2017-03-22

Ayn Rand om syftet och värdet av utbildning; "Indoktrinering" kontra undervisning

Följande är en översättning av undertecknad från en föreläsning av Ayn Rand. Gick att ladda ner från Ayn Rand instititutet (ARI Campus). Verkar vara lika aktuellt som då det spelades in.

"The purpose and value of schooling; “indoctrination” vs. teaching."

Issues in Education
01:15

"Människans grundläggande verktyg för överlevnad är hans sinne. Vad människan behöver för att ta itu med de faktiska omständigheterna i verkligheten för att kunna överleva. Vad människan behöver är kunskap om de faktiska omständigheterna. Människan kan skaffa sig kunskap genom att resonera/tänka logisk, med hjälp av sin rationella förmåga. Därför för att bli en fullvärdig vuxen, för att kunna överleva, att stå på egna ben, behöver människan två saker; 1; kunskapen om de faktiska omständigheterna. Åtminstone upp till punkten att de förvärvats av hans äldre och 2; ännu viktigare, kunskapen hur man använder sitt sinne för få mer fakta. Människan är den enda arten som har förmågan att överföra kunskap från en generation till en annan generation. Djur kan bara upprepa samma givna kunskaper och kan inte överföra kunskap, människan kan.

Därför är den stora fördelen med utbildningen att en ung människa kan läras det väsentliga av den kunskap som upptäcktes av alla generationer som föregick honom och kan sedan berättas vidare. Han kan sedan upptäcka ytterligare kunskap. På grundval av av det som redan är känt och redan är upptäckt. Det är så mänskligt framsteg uppnås. Men den avgörande frågan här är. "Hur man skaffar sig kunskap?" Den processen är inte automatisk, människan vet inte automatiskt genom instinkt hur man lär sig. Människan vet inte automatiskt vad som är sant eller falskt.

Människan vet inte hur man validerar sin slutsats och sin bedömning. Hur man gör att sin slutsats överensstämmer med verklighetens faktum. Med andra ord; förmågan att skaffa sig kunskaper, att resonera, att tänka är inte medfött och automatisk. Människan föds endast med förmågan att tänka och lära. Men han måste upptäcka hur man använder den kapaciteten, han måste upptäcka logikens lagar, regler som han kan validera sin kunskap med och bestämma vad som är sant och vad som är falskt. Det är det primära syftet med utbildning. Utbildning måste ge en människa vissa fundamenta sakförhållanden som är kända för honom så att han inte behöver börja om från början som en vilde i djungeln.
En utbildning måste ge honom fördel av all den kunskap, åtminstone grundläggande kunskap som förvärvats av mänskligheten före honom, men framför allt måste utbildning ge honom kunskap om hur man använder sitt sinne. Hur man kan förvärva kunskap, hur man bär det vidare ytterligare. När en människa lämnar universitet borde han veta två saker. Det väsentliga i ett visst område där han har sitt huvudämne. Och framför allt förmågan att upptäcka ytterligare kunskap. Han borde ha fått lära sig hur man använder sitt sinne, hur man tänker, hur man bedriver rationell forskning.

Och jag måste tillägga att det är just den punkt där modern utbildning har misslyckats kapitalt. Dagens utbildning uppnår den exakta motsatsen. Inte bara missar den att ge människan grundläggande fakta, utan den är nästan utformat som om det var avsiktligt, som att den utformats för att stoppa, att förneka, att begränsa, för att förlama människans tankeförmåga . Om dagens ungdomar inte är neurotiska när de går in universiteten, har dem en mycket god chans att bli neurotiska tills de lämnar, eftersom hela anti-rationella, anti-logiska utvecklingen av dagens filosofi och filosofi- utbildning är utarbetat för att lamslå människans sinne "- Ayn Rand

2017-03-04

Vad händer? Vad beror frånvaron på bloggen på...

.

Well

Jag har hjälpt styvfarsan att flytta, det har tagit mycket tid av den lilla ledighet man har.

I övrigt har skåpbilen givit mig massa arbete. Jag kallar den för ett "projekt".. Previan var tyvärr inte i så bra skick som jag hoppats. Den kräver därför massa arbete för att kunna hålla igång. Kanske skriver jag ett inlägg om rosten som hittats.. Bilen har gett mig problem kan man säga, och det känns även lite jobbigt att gå emot minimalismtänket, men det finns en plan som gör detta projekt en väg framåt. Projektet har inneburit att det kommit in väldigt mycket prylar. Tyvärr är det ofta så med projekt. De kräver sina prylar. Det känns inte heller så bra att ha två bilar när man egentligen bara har behov av en..

En annan anledning till att jag inte är så aktiv på bloggen är att jag inte tycker den ger så mycket tillbaka. Inte i den mån jag hoppats i alla fall. Vi får se hur det blir framöver, om jag lägger mer krut på annat i stället för bloggen.

Ett förråd till en Hoarder? Såg detta när jag flyttade F's grejer. Går ju inte att öppna dörren utan att en massa cykeldäck ramlar ut.
Att organisera sina prylar på den här nivån är tecken på en maxad hoarder. Den/de  här kommer finna det mycket svårt att flytta och så vidare. Troligen är lägenheten också rätt full av prylar.
Toyotan var mer rostig än jag trodde. Började peta lite på en bubbla och vips visade det sig att rosten kom inifrån. Detta måste lagas.
Tyvärr har jag inte heller kunna träna så mycket som jag vill (pga av tidsbrist), och det får antagligen konsekvensen att det blir lite sämre beslut.

Tjarrå!.