2016-11-09

Nathaniel Branden om Ayn Rand och ärlighet

Nathaniel Branden (född Nathan Blumenthal, April 9, 1930 - December 3, 2014) var en kanadensisk-amerikansk psykoterapeut och författare, känd för sitt arbete inom självkänsla i området psykologi.

Nathaniel Branden om Ayn Rand (han hade en affär med henne, men blev sedan förskjuten av Ayn när han inte ville fortsätta). Enligt hans egna ord ville hon förgöra honom. Det har bland annat gjorts en film som heter ”The Passion of Ayn Rand” som berättar historien.

21:30 ”Power didn’t interest her, money didn’t interest her. That may shock a lot of people but I tell you she lived like a most ecstatic other worldly person. She lived very very modestly. She had no interest in material acquisitions. She had no interest in material luxuries. She lived in many ways personally very spiritually existence. Very much a life of the mind. And she probably wouldn’t have a very good opinion of people who are overly interested in material acquisitions. What she really admired was people who are interested in creative work.
She though and I would say that what exist is this world and this life and one should honor it and do the best with it and not endure suffering passively on the assumption that sometime and some other dimension or some other life then you will be happy. But that if you honor your own life and you want happiness is the place to fight for here on earth.”
– Nathaniel Branden
Svensk, fri översättning:
"Makt intresserar inte henne, pengar intresserar inte henne. Det kan chocka en massa människor, men jag berätta att hon levde som en mest extatisk och världslig person. Hon levde mycket blygsamt. Hon hade inget intresse av materiella förvärv. Hon hade inget intresse av materiell lyx. Hon bodde på många sätt personligen en mycket andligt existens. Mycket ett liv i sinnet. Och hon skulle förmodligen inte ha en god uppfattning av människor som är alltför intresserade av materiella förvärv. Vad hon verkligen beundrade var folk som är intresserade av kreativt arbete." – Nathaniel Branden
"Hon tänkte och jag skulle säga att det som existerar är den här världen och detta liv och en person bör ära det och göra det bästa med det och inte uthärda passivt lidande på antagandet att någon gång och några och i någon annan dimension eller något annat liv då du kommer att vara glad. Men om du hedra ditt eget liv och vill lycka är platsen att kämpa för det här på jorden.” – Nathaniel Branden
Om du vill vara fri måste du berätta sanningen.. 
28:45 “I´m not afraid of the truth and I teach other people not to be afraid of the truth.
I think people literally die of their secrets. I think people pay a terrible price, now I speak as psychologist, for the secret. They think that they absolutely must keep or the world will come to an end. I´m absolutely convinced that if you want to be free tell the truth.”
– Nathaniel Branden
Svensk, fri översättning:
”Jag är inte rädd för sanningen och jag undervisar andra människor att inte vara rädd för sanningen.
Jag tror att människor bokstavligen dör av sina hemligheter. Jag tror att folk betalar ett fruktansvärt pris, nu talar jag som psykolog, för hemligheten. De tror att de absolut måste behålla den eller världen kommer till ett slut. Jag är absolut övertygad om att om du vill vara fri så berätta sanningen.”
– Nathaniel Branden
Se intervjun själv:
My Years with Ayn Rand: Author of Atlas Shrugged and the Fountainhead (1989)
https://www.youtube.com/watch?v=A2LJY6LrHGQ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar