2016-02-14

Jim Rohn om förändring

Jim Rohn är en man som jag har stor respekt för och han fått mig att fundera mycket. Jim har i sin tur influerats av J. Earl Shoaff. som hjälpte honom. Jim Rohn har tyvärr lämnat jordelivet nu, och jag brukar fira hans årsdag på något litet sätt, om så bara en varm tanke. Den mannen lämnade avtryck!
”Work harder on yourself then you do on your job. Work harder on your self than you do on your business. Se if you can find some ways multiply your value to the marketplace and he said “your income will immediately start to change”. Up until then I was hoping that the economy would change, I was hoping that my company would change. I was hoping that my paycheck would change. I was hoping that circumstances outside would change. Then here´s what I found out; it isn’t going to change, so then my question was: “if it isnt going to change how will my life ever change?” And here´s what my teacher taught me. 
- When you change.
- When you change everything will change for you. When you get better, when you change everything will get better for you. 
That´s where I picked up that phrase “for things to change you´ve got to change”. You dont have to change the marketplace. You don’t have to change the marketing plan, you dont have to change the economy. You don’t have to change countries. You don’t have to change circumstances out there, all you got to do is look within and see if you could change yourself to the better. And as you change things will start to change for you.” – Jim Rohn, https://www.youtube.com/watch?v=QztZX8Sdpr0


Kommer att tänka på ett citat av Ayn Rand
”De flesta människor lever sina liv i fruktlöst uppror mot saker de inte kan förändra, medan de passivt och resignerat accepterar saker de faktiskt skulle kunna förändra. De lever med ständig skuld och ständigt tvivel som resultat av båda dessa tillkortakommanden – eftersom de aldrig försökt lära sig skillnaden.” - utdrag från Förnuft, Egoism, Kapitalism och en romantisk livskänsla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar