2016-03-23

Vad står Etik för?

Hellouw,

Som ni kanske har märkt har denna blogg fått allt mer innehåll av filosofi, det är helt enkelt så att jag finner det mest intressant att bita tänderna i just nu. Och eftersom jag i princip aldrig får någon kommentar längre, trots att jag ser att ni är några stycken enligt loggen så får ni helt enkelt stå ut med lite mer.

Idag tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på två ord. Nämligen Etik och Moral. Vad innebär dem egentligen? Vi gör ett försök att lösa någon maska i trasslet.


Vad står Etik för?

Handlar om att kunna rättfärdiga sina beslut (för andra och sig själv)
–förklara och ge skäl till: varför handlade vi som vi gjorde? Varför gjorde vi det beslut som vi gjorde? Självkännedom, självkunskap, ”Know thyself” som Socrates sade.
Etik handlar om vilken slags person jag vill eller bör vara; och hur jag vill leva mitt liv.

Som en följd torde livet bli bättre ju mer kunskap du får inom dessa områden. Det gäller i alla fall undertecknad.

Etik handlar INTE om att
•Att följa ”reglerna” (t.ex. juridiska, lagar osv)
Varför då? Jo för att
–Regler kan förbjuda sådant som ej är fel.
–Regler kan tillåta/kräva sådant som är fel.
–Vi kan använda etiken/moralen för att kritisera regler.
Etik och moral slår högre än regler för moral är universellt och betydligt mer genomtänkt (generaliserar). Moral/etik bygger på bevis, resonemang om vad som fungerar bäst för alla, principer som är samstämmiga. Resultatet är ett praktiskt sätt att veta vad som är rätt och fel och försöka leva sitt liv därefter. Det handlar om att leva i ett bra och värdigt liv. Hög moral är ofta likstämmigt med dygd.


Generell normativ etik söker finna generella principer, doktriner eller strukturer för vad som är rätt/fel, gott/ont.


Vad vi söker är en koherens (samstämmighet) mellan rimliga principer och informerade/genomtänkta sätt att agera utefter denna kunskap.

Och vad är då grejen med att ”leta efter” korrekta moraliska teorier och principer?
Jo, för att vi vill veta varför t.ex. en handling är rätt (och vad är det som gör den rätt..), inte bara att den är rätt.
–Vi vill få praktisk vägledning. En ledstång i hur vi bör leva våra liv på ett gott sätt. Dvs. hur går vi praktiskt tillväga när vi tror oss ha svaret.

Och så den slutgiltiga frågan
Etik och Moral, är det olika saker eller? Varför finns det annars två ord?
– "Etik" kommer från det grekiska ordet ēthikos, som refererar till sed (som rör seden).
– Den romerska filosofen och statsmannen Cicero (106-43 f.Kr. som bland annat skrev tal, brev och böcker om retorik och filosofi) introducerade ordet moralis för att översätta ēthikos till latin.
– "Moral" uppstod alltså utifrån detta latinska ord som i sin tur kommer från det latinska ordet "mos", som refererar ungefär till sed(det som rör seden). Dvs liknande det grekiska ordet.

Således: termerna ’etik’ och ’moral’ var i alla fall från början synonymer. Idag försöker en och annan skilja lite på orden. Men för det flesta betyder det ungefär samma sak. Etik är lite högtravigare och använs mer inom akademiska kretsar och där semantik är mer på dagändan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar