2016-05-10

Vad som betecknar ett utbildat sinne

“It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” – Aristotle

“It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” – Aristotle

Fritt översatt:
Det som betecknar ett utbildat sinne är att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. - Aristoteles

Det är också ett tecken på intelligens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar