2016-01-29

Köpa dubletter bara för att?

Tidigare när jag handlade brukade jag ibland köpa dubletter av de prylar jag köpte. Skälet som jag intalade mig var att jag i och med detta sparade tid. Dvs jag skulle inte behöva åka och handla ytterligare ett par (typ senare). Men jag vet inte om det var en bra strategi för nu som någon slags aspirerande minimalist försöker jag tänka annorlunda. Köper inte dubletter längre i alla fall.

Här är mina sandalerna som finns där jag bor. Det finns en viss frihetskänsla att få gå bar om fötterna.Två av sandalerna har inköpslappar på sig och är bara reserver. Ytterligare ett par finns på jobbet och är samma som Calypsomodellen. Det är onödigt många sandaler faktiskt. Det hade nog räckt med två stycken riktigt bra istället?

2016-01-27

Muntergöken Schopenhauer

Vi påverkas av vår uppväxt, därom råder det inget tvivel. En sanning faktiskt

Idag tänkte jag att vi skulle syna en tysk filosof en smula. :-)

Nämligen mannen som hävdade att vi blir inte medvetna om de största välsignelserna i livet – hälsa, ungdom och frihet – förrän vi har förlorat dem.

Arthur Schopenhauer, född 22 februari 1788 i Danzig (nuvarande Gdańsk), död 21 september 1860 i Frankfurt am Main. Han var en tysk filosof vars fader begick självmord och vars mor enligt Wikipedia aldrig hyste några ömmare känslor för sonen.
Ni vet han med "frisyren". Vilket får mig osökt att tänka på citatet:

"Vanity is the fear of appearing original: it is thus a lack of pride, but not necessarily a lack of originality." - Friedrich Nietzsche
"Fåfänga är rädslan för att framstå som originell: Det är alltså en brist på stolthet, men inte nödvändigtvis en brist på originalitet." - Friedrich Nietzsche

Schopenhauer har som bekant enligt många fått epiteten ”pessimisten”. Varför då frågar vi oss?

"Alla sanningar passerar genom tre stadier, Först förlöjligas den. Sen möter den våldsamt motstånd. Och till sist accepterad som självklar." - Arthur Schopenhauer
"Alla sanningar passerar genom tre stadier,
Först förlöjligas den.
Sen möter den våldsamt motstånd.
Och till sist accepterad som självklar." - Arthur Schopenhauer
Upplever själv att det är precis så här vilket tyder på att människan har väldigt svårt att skilja sanningar från falskheter utom när det är uppenbart.

Den här är lite rolig faktiskt:
"There is no doubt that life is given us, not to be enjoyed, but to be overcome -- to be got over."
- Arthur Schopenhauer
Enligt Schopenhauer är lyckan inte möjlig att uppnå för den stora majoriteten av mänskligheten. ”Allt i livet visar att världslig lycka är dömd att gäckas eller avslöjas som illusion.”

Förklaring gick något i stil med följande: Endera misslyckas människor med att uppnå de mål som de eftersträvar eller så uppnår de dem för att finna att de inte var så mycket att sträva efter. Okey. :-)
Schopenhauer menade att lyckan ligger alltid i framtiden eller det förflutna och det som är nu, det närvarande ”kan liknas vid ett litet mörkt moln, som vinden driver över den solbelysta ytan. Bakom det är och framför det är allting ljust, endast molnet självt kastar ständigt en skugga. Det närvarande alltså alltid otillfredställande, framtiden är oviss och det förflutna oåterkalleligt.”

Var ”positivt tänkande” mantrat bara en reaktion på Schopenhauer?

Några andra citat av Arthur:

"If there is anything in the world that can really be called a mans property, it is surely that which is the result of his mental activity." - Arthur Schopenhauer

"In action a great heart is the chief qualification. In work, a great head." - Arthur Schopenhauer
Viktor Frankl, grundaren av logoterapin och som förövrigt överlevde koncentrationsläger under andra världskriget har jämfört pessimisten med en människa som med fruktan och sorg ser hur dennes väggkalender blir tunnare och tunnare för var dag som ett blad dras från den. Medans den typ som Frankl beundrar "staplar varje nytt blad prydligt på dess föregångare" och tänker "med stolthet och glädje" på all den rikedom som bladen från kalendern representerar. Att en sådan person kommer inte att på ålderdomens höst känna avund mot de unga. Nej "i stället för möjligheter har jag realiteter i mitt förflutna" (Boken: Livet måste ha mening).
------ ------
Nepp, hinner inte skriva mer nu, ska iväg och träna!

2016-01-24

Orania - samhället med nybyggaranda (video)

Fick tips om ett samhälle som heter Orania, ett samhälle som säger sig bygga på frihet, nybyggarandra och entreprenörskap. Spännande! Verkar ligga i Sydafrika.Hoppas på fler sådana här samhällen för ibland undrar man vart vi är påväg..

Staden verkar vara privatägd med egen valuta och utan polisväsende. Genast ställer man sig frågan varför något polisväsende inte behövs? Är det för att det bor människor med moral, principer och vettiga värderingar där? Spännade hur som helst!

2016-01-23

Dygdetik och tankar kring filosofi

Hellui!
Jag har nu gått drygt en vecka i första kursen i filosofi (läser på distans) och har fått begrunda vissa texter som vi ska läsa. Min första (förmodligen ignoranta) spontana kommentar är ju att filosofi är i sig är ett väldigt stort och komplext ämne och det finns många s.k. "filosofer" som skrivit ner sina tankar. Människans intellekt verkar vara begränsat och det kan saknas logik som är motsägelsefull och så vidare. Tyvärr är texterna inte enkelheten själv utan ofta lite tillkrånglade så det ska bli mer föremål för fri tolkning vad författaren egentligen vill ha sagt. OCH som vanligt finns det mycket skräp i allt utbud och det finns egentligen ett alltför STORT utbud att läsa så en viss utsållningsteknik är lämplig att applicera. Självbevarelsedrift så man inte läser för mycket mumbo jumbo. Sen tror jag säkert att det finns vissa texter som talar mer till känslolivet än andra. Och då tänker jag att självkännedom är nog aldrig fel att ha med sig.
Vissa "filosofer" kan ganska lätt avfärdas för vara ute och cykla..  Ja det finns helt klart en risk med att så säkert "avfärda" vissa idéer och jag kommer att tänka på Bertrand Russels citat.

"Hela problemet med världen är att dårar och fanatiker är alltid så säkra på sig själva, och klokare människor så fulla av tvivel." - Bertrand Russell
//Håll dig ödmjuk PG!!, för bövelens skull!! ;-) //

Nåväl.. bara min tolkning. Det finns också vissa texter som i mitt tycke bara innehåller fin och vacker ordföljd, många vackra ord, stort vokabulär men egentligen väldigt lite innehåll om jag ska vara kritiskt. Men sedan finns det vissa tankar och idéer som kommer i resonans med ens inre och i någon mån blåser ens hjärna, dvs när man hittar nya synsett. Det är så häftigt tycker jag! Det är ju dessa man egentligen söker eller hur?!

För att börja någonstans så tänkte jag stolpa upp några s.k. normativa teorier (ja bara ett sånt ord får en ju att bli skeptisk direkt eller, yes) En normativ teori, vad är det liksom? Jaja here goes. Gör ett försök att förenkla ner till några meningar..

Tar upp fem s.k. normativa teorier nedan (it's a start):

Dygdetik – främst "luskas" det och "fnulas" i etikens grundläggande fråga: ”Vilken sorts person bör man vara?” En väldigt spännade fråga (if I may say), och inte helt lätt att utröna! Dygdetiken fokuserar inte på vare sig plikter, rättigheter eller maximering av gynnsamma konsekvenser. Fokus ligger snarare på frågor som:
Vad utmärker s.k. riktiga handlingar? På vilka principer bör bördor och nyttigheter fördelas i ett samhälle? Är alla människor lika värda, och i så fall varför? Vad karaktäriserar en dygd? Vilka är dygderna och varför är vissa egenskaper dygder medans andra inte är det.
För att ge ett exempel: Aristoteles gyllene medelväg handlar om generositetens dygd som en balansering av lasterna slösaktighet och snålhet. En balansering av modets dygd i ytterligheterna feghet och dumdristighet.

Utilitarism eller konsekventialism – utgår från vilken handling som är rätt om och endast om den i maximal omfattning främjar önsketillfredsställelsen eller välbefinnandet i världen. Utilitarismen är en teori om vad som gör vissa handlingar riktiga och andra oriktiga. Konsekvensen av handlingen utforska utifrån rätt eller fel. Det kan dock tyckas vara ganska svårt att lyckas maximera välbefinnandet i alla handlingar som man gör, kortsiktigt och långsiktigt. Här torde ingå att verkligen veta vad som är rätt och fel, no? Intressant om inte annat!

Rättighetsetik – utgår från att individer har vissa grundläggande rättigheter som sätter stränga restriktioner för vad andra människor får göra mot eller med dem. Undertecknad tolkar detta som t.ex. "Alla har rätt att bära frukten av sina egna mödor", ”Alla har rätt att få ett boende” och ”alla har rätt till utbildning” som en sådana tes. Något som i så fall innefattar andra att tvingas stå för dessa människors s.k. rättigheter. I vissa fall innebär dock vissa "rättigheter" att andra utsätt för tvång, inte alltid, men ofta. Inte okey.

Kontraktualism – utgår från att moralen innefattar en överenskommelse kring ett gäng med uppsatta regler för hur vi bör behandla varandra. Där rationella agenter enas kring dessa gemensamma villkor som andra också underkastar sig. Låter rätt vettigt eller?

Omsorgsetik – här hamnar omsorgskänsla högt upp på prioriteringslistan och utgör den moraliska kompassen som måste föregå varje etiskt ställningstagande. Enligt min tolkning så ska det alltid visa omsorg och kärlek oförutsett vad som lett fram till situationen (det egna ansvaret neglegeras). Som att allt är tillåtet om något krisar tillräckligt mycket. En "etik" som inte sätter regler och principer särdeles högt utan mer problemlösning i hjärtats tjänst. Fokus ligger mer på relationer.


Sådärja! En liten intro, hoppas den uppskattas!

2016-01-18

Old school amps

Varning Prylvarningsinlägg!

Vi försöker bjuda på diverse ämnen här på bloggen och den här gången handlar det om bilstereo. The things I do for you. ;-)

I veckan som gick väcktes mitt prylbegär till liv igen. Ni vet det där suget efter vissa saker. Varför? Jo låte mig berättaDet kom nämligen en kille till mitt lönearbete som skulle kontrollera våra elkopplingar, alltså för att se om det var varmgång någonstans och det således finns en risk för brand eller liknande. Detta görs med en värmekamera som ser "värme".
Nåväl.. Nu var det inte detta jag tänkte berätta om utan hur det visade sig att JL hade samma intresse som jag en gång i tiden hade. Något så obskyrt och konstigt som billjud. Say what?! Yes.. När jag var 18 år tyckte jag det här med bra billjud var skithäftigt. Och det höll i sig några år. Jag verkligen njöt av att höra på bra musik när den spelades av bra anläggningar. Ljudkvalite vas da shit helt enkelt. I min kompiskrets var även intresset för billjud stort och vi använde våra mediokra löner för att konsumera bilstereogrejer och bilprylar helt enkelt. Nu visade det sig dessutom att den här killen tydligen hade varit på samma billjudstävlingar som en annan gick på. Världen är liten ibland.
Han hade respekt för mitt Soundstream Reference 300 steg och han uppskattade ljudet i DLS SA50 precis som jag. Jag hade ju tankar på att även tävla med min Opel Kadett GSI 16V, men kom aldrig riktigt till skott med att bygga något som skulle haft en chans i tävlingarna. JL var dessutom domare och betydligt kunnigare än mig. Otroligt kunnig inom ljud och stereoprylar helt enkelt. Vi började förstås prata gamla bilstereominnen och mindes båda att det var en väldigt kul tid med mycken galenskap. Allt från lustiga själar som spelade så högt man absolut kunde till bilar som satsade på extrem välljud. Bilstereo var på den tiden stort och något som hörde till bilintresset för många. Bara det att det fanns tre stycken bilstereotidningar samtidigt säger väl något om hypen. Bilstereotidningen, Car audio och den tredje minns jag inte. Självklart köpte man alla tidningar och lusläste så gott man kunde. På den tiden fanns inget Internet utan det var hörsägen och tidningar som gällde i jakten på ny och bättre kunskap.

Hur som helst för en gammal samlare som jag så kan ni kan förstå att mitt gamla jag väcktes på liv på nytt när jag hittade en människa som fortfarande har intresse och som hade ungefär samma uppfattning som jag om vilka prylar som lät bäst etc. Han visade sig samla på gamla "old school" förstärkare dessutom! Vi gick igång och mindes olika människor och deras bilar samt anläggningar. Mkt kul! Och vet ni?! Nästa dag hade han släpat med sig lite slutsteg till jobbet, han visade även upp några riktigt fina högtalare från Audioson som var väldigt välgjorda. Tyvärr saknar jag bilder på högtalarna, men tog några på de tre stegen som JL släpat med.

JL bekräftade också att dagens bilstereoprylar var bara skit jämfört med det som såldes i mitten av 90-talet. Vilket jag anade efter att ha känt på några apparater på Mediamarkt för något år sedan. Så det är alltså old school ampar som gällde fortfarande om man ville ha bra ljud menade han på.


Coustic Amp 380
Detta steg var väldigt vanlig ett år hos bilar som tävlade i billjud. Coustic var lite billigare. Vill minnas de kom från USA, men hade duktiga svenskar inblandade i dess framgång också. Jag hade ett delningsfilter, 2 st 10 tummare och ett 6,5 tums framregister i början innan jag köpte bättre grejer. 

McIntosh MC420 power amplifier. Fina grejer!
Något år var det McIntosh som gällde. Unden den blåa plattan finns plats för delningsfilter mm. Ett riktigt highend-steg som kostade skjortan vid den tiden. Över 11 papp fick man ge på nittiotalet för ett sådant här steg. Synd att skicket var lite slitet.

Coustic och Proton på samma bild.

Proton 250 amplifier
Här en doldis som JL pratade sig varm för. Proton 250. Riktigt gammal förstärkare med äldre kretskortsdesign men som fortfarande låter väldigt väldigt bra enligt JL. Det sägs att det här är "NAD för din bil". NAD ville inte göra bilstereogrejer, men deras ingenjörer användes för konstruktionen av detta steg, ja något sådant.

Soundstream Reference 300 amplifier
Jag började nästan omgående ångra att jag sålde iväg mitt Soundstream Reference 300 steg. Köparen fick alltså orginalkartong dessutom, hur många sådana finns det kvar? Säljare fick det billigt skulle de visa sig. Well man ska inte ångra sig, men det var nära efter att JL också lovprisade steget. Han har dömt många ljudbilar som haft soundstream i sig.

Soundstream Reference 300 amplifier
Här kopplad till en mobiltelefon för ett sista intryck.

Kolla skicket, svårt att hitta fräschare. Jag har alltid varit rädd om steget.
Kolla skicket, svårt att hitta fräschare. Jag har alltid varit rädd om steget.

Utdrag från tidningen Car Audio: "Branchreferensen" Det säger väl en del om att det här steget hade ett väldigt musikaliskt intryck.
"Branchreferensen" Det säger väl en del om att det här steget hade ett väldigt musikaliskt intryck.

Detta var det hela. Hejdå!

2016-01-17

Bo halva året i Sverige och halva i Thailand?

Hittade en artikel i Göteborgs-Posten som jag måste berätta om! Artikeln handlar om Anna-Karin Gustafsson som bor i Thailand ca 6 månader och sen åker hon hem och bor i sin kolonistuga när det är svensk sommar och vattnet i hennes stuga släpps på.

I Sverige jobbar hon som någon slags boendestödjare och lever sparsamt så detta klarar hon sig sen på resten av året. Hon åker tillbaka till Koh Chang när vattnet stängs av i sin stuga.

Det här skulle helt klart kunna vara ett alternativt! Kolonistugor brukar ha låg årsavgift och det går säkert att hitta billigt boende i Thailand också om man är lite "omsej och kring sej".

Jag blir riktigt sugen på att göra något liknande när jag läser artikeln. Tänk dig att ha billiga fasta utgifter i Sverige, kunna jobba under sommaren och sen dra till varmare breddgrader under vintern. I Thailand skulle man också kunna försöka hitta på något som genererar lite intäkter.

Visst, pensionen blir kanske ingen höjdare om man lever så här säger någon. Och.. . som man bäddar får man ligga brukar det heta, men nog är det i mina ögon ett mycket mer spännande liv! Och vem vet om det ens finns någon pension att få när man blivit så gammal.

Förövrigt ser vi här också fördelarna med att inte ha så mycket prylar. Jag blir genast nyfiken på att fråga Anna-Karin en massa för hon har säkert många nyttiga tips att ge.

Nedan några utdrag från artikeln som ni förövrigt hittar i sin helhet här.

Här några "snodda" utdrag utifall artikeln försvinner om ett tag.

”När vattnet stängs av i kolonistugan sätter sig Anna-Karin Gustafsson på planet till Thailand. Där stannar hon tills syrenerna blommar på nytt i Askim.”
Göteborgs-Posten, små utdrag från artikel: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2958150-anna-karin-gustafsson-bor-i-thailand-och-i-askim

2016-01-16

En hyllning till er som är smarta!

Idag tänkte jag vara lite politisk inkorrekt och bekräfta och uppskatta intelligenta människor. Sådana som har lite lättare att förstå komplexa saker än oss andra. Sådana med högt IQ. Sådana som kopplar, ser samband och tänker snabbare än oss andra..Nämen, det här får man väl inte tala om i PK-Sverige? Nåväl.. Jag gör det ändå!

Jo, jag vet att det finns något som heter EQ också (den invändningen kommer ju som ett brev på posten av alltför förutsägbara människor), men nu blev det ett inlägg om IQ, OK? :-)

Indoktrinerade tankar och idéer är inte alltid vad dem ser ut att vara. Bara för att något anses som normalt behöver det inte vara det. De kan få ett annat sken när upplysningen gör sig gällande.  Vilken grundsats låter vi forma våra principer och vårt handlande etc.) Och har vi intelligens nog att acceptera ett argument som är bättre underbyggt med mer sanning när vi väl utsätts för de? Eller är det ett stark outvecklat ego som styr oss och vi inte vill lyssna utan hellre ha sista ordet? You decide.


Just det, bara för att du inte har hög IQ är du inte värdelös, du har andra förtjänster! Det är  upp till dig att hitta dessa och utnyttja på ett bra sätt. Vi är alla unika i någon mån och kan vi hitta det vi är bra kommer andra ha mycken glädje av det!

Precis! Många kan förklara något om låter komplext, men kan dom inte förklara det enkelt har de inte så bra koll egentligen. Det viktiga är att enkelhetens som förmedlas är rätt. Det finns massor med människor som förmedlar komplexa saker som enkelt men som dragit fel slutsatser och därmed bara lurar andra (ofta omedvetet).

Det måste definitivt vara jobbigt att vara intelligent i dagens samhälle eftersom intelligens inte direkt är något som uppskattas, utan det är snarare dumhet som är normen. (Där jag definierar dumhet som en ovetande tendens till självdestruktivitet. Enkelt sagt.) Jag vet det finns alltid undantag och så vidare, men vi snackar generella termer nu. Jag kan bara föreställa mig hur jobbigt det måste vara för en intelligent person att välja att fördjupa sig i vissa ämnen, att lyfta på stenar och se det sjuka som finns lite här och där, men som de flesta aldrig ens reflekterar över. Att inte bli förstådd. Att försöka förklara något som folk ännu inte begripit. Det måste vara jobbigt minst sagt.
”Great mind discuss ideas;Average minds discuss events;Small minds discuss people. – Eleanor Roosevelt
Att ha lägre IQ innebär inte att saker går att förstå, det tar bara lite längre tid för oss med mindre IQ, och således har de smarta ett försprång när det gäller att bryta ner komplexa saker och förstå dem. Vi andra måste förstå att vi inte är lika smarta, men med ambition och envetenhet kommer vi långt! Och en sak ska vi ha klart för oss, utan sanningsenlig input är förstås även de med väldigt hög IQ ute och cyklar och har svårt att dra några vettiga slutsatser. Skit in = skit ut kan man säga. Och vi andra måste försöka genomskåda vilka som har bra input för att vi ska veta vem vi ska lyssna till. Jag säger inte att det är lätt. If it was easy everyone would be doing it! :-)

Själv är jag oerhört tacksam för de intelligenta människor som jag hittat via Internet , böcker, videos mm, och få ta del av deras tankar. Väldigt tacksam! Jag älskar att hitta idéer och tankar som fullständigt blåser min skalle och får mig att se på saker i ett nytt sken. Tycker det är så häftigt helt enkelt! Därför uppskattar jag tänkare och filosofer som funderat mer än den vanlige personen ute på gatan.

Och låt oss vara ärliga, vi är ganska många som inte är så smarta (det är smart bara att inse det). Vi behöver ofta riktlinjer och signaler för hur vi ska leva ett bättre liv. Vi behöver fakta och resonemang som ger förklaringar och kan peka på vad konsekvensen blir om vi handlar si eller så. En del av oss har haft tur och fått detta via sin omgivning och en del av oss har fått söka själva.
Varför har då detta för betydelse kan man fråga sig? Jo, för om vår frihet ökar eller minskar beroende på hur vi gör våra val, så påverkar det oss helt klart. Konsekvenstänk. Det går inte att tänka ut allting optimalt själv. Låt oss vara ödmjuka nog att inse det. Människan tycks vara långt ifrån tillräckligt intelligenta varelser för att åstadkomma detta, men tillsammans kan vi komma en bit på vägen. Och det i sig är värt något!

Nedan några punkter för att skapa en större förståelse och tacksamhet för de med hög IQ. För det är förstås inte bara positivt med ett högt IQ, det har naturligtvis även nackdelar. Balans, Ying Yang, manligt kvinnligt osv. Motsatser är en naturlig del av livet.
------------- --------

"Du inser hur döende allt är och att ingenting verkligen betyder något. Du söker efter svar och det driver dig galen ", skriver Akash Ladha.


Marcus Ford bekänner omfatta följande:
• Skolan är inte utmanande, vilket gör det till ett tråkigt fängelse.
• Lärarna kan älska eller hata dig för din ”smartness”. Båda kan vara obehagligt.
• Vissa människor kommer att skrämmas av dig. Svårt att få vänner.
• Grupptryck. smarthet leder inte ensamt till framgång som en vuxen, men alla kommer att ha höga förväntningar på dig.
• Mindre okunnig, mindre lycksalig. Varför? Eftersom du ser flera fel i världen. Speciellt om du börjar undersöka vissa saker. 

Det finns en riskt att du inte förstår värdet av hårt arbete.
"Iintelligens blir ett problem när de som har upptäckt tidigt i livet att de inte behöver arbeta så hårt för att hålla jämna steg, och därmed aldrig utveckla en god stark arbetsmoral", skriver Kent Fung.
Källa: http://www.psychologyandi.com/5-disadvantages-of-being-highly-intelligent/4/

Att ha en hög IQ garanterar inte att du lyckas här i livet, utan uthållighet krävs för att lyckas, och måste utvecklas. Studier visar att intelligenta människor inte alltid kände att de behövde intelligensen för att lyckas, utan att det fanns andra sätt som var av större betydelse.


IQ klockkurvan, med ett medel på 100
Bilden från: https://en.wikipedia.org/wiki/File:IQ_curve.svg

The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing or thinking."
Eftersom det är otroligt svårt att tänka nytt är detta en stor utmaning för mänskligheten! Därför är det så spännande med människor som verkligen tänkt, som försöker leva moraliskt och som kommer med nya resonemang utifrån fakta och logik. Fascinerande!

Intelligens är inte speciellt värderat i dagens samhälle där någon slags likriktning råder, ni vet, dagens egalitära norm. Antagligen är vi som är majoriteten (alltså dumma), kanske rädda för att släppa lös högre intelligens för mycket. Avundsjuka, rädsla som utmynnar i någon from av dömande mm.
Vi missar med andra ord ofta att ta tillvara smarthet i vår egen brist på kompetens. Vi lyssnar på fel människor som är duktiga på retorik, men vars innehåll är dåligt underbyggt etc. Vi missar viktiga steg i civilisationens utveckling. Problemet med att lyssna på människor med dålig input och dålig förmåga att dra slutsatser är ju att de tyvärr för oss i fel riktning, vi går då åt fel håll. I dagens samhälle ser vi mycket sådant som får uppmärksamhet tyvärr. Det är därför förvirringen och splittringen tycks öka. Vi måste vända detta annars är jag rädd att det kommer sluta illa.

Matthew Stern bekänner att folk är mer kända för sin personlighet dvs. humor, charm och utseende; inte för att vara intelligenta. Han nämner bland annat Albert Einstein, Bill Gates och Steve Jobs.

Intelligenta människor behandlas ofta med misstänksamhet och förakt. "Ingen gillar en know-it-all." person. Så i allmänhet måste smarta människor dölja sin intelligens eller utveckla charm och humor så de inte verkar så hotande, säger Kent Fung.

Tack för att ni finns, ni intelligenta människor som söker lösningar på på problem, som förgyller vår vardag, som söker sanningen och som låter oss andra få ta del av er arbete, tankar och idéer! Ni är enormt uppskattade av undertecknad!

Uppskattar du intelligens och i så fall varför? Eller ser du risker med för smarta människor? Rädd för vad de ska åstadkomma? Typ uppfinner en vätebomb osv? Det finns såklart bättre eller sämre sätt att använda sin intelligens. 

2016-01-15

Skotta snö video

Tja! Hinner inte skriva något, ska iväg (Yoga), men såg just detta och kände att det kunde vara lite fredagskul.

2016-01-14

Det är så finnar gör

Måste bara tipsa om denna video!

Det är proffs som har gjort den här videon! Intet snack om saken!! Trots att jag inte förstår ett ord finner jag den fashinerande! Dramaturgin har allt!

2016-01-10

Sokrates, början till västerländsk filosofi?

Idag tackar vi Sokrates för hans bidrag till en mer fri värld!

Sokrates sägs ha en unik plats i historien om ”lycka”. Detta eftersom han till synes är den första kända människan (typ) i västvärlden som hävdat att lycka faktiskt kan erhållas genom mänskliga ansträngningar.
Han föddes i Aten, Grekland ca 469 år före Kristus födelse, och som de flesta forntida folk, hade grekerna en ganska pessimistisk syn på människans existens. Lyckan ansågs vara en sällsynt företeelse och reserverad bara för dem som av gudarna av någon anledning skulle gynnas. Tanken att man kunde åstadkomma lycka för sig själv ansågs vara någon slags "högmod" och "högfärd". Livets lott  var typ bestämt av gudarna. Att tro att lycka var något man själv åstadkom sågs som en form av överansträngd stolthet, som skulle mötas med hårda straff.
“The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.” - George Bernard Shaw, en irländsk dramatiker, som fick Nobelpriset i litteratur 1925. (1856 - 1950)
Sokrates vågade alltså gå emot strömmen och hävdade att nyckeln till lycka, var att vända bort uppmärksamheten från kroppen och rikta den gentemot själen. Självkännedom, introspektion och inre reflektion. På så sätt lära oss att harmonisera med våra önskningar och på något vis lugna sinnet och uppnå något som liknar ett spirituellt/gudomligt tillstånd av lugn.
Ett moraliskt liv är att föredra framför en omoralisk liv, främst eftersom det leder till ett bättre och lyckligare liv. Sokrates bidrog således till början av västerländsk filosofi. Sokrates är kanske främst känd för sin "sokratiska metod" som bestod i att ställa frågor som ledde fram till att motdebattörer själva sa det som han ville lyfta fram. Detta avväpnade effektivt egot hos motspelaren och fick folk att låta smartare än de var..

Mycket av det som vi  tar för givet idag startade alltså någonstans där bland filosoferna och deras sätt att ifrågasätta gällande normer och dogma. Idag är det många som ifrågasätter också, men som tyvärr är ute och cyklar vad gäller moral, dygd mm. (Yupp, så är det ;-)) Sokrates bidrog istället till att civilisera samhället och att lycka är kopplat till andra begrepp som dygd, rättvisa och den ultimata innebörden av människans existens.

Väldigt förenklat var hans argument något i stil med:
Förnuft = Dygd = Lycka

Förnuft = kraften i sinnet att tänka, förstå och forma omdöme genom en process av logik.
Dygd = beteende och agerande som visar på hög moral nivå.
Lycka = tillståndet av att vara lycklig.

2016-01-06

2016-01-05

Ska läsa filosofi!

Hejhopp!

Nu har jag blivit antagen för en kurs i filosofi! Det ska bli väldigt spännande att se vad det innebär att läsa filosofi på ett universitet. Är det något att ha?! Är det flum eller är innebär det bara massa teori om vad filsofi är? Kommer kursens bokmaterial vara färgat av vissa axiom (grundsats). Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vilka filosofer som nämns och vi uppmanas läsa (antagligen färgat av läraren subjektivitet).
Hur som helst; undertecknad ska undersöka denna kurs. Gilla eller Dissa?.. Jag lovar att skriva något om kursen för er som är intresserade.

Vårterminen 2016, Filosofi A vid Umeå universitet, Internetbaserad.
Vårterminen 2016, Filosofi A vid Umeå universitet, Internetbaserad.
Disclaimer (just in case)... Jag hoppas verkligen att jag får tiden att räcka till denna kurs, men i prio listan ligger det inte högst upp bara så ni vet.

2016-01-02

Skyltar nr.3

Här kommer sista delen i serien "Skyltar och citat"

Dörren in till elgruppens kontor. "The Expendables".
Det finns en kille som heter Kjell.
"Fråga Kjell, det lönar sig."

Här är historien om myran. Det är det gula på bilden till vänster.

”Men ibland tar de sig tid att bekanta sig med sitt stora rike. Gäst hos verkligheten liksom.
”Här har jag aldrig varit förr, Jönsson. Vad gör dom därnere?
- Det är här vi tjänar pengarna.
- Å, Fan... Som jag har undrat!”

Inte färdig med att göra ingenting.

Vad grupprojekt lärt mig? Har ni också "lessons" learnt efter projekten? :-)


2016-01-01

Gott Nytt År!

Gott nytt år önskar jag er alla! Verkligen! Låt oss hoppas att 2016 blir ett riktigt bra år för oss!

För undertecknad kunde det nya året ha börjat bättre för vid klockslaget 00.00 så satt jag på akuten med min styvfar som ramlat och slagit i bakhuvudet och fått sig ett mindre jack som behövdes sys. Hans kvinna blev nästan hysterisk när han ramlade och började uttrycka att "hon orkade inte", typ att hon ville "inte vara med och hjälpa till"..  osv. Trots att dom båda får besöka sjukhus frekvent, bland annat för att hon har hjärtproblem mm. Ganska drygt och inte speciellt nobelt när folk vill lämna skeppet så fort det blir lite jobbigt.

Nyårsnatten "firades" in på akuten.
Nyårsnatten "firades" in på akuten.

Som tur var hade jag inte druckit något så jag kunde köra honom till sjukhuset. Han har ischias (vet ej hur man stavar) och därmed ont i ena sidan och alltså svårt att gå. Han vinglade till och ramlade och slog bakhuvudet i en stol, han blödde ner skjortan osv. och det var svårt att få såret att sluta blöda.

Det är verkligen en ögonöppnare att komma till akuten. Att få se hur lätt det är att faktiskt skada sig. Det var allt från yngre fulla killar som såg ut att ha varit i slagsmål till dito fulla tjejer som också ramlat och slagit sig i huvudet (som behövdes sys).
Ett tag fick vi sitta och vänta på att skiktröntgenbedömningen på min styvfars huvud skulle bli klart och då fick vi uppleva en äldre dams stönande (i sängen bredvid).. Enligt hennes sällskap hade hon tydligen ramlat i en trappa och slagit sig väldigt allvarligt (verkade det som). Det lät som om hon var på väg och lämna jordelivet och hennes karl var superorolig och gnällde på den "omänskliga personalen" som inte gjorde något. "Du får inte lämna mig nu, du är det enda jag har!" hördes frekvens bakom skynket i salen vi väntade.

Min styvfar har nu fått kommit hem igen, röntgen såg bra ut och han kom därifrån med bara två stygn.

Jag måste ge personalen en eloge på akuten! Jag blev imponerad av sköterskorna och speciellt läkaren som gjorde en grundlig undersökning, det gör ett väldigt bra jobb, all heder åt dom!

En positiv sak med händelsen är att jag har fått träna på mitt "stoiska lugn", det går väl sådär kan jag säga, dvs att lyckas koppla bort känslor och samtidigt försöka vara sveklös, högsinnad, tålig, vara förnöjsam, vänlig, frimodig, okonstlad och rättrådig. . Jag har en klump i min mage idag och jag inser hur skört livet är och att vi alla måste ta hand om varandra och försöka bygga upp relationer som ställer upp när vi har det svårt (som ställer upp frivilligt det vill säga). (What comes around goes around).

Ibland önskar jag att det i Sverige var mer av ett generationsboende där hela familjer bodde tillsammans och hjälpte varandra, ungefär som det var förr i tiden innan vi lät "välfärdsstaten" ta hand om det obekväma och jobbiga.Fast detta kräver nog att individerna i ett sådant här boende är inriktade på att öka sin självkännedom, söka sanningen, obarmhärtig egoärlighet och verkligen visa hänsyn till varandra så vi kan känna oss fria även då.

Så vad vill jag säga med detta inlägg? Ta hand om er och jag önskar er ett riktigt Gott Nytt År! Kram!


Konsten ute i verkligheten

Den här bloggen försöker bjuda på lite ditt och datt och den här gången är det dags att bli lite kulturella. Konsten finns nämligen överallt. Bara vi öppnar våra ögon. Detta är ett urplock av den bästa konst som elgruppen (och smeden) producerat. Håll till godo och njut.

Detta konstverk går under namnet "the alien replica".

Den vita skapelsen kallas för "The seethrough uneven sphere"

"The art papper wall"

"Color Cubes" - dont ask

"The brown sphere"

"Sun star" Solstrålen - Smedens work

"Welcome back Rune" - Smedens work

"Sailing mixed with geometric symbols"

"The starwire"
Gott nytt år önskas!!!!!!!!!!!