2016-05-15

Stefan Molyneux om sanningen om Aristoteles (video)

Blir minst sagt sugen på besöka samma platser i Grekland som Aristoteles bevandrade efter att ha sett den här videon! De vore så häftigt att känna historien, visdomen och grunden till den västerländska filosofin.

Är du intresserad av filosofi lär du gilla den här videon. Det handlar om en av de stora inom filosofin! Den är fylld av information och tycker själv att den bara blir bättre ju fler gånger jag ser den.

Om Aristoteles, mannen som benämnts som kanske den smartaste person som någonsin levat. Han växte upp utan sina föräldrars begränsning (och den drivkraft detta troligen skapade). Aristoteles far och mor dog när Aristoteles var ung. Tror det ligger något i det. En barndom utan föräldrars omsorg gör en oberoende "street smart" och stark, det skapar en drivkraft (om du överlever de tuffa åren) som är svårt att mota i grind.

3:30 ”And it’s interesting when you look through the history the numbers of people who achieved greatness, who did so in the absent of parental overseeing is really fascinating, it´s almost like if you take the lid of parental overseeing then there is no limit to what you can achieve. Maybe parents are too cautious, maybe they remember you as the baby pooping of yourself or whatever." - Stefan Molyneux

//Fritt översatt:
"Och det är intressant när man tittar genom historien på antalet personer som uppnått storhet, som gjorde så i frånvarande av föräldrars tillsyn, det är verkligen fascinerande. Det är nästan som om du tar locket av föräldrarnas tillsyn då finns det ingen gräns för vad du kan uppnå. Kanske föräldrar är alltför försiktiga, kanske kommer de ihåg dig som barnet som sket ner dig själv eller vad som helst."

3:50 “If you want to achieve great things and you are look at history it has a lot to do with being free of parental constraints.” – Stefan Molyneux

3:50 “Om du vill uppnå stora saker och du är tittar på historien så har det en hel del att göra med att vara fri från föräldrarnas begränsningar."- Stefan Molyneux"An oath to virtue"
En ed till dygden
7:55 “It’s always been dangerous to be a philosopher. You challenge the fundamental delusions at the time and there is deep gold in every gap between truth and delusions. And philosophers close that gap which cost a lot of people a lot of money and power, in their personal life, in their familiar life, in the political life, in their business life. So by guarding the virtues and freedoms of the future, philosophers necessarily and as statue cast a shadow they necessarily harm the interest of immoral people in the presence who then react as Immoral people will want to react, with rage and condemnation rather than with reason and acceptance. So it´s very dangerous to be a philosopher and that danger is something that philosophers has to live with and it was more dangerous of course 25 hundred years ago then it is now.” – Stefan Molyneux


27:40 ”Being good as a public speaker was essential. Not just for helping the political bla bla bla. But as one of the things Plato said. “You can avoid politics if you want, but all that means is that you are going to be ruled by your inferiors”. - Stefan Molyneux

"Du kan undvika politik om du vill, men allt det betyder är att du kommer att styras av dina underordnade."

Där underordnad betecknar "inferior" = en person lägre än en annan i rang, status, eller förmåga.


32:30 ”God is a perfect abstract reasoner, and man’s highest goal is to develop his capacity to reason abstractly, and so become closer to God.” – Aristoteles via Stefan Molyneux

33:30 “True perfection is rational thinking, that is the essence of both God and humanity, and so improvements in reasoning represent closer proximity to God, and one´s own humanity.” Enligt Aristoteles, framfört av Stefan Molyneux

41:30 Metaphysics: the study of what is eternal, unchanging and independent of matter.
//exempel. Nummer ändras inte. Det som de representera kan ändras såsom en planka som är 2 meter lång kanske inte är det några timmar senare. Men numret representer något som inte förändras. //

50:15 For philosophy to exist (have value) it must have foundational principles (axioms).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar