2016-05-03

Tappa inte fokus..

Ett av skälen till att bli en aspirerande minimalist.
Gå från internt till handlande.
 "Focus on what matters and let go of what doesn’t."

"Focus on what matters and let go of what doesn’t."
"Turn I wish into I will."
"Turn I wish into I will."

Gå från önskande till handlande.. använd dygden mod i måttfullhetens tecken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar