2015-01-20

Vad menas med att leva hållbart?

Idag blir det ett pekpinneinlägg om vad som är hållbart. Det är ledsamt att behöva skriva ett sådant här inlägg. Vi hör ju detta från alla håll, men de flesta lever på som vanligt, tror kanske inte det drabbar oss. Stoppar huvudet i sanden? För det är svårt med förändring. Vi kanske rent av är rädda.

Vad menas med leva hållbart?

Hållbarhet handlar om bevarande. Det är att ta ett långsiktigt, ansvarsfullt förhållningssätt till de krav vi ställer på naturen, med hänsyn till alla invånare, deras barn, djur, biologiskt mångfald och vår planet.

Att leva hållbart betyder alltså att vi kan fortsätta njuta av det jorden förser oss med: frisk luft, Rent vatten, producera mat, och tillåta oss människor ha ett kvalitativt liv för evigt.
Om något är ohållbart så kan det inte uppfylla detta villkor.
Så är det tyvärr så det ser ut idag. Vi måste göra något. Vi människor håller på och förgör oss själva i jakt på mer, allt i någon slags arrogant ignorans. Eller ett annat ord kanske är dumhet.
För ca 20 år sedan skapades 4 riktlinjer för ett vårdande i syfte för en bra och hållbar framtid, ja det kom från Sverige faktiskt!  Det kommer inte som någon överraskning att om det är hållbart är det också bra för oss människor.

1.       Minska vårt beroende av fossila bränslen och tunga metaller.
2.       Reducera vårt beroende av syntetiska kemikalier
3.       Reducera vårt förstörande av naturen.
4.       Att vi inte förhindrar människor från deras behövande behov.

//källa www.iglooanimations.com //

Ju fler människor vi blir på den här planeten och ju mer levnadstandaren ökar, desto svårare får vår jord att klara denna ansträngning, dvs att förse en population som ständigt ökar sina artificiella behov.
Jordens möjlighet att förse oss med dessa tjänster är i ned-försbacke. Vi lever alltså helt ohållbart, speciellt vi i I-länder och framförallt i västvärlden.

Vi håller alltså på och förstör ett system som vi är totalt beroende av! Hur smart är det? Hur var det nu, såg vi på oss själva, människan som intelligent eller var det bara en chimär? Vi har blivit ett hot mot oss själva och övriga jordens invånare. Ett hot mot den biologiska mångfalden. Vi kan inte längre skylla ifrån oss, tex på farliga kärnvapen, nu är det vi själva det handlar om! Vårt eget ansvar att göra något. Det går inte att ständigt välja bekvämlighet och onödig lyx. Det är synnerligen dags att anpassa sig till en mer hållbar livsföring.

Jag minns att det tilloch med stod i textböckerna i högstadiet om miljöproblemen och människans framfart,... och det är rätt många år sedan nu.. På det stora hela har människan ignorerat problemen som den orsakar och fortsatt med sitt tillväxttänkt och sin själviska (okunniga?) drift.

Personligen har jag sista åren betydligt minskat mitt avfall genom att leva enklare och ifrågasätta om saker är nödvändiga eller ej, en del i frivillig enkelhet. Jag cyklar för det mesta och har minskat mina "onödiga" inköp. Jag är långt ifrån någon idealmänniska, men jag jobbar på att minska mitt avtryck. Förändring går sakta. För någonstans är det som det handlar om, att minska vårt avfall och påverkan.

Vad kan vi göra istället? En del i det här är också  att försöka skapa något som är genuint värdefullt för vårt samhälle, inte bara producera massa onödig prylar. Vi måste hjälpas åt att hitta hållbara lösningar, tjänster mm. En anpassning helt enkelt. Jag tror det här måste komma från grunden, från det inre. En vilja att göra bidra istället för att tära.. Att tro att politikerna ska lösa det här tror jag är en villfarelse.. Titta bara på vad dom åstadkommit hittills.. (behöver inte säga mera va?).. Ingen vågar ta tag i problemen förrän en stor kris uppenbarar sig.  Och då lär dom fortfarande prata om att skapa tillväxt.. Politikerna lösning brukar generellt bara vara mer reglering, mer byråkrati, mer avgifter, vilket undertecknad inte tror är "rätt" väg. Det har snarare motsatt effekt. Påtryckande ovanifrån möter bara motstånd och illvilja. Boomenranlagen.

Nix. Det här måste komma inifrån oss själva! Vi måste troligen inse vårt eget bästa..

En video med tankar från Alan Watts.

 Om Alan Watts tyckte att vi var vi vid vägen slut 1971 var är vi då idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar