2016-12-14

Definitionen av konst?

Idag undersöker vi vad konst är! Älskar vettiga definitioner.. I följande inlägg intervjuar Leonard Peikoff Mary Ann Sures om vad som är konst och vad som är dess defintion.. Häng med! :-)

"Konst är ett selektiv återskapande av realitet enligt konstnärens grundläggande värdeomdöme" - Egen översättning av vad som sägs nedan.. 

Där realitet består av en slags objektivt verklighet (innefattar även t.e.x "fantasy" där vi kan tolka och förstå).

Från: https://www.youtube.com/watch?v=iMmaYXj4Auk
What is Art? (Part 1 of 4)

Art as defined by Ayn Rand, the only philosopher who has defined Art. (25 september 1996)
05:30 “Art is a selective recreation of reality according to the artist metaphysical value judgment.” – Ayn Rand via Mary Ann Sures, konst historiker
06:00 “When she says metaphysical value judgment, she just means the ones that really are at the root of his whole view of thing, not just his value judgment as to what toothpaste he likes or what brand sofa or what brand of soup.” – Leonard Peikoff
Förenklat: “It’s a selective recreation of reality according to the artist basic value judgment.”
Vad betyder då ordet “recreation”?
Att skapa något på nytt. Att frambringa något i tillvaron, något som inte har funnits tidigare
Artisten skapar inte en hel verklighet utan denne väljer en selektiv del av möjligheter som finns i tillvaron. Artisten väljer något över annat för att lägga i sin konst, en del av det som existerar. Artisten måste veta vilja alternativen är och hur att välja bland dem. Detta är det som guidar artistens urval. Vad som guider artisten är personens grundläggande värdering( ”basic value judgment”).

Mary Ann: ”Does man have the power of choice? Can he choose values? Can he choose goals? Can he achieve them? This is the basic issue for man."
Leonard: “You mean some people would say yes to that and someone would say “no”?”
Mary Ann: “Right. Supposing you´re an artist and you say yes, man does have to power to choice, he is a self confident, self-assured being. He can go after what he wants. He can get it. If you give that answer as an artist then you are going to make something like Michelangelos “David “, which shows a self-assured being ready for action. But supposing you say “no, that’s not the essence of man. Man can’t really achieve anything in life; he can’t find happiness. All he can do is surrender to defeat and let’s say lonely despair.” Now that´s another judgment of man as helpless and if that´s your views of man as an artist then you are going to do something like the sculpture Wilhelm Lehmbruck.”
11:30 Mary Ann: “Two basic value judgment of man.”

Michelangelos "David" "shows a self-assured being ready for action."

Michelangelos "David". Foto: Jörg Bittner Unna  (CC BY 3.0)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)#/media/File:%27David%27_by_Michelangelo_JBU0001.JPG

Den som säger "nej"...

Konst från Wilhelm Lehmbruck
Bild från: https://www.facinghistory.org/sites/default/files/Seated%20Lehmbruck%20180dpi_picnik.jpg
Bild från: http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/ff/04/b7ff048af215d055eabb377c09e5bfd4.jpg


Är konst viktigt och om ja; varför är konst viktig? Varför är det viktigt att vi upplever någon annans syn på verkligheten?
Leonard Peikoff frågar och Mary Ann Sures svarar:

https://www.youtube.com/watch?v=nI3eqFgieyc
What is Art? (Part 2 of 4)
8:35 Mary Ann: ”Why do we need art you’re asking?”
Leonard: “Yes.”
Mary Ann: “Is it a luxury? No, art is a necessity.”
Leonard: “An actual necessity of human life?”
Mary Ann: “Yes.”
Leonard: “Really? Like food in effect?”
Mary Ann: “Well, no it doesn’t pertain to his physical survival. What it pertains to is his spiritual survival.”
10:55 “I can’t point to a stature. I can’t point to a painting and say yes, that’s the meaning of life to me. That’s what’s important. That’s why you know the saying is; A picture is worth a thousand words. And man needs to see it because hi’s in danger of losing that perspective of what’s important. So many things can happen in one’s life, one can’t control. He needs the power to summon his basic values and to reaffirm them. He has to see them. And that’s why art is vital to survival.” – Mary Ann Sures, sept 25, 1996. Source: https://www.youtube.com/watch?v=nI3eqFgieyc
---------------  ------
Modern konst?
 Är "modern art".. konst? Ni vet bubblor, streck hit och dit, påkastad färg osv.. Saker som inte kan förstås..
Mary Ann Sured ger oss svaret:

7:40 ”If you mean by modern art; non objective, things without subjects, unintelligible? No it’s not art.” – Mary Ann Sures, https://www.youtube.com/watch?v=GVvmNYms09o

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar