturen var upplysningen. Upplysningen var en intellektuell rörelse som ägde rum mellan 17 och 1900-talet. Upplysningen betonade saker som tänka logiskt (förnuft), vetenskap och skepticism.

Yttrandefrihet
Rationellt tänkande
Demokrati
Kristendom (Bland annat respekt för mänsklighetens och individens mänskliga värdighet.)
Modern teknologi
Individualism (bland annat t.ex. individuellt samtycke till äktenskap)
Vetenskapligt tänkande
Socratic questioning /  Sokrates metod etc
Kapitalismen
Skepticism
Rättsstatsprincipen,
Constitutionalism (Begränsad stat/regering och uppdelning av social bemyndigande bland olika maktcentra. Alla dessa hjälpmedel delar ett gemensamt mål: att begränsa vissa människors makt över andra. Grovt förenklat försvar mot godtyckliga handlingar som uppstår.)

31:00 ”And I want to point out here, that this is not the fault of the men who founded the west. This is not the fault of the west, but it’s a cycle of human civilization. Hard times create strong men, strong men create good times and good times create weak men. And we are in the state of weak men living in good times. And because the times are still good because strong men fought for them we act like we succeeded in creating them. But in reality we are undoing it all. And we are heading once again into that phase of hard times. We are living of the fumes of a greater civilization.” – Lauren Southern, https://www.youtube.com/watch?v=aO6tllw-DmY

//Svensk översättning av citatet ovan.Om västerländsk kultur och dess värden //
"Och jag vill påpeka att detta inte är de människor som grundade väst fel.. Detta är inte västs fel, utan det är en cykel av mänsklig civilisation. Hårda tider skapar starka människor, starkt manskap skapar goda tider och goda tider skapar svagt manskap. Och vi är i tillståndet där svaga människor lever i goda tider. Och eftersom tiderna fortfarande är bra, eftersom starka människor kämpade för dem, agerar vi som om vi lyckades skapa dem. Men i verkligheten fördärvar vi allt. Och vi är på väg igen till fasen av svåra tider. Vi lever av ångorna från en större civilisation." - Lauren Southern
Ingrid Lomfors om den svenska kulturen
I ett retoriskt tal ("konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnar att övertyga") vinklar Ingrid Lomfors till det och får det att låta som att “det finns ingen inhemsk svensk kultur”..  Hon använder ord som ”urminnes tider”, och att vi influeras ”utifrån”. För VÄLDIGT länge sedan så fanns väl inga homosapiens överhuvuttaget på det landområde som vi idag kallar Sverige? Eller..  Så hon har skapat en mening som ska passa hennes agenda och som troligen inte är falsk, men hon framstår helt klart som sofistisk (skenbart skarpsinnig) och retorisk.

Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån.” – Ingrid Lomfors, historiker och överintendent för forum för levande historia. https://www.youtube.com/watch?v=eajx2iUWlFQ

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån." – Fredrik Reinfeldt
"Jag hatar allt genuint typiskt svenskt." – Linda Skugge
Vi, den vita majoriteten är så många, och det är vi som måste förstå att vi är problemet. Och vi måste förändra vårt sätt att vara.” – Mona Sahlin, https://www.youtube.com/watch?v=uXEMfuIZMfI

Mona Sahlin får frågan av Euroturk; vad är svensk kultur?
Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.” - Mona Sahlin

Mona Sahlin, där är väl inte att vänta ett så genomtänkt svar, men tar det bara som ett exempel på vad svensk eller västerländsk kultur är för Mona. Jag menar även om Sverige har väldigt mycket socialism (åtminstone högre upp i hierarkin) så är ju svensk kultur en del av vissa västerländska värderingar. Det handlar inte så mycket om midsommarafton, folkdansdräkter och hemslöjdstraditioner eller att måla dalahästar & kurbitsar, utan det handlar om det som i grunden är värt att bevara - Västerländsk kultur, .

Mona Sahlin i Borlänge
Mona Sahlin i Borlänge..
[EDIT 2019-10-13]
Från följande video: https://www.youtube.com/watch?v=5lVqw6EBvWk
CHAMPAGNE MED HENRIK - S03E06: DAVID EBERHARD

52:55 ”Iden om att vi saknar en kultur snarast vittnar om att man inte förstår vad en kultur är för någonting.” – Henrik Jönsson i programmet, CHAMPAGNE MED HENRIK - S03E06: DAVID EBERHARD

-”Ja, ja, det är ju helt uppenbart att vi inte förstår vad en kultur är. Därför en kultur är inte midsommarstång och sånt där, det är ju hela vårt mindset som är kultur.” – David Eberhard

54:40 De diskuterar vad det innebär med postmodernism efter ett visat videoklipp där en kort man påstår sig vara en japansk kvinna som är 6,5 fot hög –  David förklarar kortfattat postmodernism: ”Allting är i betraktarens ögon. Det finns ingen äkta sanning. Jag bestämmer själv vem jag är, ungefär.” – David Eberhard

57:20 ”Den relativistiska ideologin underkänner människans kognitiva kapacitet som redskap för att förstå tillvaron på ett interpersonellt plan.” – Henrik Jönsson


-------------------  ---------------
[EDIT 2019-01-05 Henrik Jönsson har just släppt en video som är väldigt sevärd inom ämnet kultur och som ger mer "kött på benen".]

2:45 ”Begreppet ”kultur” tillskrivs den Romerske oratorn Cicero som år 45 före Kristus myntade jordbruksmetaforen ”cultura animi” som en beskrivning av det mänskliga medvetandets utveckling. Att KULTIVERA innebär i denna mening att utveckla, förvalta och förfina någonting. Kultur kan i dagligt tal sägas vara inlärda beteendenormer i mänskliga samhällen, och uttrycker summan av den förståelse en grupp människor hyser om tillvaron.
Enligt socialantropologisk forskning kommer dessa beteenden ytligt till uttryck i form av observerbara fenomen som t.ex. språk, mat, kläder och konst. Dessa fenomen är vanligen vad som åsyftas när kulturbegreppet diskuteras av politiker och i media.
Detta är emellertid bara toppen av det kulturella isberget.
 
De icke-observerbara kulturkomponenterna gäller de existentiella och sociala tolkningsmodeller som utgör medvetandets själva ramverk, till exempel bilden av jaget, antaganden om tillvarons beskaffenhet, perceptionsmodeller, förväntningar, begär, värden och attityder.
Dessa undermedvetna kulturstrukturer kan liknas vid en dators operativsystem, och avgör hur ett mänskligt medvetande lagrar, tolkar och använder information om sin omvärld. Uppepå det kulturella kognitiva operativsystemet kör olika kulturella program. Här finner vi moraluppfattningar, emotionella reaktionsmönster, uppfattningar av social status, tolkningar av rättvisa och hederlighet, inlärningsbeteenden, närmande till problemlösning men också köns- och åldersroller, syn på barnuppfostran, etikett och religiösa trosföreställningar.
” – Henrik Jönsson, KULTUR & KONFLIKT: Vad är svensk kultur?, https://www.youtube.com/watch?v=6tuki--sjlc2018-08-10

Boken Possum Living, ett litet bokutdrag

För ganska länge sen läste jag denna bok och hittade ett gammalt blogginlägg som jag skrivit men ej av okänd anledning inte publicerat. Det finns en hel del bra i den boken om man gillar förenkling..

POSSUM LIVING
HOW TO LIVE WELL WITHOUT A JOB
AND WITH (almost) NO MONEY
Av Dolly Freed (pseudonym, inte hennes verkliga namn som jag förstått)
Jag måste säga att jag såg en annan poäng med att skaffa barn efter att ha läst denna bok.
Den här boken kom enligt Dolly till genom ett vinterprojekt. Dom hade ingen bil och det var kallt utomhus, så hon skrev på en sliten skrivmaskin. På 70-talet fanns inte Facebook och andra stimuli att uppta sitt sinne med. Det var andra tider då, en 18-åring som producerar en så bra bok med så mycket insikter. Tror knappast det skulle ske idag. Men det är bara vad jag tror...
Dolly och hennes far odla egen mat själva, födde upp kaniner och kycklingar. Handlade djurvete som dom rensade själva, malde osv. Allt för att komma ner i utgifter. Dolly tjänade några kronor genom att sitta barnvakt eller städa äldre grannars hem. Hennes far ryckte ut och jobbade någon gång här och där, men ville aldrig ha ett jobb där man gör samma sak dag ut och in. Dom klarade sig på ca en fjärdedels inkomst jämte mot den vanliga normen.
Bäst tycker jag boken är i början och slutet, i mitten är det mer av praktiska tips, tex torka äpplen, göra vin etc. Sen gillar jag att hon är precis lika skeptisk till olika saker som jag är! :)

 Dolly togs ur skolan när hon var 12, hon hade det jobbigt i skolan, så hennes far tog henne därifrån efter att ha frågat om Dolly ville lämna skolan, vilket hon inget hellre ville.
Det som fick bägaren att rinna över var något formulär som läraren skickat hem för ifyllning.

Eget översatt:
Hemkunskapsläraren (homeroom?) gav mig en mycket hård tid om det. Han gjorde mitt liv eländigt. Jag kom hem gråtande varje dag efter skolan. Så min pappa ringde upp läraren och sa: "Förstå, du måste stoppa det här." Läraren sa: "Tja, jag måste ha detta formulär ifyllt." Min pappa sa: "Tja, jag kommer inte fylla i det.” Läraren sa då," Varför inte? Jag fyllde ju i den." Min pappa svarade," Bara för att du är en idiot betyder inte att jag måste vara en. "Så det gjorde inte situationen bättre.


 Källa: http://www.vice.com/read/live-freed-or-die-298-v17n1

Den här boken lär dig hur du lagar till allt från kaniner till sköldpaddor. Något jag själv är oerfaren i.

Boken tar även upp näringslära (som Dolly ser det) samt hur man förvarar mat, torkar, röker mm.
Bokutdrag:
//s3 //
“The leading economic indicators, the balance of payments, the energy crisis, inflation, unemployment, the GNP--what are they to us? Each evening on the six o'clock news the economists, the natural heirs of the medieval scholastic theologians, trot out all their nonsense and solemnly present it as being of cosmic significance. Now, why is this? After all, mankind was living on Earth-and often living well--for thousands of years before the dogma of "growth" and the rest of our present economic catechism were invented.”

//s4 //

“Do you remember the story of Diogenes, the ancient Athenian crackpot? He was the one who gave away all his possessions because "People don't own possessions, their possessions own them." He had a drinking cup, but when he saw a child scoop up water by hand, he threw the cup away. To beat the housing crunch he set up an abandoned wine barrel in a public park and lived in that.
The central theme of Diogenes' philosophy was that "The gods gave man an easy life, but man has complicated it by itching for luxuries."”

//lite längre ner s4 //
When Alexander of Macedon, the future conqueror of the known world, was traveling through Greece, he honored Diogenes with a visit. Alexander admired Diogenes' ideas to the point of offering him any gift within his means.
Diogenes, who was working on his tan at the time, asked as his gift that Alexander move aside a bit so as to stop shading him from the sun. This to the richest and most powerful man in the Western world.

Parting, Alexander remarked, "If I were not Alexander, I would be Diogenes." Diogenes went back to nodding in the sunshine.
Diogenes was fair and just to all but refused to recognize the validity of man-made laws. He was a good old boy, one of the first back-to-basics freaks in recorded history. He lived to be over 90.
Alexander, The Mighty Conqueror, drank himself to death at age 33.

Well, this "Saint Diogenes" has been my father's idol for many years. I remember when I was a little girl
Daddy painted a picture of Diogenes sitting in his barrel tossing away his drinking cup. He wrote "Are You a Diogian?" as a caption and hung it on the living room wall to inspire us.”

//s7 //

“Some people seem to be actively seeking ways to dissipate their money, and get nervous and upset if they fail to get rid of it all on a given shopping spree. It's burning that proverbial hole in their pocket. I've noticed this "drunken sailor syndrome" in all sorts of people, and I'm
sure you have, too.”

//s8 //

“* Vacations, another common expenditure, are not required--our whole life is just one big vacation. We don't need to "get away from it all" because there's nothing we want to get away from.

* Hobbies don't cost us much. Mine, birdwatching, requires a pair of binoculars and a book for
identifying them, but they both last for many years. We both have $17 running shoes, but they last pretty long. We bought a badminton set for $11 (listed under "Luxuries"), but that, too, should give us years of enjoyment."

//s10 //

“But enough. Rather than make a lot of money, which sets you up as a John for the various taxing agencies and other Predators, learn instead to do without much money. Make your own way, without buying what you need. Do it for yourself, instead. You become free that way.”

//längre ner sidan 10 //
“It easier to learn to do without some of the things that money can buy than //s11// to earn the money to buy them.”

//s11 så sant, undrar också detta//
” It amazes me that so many people must either dominate or be dominated, like a bunch of monkeys on Monkey Island at the zoo.”


Visst börjar boken bra! Den är kanske inte lika kul att läsa i vissa avsnitt men har definitivt några guldkorn! Du hittar ytterligare ett litet utdrag här.

2018-08-03

Följa hjärtat eller intellektet?

Intressant samtal om mening med Aron Flam och Petre Mede i podcasten Dekonstruktiv Kritik.

Det finns ju många som säger "följ ditt hjärta" därute. Jag har själv tänkt väldigt mycket på det där hur man ska göra. Följa sitt hjärta eller följa intellektet. Jag är numera inne mer på att tänka igenom det som görs och vart jag vill komma. Att följa sitt hjärta är mer att följa känslan (den ganska ibland ganska momentana). Men en känsla kan också långvarigt kännas rätt och då blir det en del av intellektet att försöka ta sig dit.


Nedan från avsnittet "ARON FLAM DEKONSTRUKTIV KRITIK PETRA MEDE 1"
31:55
Jag tycker ju att skrattet är intellektuellt och gråten är känslomässig.” - Aron Flam 
33:00 ”Musik för mig går rätt in i hjärtat. Det är därför han letar efter dom där triggerserna som får honom att gråta, medans skämt, de kan också leta sig in i hjärtat, men jag tycker det måste ta omvägen via hjärnan.” – Aron Flam
35:25
Aron ”Alltså folk säger så hära: ”du måste lita på din magkänsla”, ”gå på känslorna”."
Petra Mede: "Nej aldrig säger jag. Nej, nej, det har jag gjort, nehne, nehnee.” 
Aron: ”Alltså det kanske funkar för vissa som har ett välbalanserat känsloliv. Men för mig funkar det inte alls. Varenda gång i livet, som jag inte har tänkt till, så går det åt helvete.” 
Petra Mede: ”Där, underskrivet Petre Mede. Exakt, de, de.. jag vill inte ge råd men är det något råd jag kan ge uti etern så är det verkligen, lyssna, den här jävla magkänslan är ju fullkomligt livsfarlig. Helt idiotisk. Mina, precis mina verkligen livsavgörande val har skett med någon magkänsla och det har ju varit helt galet.
38:55
Så här är det, jag kom väl fram till någon gång att universum är helt meningslöst. Jag tänkte, hur ska jag kunna känna att det är meningsfullt. Och enda jag kunde komma på var att skapa mening. Och mening för mig var ju text. Därför att böcker och serier och film, och berättelser, de hade gett mig känslan av mening i högre utsträckning än något annat i livet.
39:10 ”Det är ju fortfarande så att det är meningslöst, det spelar ingen roll hur mycket mening jag känner. Det finns ingen mening i universum, tror jag. Jag tror universum ställer sig helt kallt.
Men man kan ju också se det som att ja men om det inte finns någon universell mening, då är ju marknaden för mening, att skapa mening, den är ju enorm. Det måste ju finnas en enorm efterfrågan på meningsskap.
” – Aron Flam
//Petra skrattar och menar att skapa ”upplevd mening” är det hela samhället går ut på//
Ja det är väl precis det som hela samhället bygger på.
39:55 ”Antingen mening eller flykt från bristen på mening.” – Aron Flam
41:00 ”För oss är det känslan av att skapa mening i våra projekt.” – Aron Flam (eftersom vi inte tror på någon högre makt)
41:25 ”Medans Nietzsche säger ju att om man kan skratta åt allt, inklusive sig själv, allt man tror på. Då har man nått den högsta formen av insikt.” – Aron Flam

41:50 ”Alltså humor kräver ju en enorm distans. Och tragedi kräver ju tvärtom, en extrem närhet.” – Aron Flam
//Aron berättar att han håller det som ideal att inte vara så känslostyrd (numera)//
46:00
Petra: ”Som många intellektuella håller som ideal, eller?” 
Aron: ”Ja, jag tror det. Men det är väl så att ju mer man fostrar sitt intellekt och utvecklar det, desto, på nått sätt så //Petra avbryter Aron //. ” 
Petra: ”Desto mer värderar man det?” 
Aron: ”Ja. Det blir så. Man lägger ju ner möda på det. Och har man svårt att hantera sina känslor så kanske man utvecklar ett lätt förakt för dom. Speciellt om dom leder en fel konsekvent.
//Om det är bra eller dåligt att vi män är i kontakt med våra känslor, något som Christoffer (som kan gråta) och Petter tydligen diskuterat //
47:35 ”Jag tror att det måste finnas ett skäl till att vi män uppfostrats i generationer till att kontrollera våra känslor. Det är ju för att vi är byggda för aggression. Ska vi vara irrationella OCH aggressiva? Det är ju en jättedålig kombo!” – Aron Flam
48:00
Man kan inte säga att känslor är goda bara per definition. Att det är bra att liksom ”vara kontakt med sina känslor” liksom. Det är inte bra alls tror jag. Ta till exempel ”Respektera din far och din moder”, det är ett av de tio budorden. Det hade ju inte behövts skrivas ner om det var så att man automatiskt kände kärlek och respekt för sina äldre. Att mörda är fel, det är ju ett budord, dom skrev ner det.” 
Petra: ”Det behövdes skrivas ner för att människor ville göra det. Ja, just det, okej. Så då kan man säga att alla rättssystem är bara ett sätt att hindra människans impulser.” 
Aron: "Ja, många eller dom flesta impulser. Plus att vissa rättssystem har ju gjort undantag för impulser. Det franska till exempel som hade ”Crime passionnel”, hette det så? Att man fick mörda, att det var okej att mörda någon om du var svartsjuk liksom. Det vi kallar för kvinnovåld idag, eller våld mot kvinnor. Det var lagligt i Frankrike.
* Crime passionnel är en fransk kriminologisk term för brott som begås i svartsjuka, i synnerhet mord på en otrogen make eller maka. Äldre rätt i flera länder tillät en make att döda hustrun om hon var otrogen.