2016-06-22

Bildning, vägen till ett friare liv?

Halloj!

Dök på den här video i stimuliflödet och gillade några rader som jag skrev av.

Det handlar om Lars Anders Johansson syn på vad som är är bildning?

”Man kan säga att bildning är både en process för kunskapsinhämtning och resultatet av den här processen.” - Lars Anders Johansson
”Den tredje nivån; bildningen är när du har skaffat dig kunskap på många olika områden. Från böcker, men också praktiska färdigheter och erfarenheter och kan sätta dom kunskaperna i samband med varandra så att du skapar ett större sammanhang. Och en större förståelse. Då har du skaffat dig bildning.” - Lars Anders Johansson
”Det finns dom som tycker att bildning är väldigt snobbigt och elitistiskt att det är exkluderande, men i själva verket är det helt tvärt om. Bildning är en frigörelseprocess. Du blir friare genom att skaffa dig bildning eftersom du då förstår de större sammanhangen och kan fatta mer välunderbyggda beslut.” - Lars Anders Johansson


Om jag inte skriver något mer så får jag passa på och önska er en trevlig midsommar! :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar